Адміністративного менеджменту та ЗЕД

Courses tagged with "Адміністративного менеджменту та ЗЕД"

Автори: Ковтун Олена Анатоліївна -доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД; Гречанюк Людмила Миколаївна - старший викладач кафедри адміністративного менеджмету та ЗЕД.
Анотація:
Курс “Кількісні методи прийняття рішень” є необхідним при забезпеченні підготовки магістрів-менеджерів для отримання навичок уміння формулювати задачі управлінського та маркетингового дослідження, знання характеру джерел вихідної та маркетингової інформації.

NN17~5lek~prez~zav

Спеціальність: •073 Менеджмент (Менеджмент); •075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автори: Ковтун Олена Анатоліївна - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД; Гречанюк Людмила Миколаївна - старший викладач кафедри адміністративного менеджмету та ЗЕД.

NN16~6prez~3zav

 

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Файчук Олександр Михайлович - доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності.

NN20`mod1

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Діброва Лариса Василівна - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД; Кузьменко Сергій Володимирович - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.

Category: Марк

Вивчається сутність і основні концептуальні напрямки бізнес-аналізу. Досліджуються завдання, методи і інструменти бізнес-аналізу, що застосовуються в практиці управління комерційними організаціями в умовах нестійкого стану економічного середовища. Розглядаються основні методичні положення бізнес-аналізу, вивчаються характеристики стратегічного ринкового управління, заснованого на аналізі в режимі поточного часу, наведена специфіка побудови робочих моделей в стратегічному і оперативно-тактичному управлінні компаніями.

Category: Мен

Дисципліна «Зовнішньоекономічна комерційна діяльність» дає можливість сформувати теоретичні знання і виробити практичні уміння оволодіння методичними аспектами практичного застосування планування, організації та проведення зовнішньоекономічної комерційної діяльності, оцінювання та обґрунтування її результативності і набуття навичок щодо застосування сучасних підходів до управління зовнішньоекономічною діяльністю, які базуються на обґрунтуванні кожної операції, оцінці ефекту й ефективності їх здійснення. Вивчення навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна комерційна діяльність» сприятиме підвищенню рівня підготовки фахівців, розширенню обізнаності за рахунок отримання нових знань, виробленню навичок, необхідних для майбутньої практичної діяльності в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Метою вивчення дисципліни є отримання студентами знань об’єктивних закономірностей, реальних процесів та специфічних особливостей організації і техніки проведення зовнішньоекономічних комерційних операцій, а також навичок їх практичного застосування. Основними завданнями дисципліни є вивчення теоретичних положень зовнішньоекономічної комерційної діяльності; обґрунтування класифікації, змісту та специфіки проведення зовнішньоекономічних комерційних операцій; опрацювання структури та змісту зовнішньоторгового контракту; вивчення обов’язків контрагентів та послідовність їхніх дій при укладанні міжнародних комерційних угод з урахуванням міжнародних правил та норм; ознайомлення студентів з особливостями міжнародних комерційних розрахунків при здійсненні зовнішньоекономічних операцій; опрацювання студентами методів техніко-економічного обґрунтування зовнішньоекономічних операцій та визначення особливостей щодо кожного виду.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент ЗЕД).
 ОС: Бакалавр.  Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Голомша Ольга Ярославівна - старший викладач кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.
Анотація: Метою викладання дисципліни "Міжнародні організації" є здобуття студентами знань щодо історії та конкретних умов виникнення міжнародних організацій; методів, інструментів, структури та видів їхньої діяльності; особливостей та перспектив участі України в міжнародних інститутах, а також набуття навичок практичного використання здобутих теоретичних знань.

Category: Мен

Маркетинг зовнішньоекономічної діяльності. Тематичний зміст курсу дає можливість систематично отримати знання про розуміння сутності та видів маркетингу зовнішньоекономічної діяльності. Основною метою дисципліни є отримання студентами знань про зовнішньоекономічну маркетингову діяльність, реальні процеси та специфічні особливості маркетингу зовнішньоекономічних операцій, а також навичок їх практичного застосування.

Category: Мен

The purpose of studying the discipline "International economic integration. European integration "is to provide students with modern knowledge of international integration processes and European integration, which allow to form a new model managers who will be able to make the right decisions in the context of European integration of Ukraine into the European Union. The tasks of the discipline are: to teach students to determine the economic effects of international economic integration, to familiarize them with the stages of formation and development of the European Union, to provide in-depth knowledge on the peculiarities of the implementation of the Common Agricultural Policy of the EU and to teach students to identify the threats and opportunities from the process of integration of the Ukrainian economy into the EU.

Category: Мен

International Economic Relations. The purpose of teaching discipline is to form a system of specialist knowledge of the future managers on the problems and prospects of the development of international economic relations for fundamental and special education and practical activity in the specialty. The result of studying the discipline is: the formation of a holistic view of the processes that characterize the international level of interaction of national economies; mastering the latest approaches to assess the evolutionary nature of the IEC system development; mastering the culture of modern economic thinking.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Автори: Галушко Валерій Павлович - професор кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД; Міщенко Іван Анатолійович - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.
Анотація: Завданнями дисципліни є: сформувати знання у студентів про головні закономірності розвитку сільського господарства; навчити студентів аналізувати сучасний стан та оцінювати майбутні тенденції розвитку галузі у глобальному масштабі, визначати рівень розвитку економіки сільського господарства окремих держав, використовувати методи та зарубіжний досвід для вирішення проблем економіки сільського господарства України.

NN13'17lek'17prez'57bank

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автор: Діброва Лариса Василівна - доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, Сарабай Надія Степанівна - асистент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності.

NN20`mod1

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Сидоренко Сергій Васильович - доцент кафедри адміністративного менеджмету та зовнішньоекономічної діяльності.

Blank20

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОC: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Викладач: Сидоренко Сергій Васильович - к.ек.н., доцент кафедри адміністративного менеджмету та ЗЕД.
Анотація: В межах тем дисципліни вивчаються основні/засадничі положення митної справи, питання митних режимів, митних платежів, контролю за переміщенням вантажів через кордон, митного оформлення зовнішньоекономічних операцій. Також питання пасажирських переміщень та митного оформлення багажу. Розглядається митне законодавство і інші нормативно-правові документи, котрі регулюють національну митну діяльність.

ВБ 3.9 Митне регулювання зовнішньоекономічних операцій

blank20

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автори: Файчук Олександр Михайлович - доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності.
Аннотація: У курсі висвітлюються теоретичні основи міжнародної економічної інтеграції. Розглядаються питання становлення і функціонування Європейського Союзу в умовах сталого розвитку. Детально аналізуються: інституційна структура, бюджет, спільна аграрна, регіональна та екологічна політики ЄС. Особливу увагу приділено оцінці можливостей і загроз для національної економіки України після ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС.

Category: Мен
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Автор: Кузьменко Сергій Володимирович - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Файчук Олександр Михайлович, доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Міщенко Іван Анатолійович - доцент кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД.

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 5.
Автор: Мостенська Тетяна Леонідівназавідувач кафедри адміністративного менеджменту та ЗЕД​, професор.

blank17

Category: Мен

Specialty: •071 Accounting and Taxation; •073 Management. Degree: Bachelor. Semester: 8. ECTS: 3.
Authors: Oleksandr M. Faichuk; Dmytro O. Kyryliuk; Olga F. Kyryliuk.

Category: Мен