Бакалаври спеціальності Маркетинг

Спеціальність: 075 «Маркетинг»

Освітньо-професійна програма «Маркетинг»

Випускова кафедра: Маркетингу та міжнародної торгівлі

Тел.: (044) 527-89-78

E-mail: market_chair@nubip.edu.ua

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, доцент Буряк Руслан Іванович