Меблі

Меблі – пересувні або вбудовані вироби для обладнання житлових та громадських приміщень, садово-паркових та інших зон перебування людини.

Асортимент меблів – склад і співвідношення окремих видів виробів або у випуску продукції, наприклад підприємства, або у сфері розподілу, або у сфері споживання. Асортимент повинен формуватися на основі вивчення розвитку споживчих вимог і попиту методом модернізації старих і створення нових виробів. Гарнітур меблів – це група виробів, зв'язаних між собою за архітектурно- художньою і конструктивною ознаками, призначених для обстановки певної функціональної зони приміщення.

Набір меблів – це група виробів, зв'язаних між собою загальним архітектурно-художнім завданням обстановки приміщень, із широкою варіабельністю за складом та призначенням. З виробів одного набору можна утворювати різні варіанти комплектів меблів.

Номенклатура меблів – склад виробів для меблювання приміщень певного призначення або перелік функціональних типів виробів, які утворюють будь-який комплект. Визначається плануванням приміщення, його призначенням, змістом трудових і побутових процесів, кількісним і професійним складом людей у приміщеннях.


» Словник