Замовляти ЕНК можуть тільки зареєстровані викладачі НУБіП України.
Запит на створення нового курсу надсилається на e-mail відповідальному за ІКТ того факультету, в освітній програмі якого знаходиться дисципліна. Курси для вибіркових дисциплін загальноуніверситетського рівня відкриває модератор ЦДТН (cde@nubip.edu.ua).
В темі листа зазначається: "Запит на створення нового курсу". В листі вказується: Назва курсу. Вказуються спеціальність, освітній ступінь, семестр, кількість кредитів, розподіл годин і коротка анотація курсу (один абзац, 2-3 речення). Наприклад:

Інформаційні системи (ЕкК)
Спеціальність: 151 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Розподіл годин: Лекції - 15; Практичні - 15; Самостійна робота - 90. Підсумковий контроль: Екзамен.
Анотація: Метою курсу є формування знань про принципи побудови та функціонування обчислювальних машин, організацію обчислювальних процесів на персональних комп’ютерах та їх алгоритмізацію, програмне забезпечення ПК і комп’ютерних мереж, а також ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.

Покликання на силабус Силабус

Для зарахування викладачів на курс потрібно вказати їх прізвище, ім'я та по батькові, а також кафедру на якій працюють викладачі. В описі курсу викладачів не пишемо, вони будуть автоматично відображатися після зарахування їх на курс.

Замовляючи новий курс зверніть увагу на наступне:

1. Наявність дисципліни в освітніх програмах: 

2. Відсутність ЕНК в освітній програмі на навчально-інформаційному порталі. Якщо такий курс вже існує, то на курс зараховується викладач відповідно педнавантаження на поточний рік незалежно від стану наповнення ЕНК викладачем, який першим відкрив курс. Зараховують на курс відповідальні за ІКТ по факультетах.
Сервіс "Пошук курсів" знаходиться: 

Або: Всі курси (вибрати факультет) - Пошук курсів.

3. ЕНК, який протягом півроку лишається порожнім видаляється або переписується на іншого викладача, в педнавантаженні якого є відповідна дисципліна.

Остання зміна: пʼятниця, 14 червня 2024, 13:54