Акушерства,гінекології та біотехнології відтворенн

Область Курси відмічена як "Акушерства,гінекології та біотехнології відтворенн"

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 7, 8. ECTS: 6.
Викладач: Бородиня Валентина Іванівна, доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Анотація: Навчальна дисципліна «Ветеринарне акушерство, гінекологія і андрологія», є клінічною і займає чільне місце в системі підготовки і формування фахівців ветеринарної медицини та остаточно формує профіль майбутнього спеціаліста. Метою курсу є засвоєння і формування у студентів знань та практичних навичок щодо морфології та фізіології статевих органів свійських тварин, фізіології та біохімії сперми, технології її розрідження, зберігання та транспортування, природного та штучного осіменіння, запліднення, трансплантації ембріонів; фізіології вагітності, родів та післяродового періоду, діагностики, лікування та профілактики захворювань цих періодів відтворної здатності, методів надання акушерської родової та післяродової допомоги; фізіології та видів патології молочної залози, її причин; методів діагностики, лікування та профілактики, хвороб новонароджених тварин; діагностики, перебігу, лікування та профілактики гінекологічних хвороб самок та імпотенції самців.
Категорія: ВГ 6
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 7 (7-9). ECTS: 4 (10).
Автор: Вальчук Олександр Анатолійович - завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.

Категорія: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 8 (7-9). ECTS: 3 (10).
Автор: Вальчук Олександр Анатолійович - завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.

Категорія: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 9 (7-9). ECTS: 3 (10).
Автор: Вальчук Олександр Анатолійович - завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.

Категорія: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 10. ECТS: 4.
Автор: Деркач Сергій Степанович - доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.

Категорія: ВМ 6
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 9. ЄКТС: 4.

Автор: Масалович Юрій Степанович, канд. вет. наук, старший викладач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Анотація: исципліна «Ветеринарна неонатологія» є вибірковою дисципліною, яка формує у студента систему знань щодо морфологічних та фізіологічних особливостей новонароджених тварин, впливу колострального імунітету на ріст і розвиток у неонатальному періоді, а також впливу годівлі, утримання, догляду, та профілактичних заходів щодо захворювань молодняка.

П22

Категорія: ВМ 6
Ветеринарні превентивні технології незаразних хвороб ВРХ: Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення.
Спеціальність:
211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення скотарства, вівчарства та козівництва). ОС: Магістр. Семестр: 2, 3. ЄКТС: 6 (18).
Автор: Вальчук Олександр Анатолійович - завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Анотація: Інтегрована дисципліна вивчає етіологію, патогенез, симптоми, а також принципи діагностики, лікування та профілактики акушерських та гінекологічних хвороб жуйних.
У кожному семестрі одночасно вивчаються три блоки/модулі («Внутрішні хвороби жуйних», «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення жуйних» і «Хірургічні хвороби жуйних»).
В ЕНК представлений модуль з дисципліни «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення жуйних».
Категорія: ВМ 6

Ветеринарні превентивні технології незаразних хвороб екзотичних тварин і хутрових звірів: репродукція

ЕТ

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 12. ЄКТС: 3.
Викладач: Лакатош ВІктор Михайлович - доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Анотація: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти проводити дослідження статевих органів екзотичних і хутрових тварин, діагностику, лікування та профілактику окремих видів неплідності та патології молочної залози.

 

П22

Категорія: ВМ 6
Ветеринарні превентивні технології незаразних хвороб коней: Репродуктологія.
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 12. ECTS: 3 (10).
Автор: Бородиня Валентина Іванівна, канд. вет. наук, доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Анотація: Клінічна навчальна дисципліна «Ветеринарне забезпечення здоров'я коней» включає теми, які охоплюють питання, як фізіологічних основ і сучасних технологій розмноження коней, так і фізіологічних та патологічних процесів, які відбуваються протягом репродуктивного життя, вагітності, родів, післяродового періоду, в статевих органах і молочній залозі коней.
Категорія: ВМ 6
Ветеринарні превентивні технології незаразних хвороб овець і кіз: Репродуктологія.
Спеціальність:
211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 12. ECTS: 3 (9).
Викладач: Жук Юрій Васильовича - доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.

Категорія: ВМ 6

собаки і коти

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 12. ECTS: 3,5.
Автор: Лакатош Віктор Михайлович, доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Анотація: Дисципліна "Ветеринарні превентивні технології незаразних хвороб собак і котів: репродукція" вивчає особливості акушерської, гінекологічної та андрологічної патології собак і котів.

Категорія: ВМ 6
Автори курсу: Лакатош В.М.

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 10. ЄКТС: 4.
Автор: Вальчук О.А., канд. вет. наук, доцент, завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Анотація: Дисципліна «Менеджмент здоров’я стада тварин» є вибірковою дисципліною, яка висвітлює питання управління стадом тварин сільськогосподарського підприємства. Мета вивчення дисципліни – сформувати у студента систему компетентностей щодо оптимізації системи управління стадом, управління здоров'ям, зменшення збитків пов'язаних з лікуванням і бракуванням тварин.

Категорія: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Ковпак Віталій Васильович, д-р вет. наук, доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Анотація: Дисципліна «Репродуктивна біотехнологія» передбачає вивчення студентами біологічних властивостей статевих клітин та методів маніпуляцій з ними, процесів запліднення і розвитку ембріонів, що здійснюються в умовах in vitro. Дисципліна покликана висвітлити основні питання щодо особливостей основ різних ембріологічних і клітинних прийомів та допоміжних репродуктивних методів у ветеринарній медицині та біології.

Категорія: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2023

B Ultrasound Scanner For Cows-China B Ultrasound Scanner For Cows  Manufacturers & Suppliers | Made in China

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 10. ЄКТС: 4.
Викладач: Жук Юрій Васильович, доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.

Анотація: Дисципліна вивчає особливості проведення сонографічного дослідження органів статевої системи жуйних тварин за фізіологічного їх стану та з метою диференційної діагностики патології репродуктивних органів. Передбачає формування у здобувачів вищої освіти компетентностей з питань застосування ультрасонографії з метою контролю ефективності застосування схем синхронізації охоти у жуйних тварин, раннього визначення вагітності у них, стану плода і його статевої приналежності, диференційної діагностики гінекологічних та андрологічних хвороб жуйних з метою ефективного проведення їх терапії і розробки превентивних заходів.

Категорія: ВМ 6

РЕПРОДУКТОЛОГІЯ ТВАРИН

1

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 11; 9. ЄКТС: 4.
Викладач: Лакатош Віктор Михайлович - доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Анотація: дисципліна «Репродуктологія тварин» вивчає методи діагностики, лікування і профілактики неплідності сільськогосподарських та дрібних домашніх тварин, підвищення ефективності їх відтворення з використанням сучасних наукових досягнень. Доповнює знання отримані на попередніх курсах з дисципліни «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології».

ЕНК атестовано:  протокол №1 від 30.03.2023 р.

Категорія: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (5 р.). Семестр: 5, 6. ЄКТС: 7.
Автори: Жук Юрій Васильович - доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин/

Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин з основами андрології.

Категорія: ВМ 5

Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення продуктивних тварин

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарні превентивні технології забезпечення здоров'я тварин). ОС: Магістр. Семестр: 2-3. ECTS: 4.
Автор: Лакатош Віктор Михайлович - доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Анотація: В курсі викладені сучасні методи організації відтворення та методи діагностики, лікування і профілактики неплідності ВРХ, овець, кіз і свиней.

ЕНК атестовано комісією з атестації ЕНК НУБіП України 23.11.2020 р. (протокол №3).
Категорія: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2020

АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ ТА БІОТЕХНОЛОГІЯ ВІДТВОРЕННЯ СОБАК І КОТІВ


Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення здоров'я собак і котів). ОС: Магістр. Семестр: 2-3. ECTS: 6.
Автор: Лакатош Віктор Михайлович - доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Анотація: В курсі викладені питання біотехнології розмноження, ветеринарного акушерства, гінекології та андрології собак і котів.
ЕНК атестовано комісією з атестації ЕНК НУБіП України 25-27.06.2019 р. (протокол №1).

Категорія: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2019

Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (на базі ОС "Бакалавр", тривалість навчання 1,5 р.н.). Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Лакатош Віктор Михайлович - доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин факультету ветеринарної медицини НУБіП України.
Анотація: Дисципліна є продовженням аналогічної, що вивчається за ОС "Бакалавр". В курсі викладені сучасні методи діагностики, лікування і профілактики поширеної акушерської, гінекологічної та андрологічної патології у тварин.
ЕНК атестовано:  протокол №1 від 28.06.2022 р.

Категорія: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 10; 1. ЄКТС: 4.
Автор: Ковпак Віталій Васильович - доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Анотація: Курс призначений для підготовки майбутнього магістра до виконання професійних управлінських завдань, самостійної викладацької чи наукової роботи.

Категорія: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2021