За навчальний рік

п.110: Систематичне використання студентами та НПП сертифікованого електронного навчального курсу на базі платформи дистанційного навчання Moodle у навчальному процесі (за поданням декана факультету інформаційних технологій).
ЕНК  атестовані  більше  5  років  тому  і  не переатестовані не враховуються.
Визначається за індивідуальною роботою викладача за умови повноцінного ведення курсу та заповнення журналу оцінок.

Години нараховуються у такий спосіб:
- за наявності ведення викладачами форумів новин, питань-відповідей та ін. (не менше п’яти повідомлень) - 5 год. 
- за наявності проведення перевірки викладачем самостійних, лабораторних (практичних, семінарських) робіт (відповідно до робочої програми дисципліни), надісланих студентом у систему – 0,15 год за 1 роботу на кожного активного студента.

Записується за попередній навчальний рік (зараз це 2021-2022). Перевірка використання ЕНК здійснюється після закінчення кожного семестру та виставляється для перевірки викладачами. Протягом 2-х тижнів після публікації центр дистанційних технологій приймає уточнення та апеляцію до опублікованих даних за вказаний семестр. Під час заповнення рейтингу уточнення і апеляція використання ЕНК за попередній навчальний рік не приймається. На початку жовтня проводиться підсумок за рік та підготовка загального результату, який виставляється в таблиці https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRcqGLBUINPC26IGoEJQPYP6ixMUV5NQkaqIui19cYCMcmWme4NVJQB8qlvlFW2ovD3X80iNxOfA4JK/pubhtml.
Занесені в рейтингову таблицю бали повинні співпадати з вашими балами у вказаній таблиці.


За календарний рік

п. 111: Робота із сертифікації електронних навчальних курсів (за наявності наказу ректора та протоколів засідань комісії) 

Вписують члени комісії з атестації ЕНК (Наказ № 198 від 10.03.2021, Додатковий наказ № ______).

Також, рецензенти від кафедр, гаранти освітніх програм та відповідальні за ІКТ по факультетах, які проводили перевірки “2 год за висновок” відповідно до таблиці https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSmgfs28XA1_1SE4dL7cSGOHrA9zdm9SO11c7ENDT556y2AuAaz8grSEU5QD-_13YoemQA_O90cLL5i/pubhtml?gid=760738519 ; “але не більше, ніж 20 год на рік”.

В поясненні до цифри необхідно написати:

1. член комісії - __год
2. рецензент - __год
3. гарант програми - __год
4. відповідальний за ІКТ по факультету - __год

п. 123: Розробка та перша атестація електронного навчального курсу (ЕНК) на базі навчально-інформаційного порталу (НІП) elearn.nubip.edu.ua.
100 год. на всіх авторів за 1 ECTS атестованого ЕНК.

Подається згідно атестованих у поточний календарний рік ЕНК відповідно до розподілу між авторами кредитів навчального курсу (які вказувалися під час подачі заявки на атестацію).

В поясненні до цифри необхідно написати:

Назва ЕНК (URL на elearn.nubip.edu.ua), всього __кредитів., в рейтинг __год.:
автор 1 - __год <-- поточний НПП виділяється
автор 2 - __год

Наприклад:

Інформатика (https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=7000), всього 4кр, в рейтинг 400год.:
Клодій К.Р. - 100 год
Припік М.О - 300 год

У випадку доатестації ЕНК, необхідно вказати кількість кредитів доатестації.
Наприклад:

Інформатика (https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=7000), всього 4кр, доатестація 1кр, в рейтинг 100год.:
Клодій К.Р. - 30 год
Припік М.О - 70 год

п. 124: Переатестація ЕНК.
50 год. на всіх авторів за 1 ECTS атестованого ЕНК.

Подається згідно переатестованих у поточний календарний рік ЕНК відповідно до розподілу між авторами кредитів навчального курсу (які вказувалися під час подачі заявки на переатестацію).

В поясненні до цифри необхідно написати:

Назва ЕНК (URL на elearn.nubip.edu.ua), всього __кредитів., в рейтинг __год.:
автор 1 - __год <-- поточний НПП виділяється
автор 2 - __год

п. 125: Щорічне оновлення елементів атестованого ЕНК (за поданням комісії з атестації ЕНК). 10 год. за ЕНК на всіх авторів, які здійснювали оновлення.

Вписувати можуть лише НПП, які зареєстровані в ЕНК в ролі “викладач” (“асистент” технічно не може здійснювати оновлення). 

В поясненні до цифри необхідно написати:

Назва ЕНК (URL на elearn.nubip.edu.ua), всього 10год:
НПП 1 - __год <-- поточний НПП виділяється
НПП 2 - __год

п. 126: Робота відповідального по ННІ/факультету з впровадження ІКТ та/або електронного деканату у навчальний процес (за наказом ректора)

Вписують відповідальні за ІКТ від факультетів згідно наказу № 145 від 22.02.2021 р.


п.117: Підготовка та публікація навчального відеоматеріалу. 
За умови схвалення навчально-методичною комісією ННІ/факультету та публікації на youtube-відеоканалі факультету (одне відео 20-30 хв.)

Формати відео: 
- скрінкаст  (запис з екрану комп’ютера): 10 год за 30 хв. 
- відеолекція (запис лекції з презентацією): 6 год за 30 хв. 
- відеоурок (запис у студії з накладанням спецефектів): 20 год за 30 хв.

Відео повинно бути доступне за посиланням.

В поясненні до цифри необхідно написати:

Назва навчального відео (URL адреса на YouTube), всього __хв., в рейтинг __год.:
автор 1 - __год <-- поточний НПП виділяється
автор 2 - __год

Наприклад:

Теорія магнітних полів Сатурна (https://youtu.be/Kgl3U572YpYE), відеолекція, всього 40хв, в рейтинг 8год:
Клодій К.Р. - 6 год
Припік М.О - 2 годОстання зміна: вівторок, 15 листопада 2022, 14:22