Акушерства,гінекології та біотехнології відтворенн

Courses tagged with "Акушерства,гінекології та біотехнології відтворенн"

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 7-8. ЄКТС: 6.
Автор: Бородиня Валентина Іванівна, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.

Category: ВГ 6

ВПТНХЕТіХЗ: РЕПРОДУКЦІЯ

ЕТ

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 12. ЄКТС: 3.
Викладач: Лакатош ВІктор Михайлович - доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Анотація: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти проводити дослідження статевих органів екзотичних і хутрових тварин, діагностику, лікування та профілактику окремих видів неплідності та патології молочної залози.

П22

Category: ВМ 6

РЕПРОДУКТОЛОГІЯ ТВАРИН

фото

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 11; 9. ЄКТС: 4.
Викладач: Лакатош ВІктор Михайлович - доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Анотація: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти розробляти схему трансплантації ембріонів у корів; використовувати в практичній роботі сучасні методи діагностики, лікування і профілактики акушерської патології та маститу у корів; проводити аналіз неплідності тварин та використовувати сучасні методи її діагностики, лікування та профілактики.

П22

Category: ВМ 6

Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення продуктивних тварин

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарні превентивні технології забезпечення здоров'я тварин). ОС: Магістр. Семестр: 2-3. ECTS: 4.
Автор: Лакатош Віктор Михайлович - доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Анотація: В курсі викладені сучасні методи організації відтворення та методи діагностики, лікування і профілактики неплідності ВРХ, овець, кіз і свиней.

ЕНК атестовано комісією з атестації ЕНК НУБіП України 23.11.2020 р. (протокол №3).
Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2020

АКУШЕРСТВО, ГІНЕКОЛОГІЯ ТА БІОТЕХНОЛОГІЯ ВІДТВОРЕННЯ СОБАК І КОТІВ


Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення здоров'я собак і котів). ОС: Магістр. Семестр: 2-3. ECTS: 6.
Автор: Лакатош Віктор Михайлович - доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Анотація: В курсі викладені питання біотехнології розмноження, ветеринарного акушерства, гінекології та андрології собак і котів.
ЕНК атестовано комісією з атестації ЕНК НУБіП України 25-27.06.2019 р. (протокол №1).

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2019

Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (на базі ОС "Бакалавр", тривалість навчання 1,5 р.н.). Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Лакатош Віктор Михайлович - доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин факультету ветеринарної медицини НУБіП України.
Анотація: Дисципліна є продовженням аналогічної, що вивчається за ОС "Бакалавр". В курсі викладені сучасні методи діагностики, лікування і профілактики поширеної акушерської, гінекологічної та андрологічної патології у тварин.
ЕНК атестовано:  протокол №1 від 28.06.2022 р.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 7 (7-9). ECTS: 4 (10).
Автор: Вальчук Олександр Анатолійович - завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 8 (7-9). ECTS: 3 (10).
Автор: Вальчук Олександр Анатолійович - завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.

NP20`13lek

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 9 (7-9). ECTS: 3 (10).
Автор: Вальчук Олександр Анатолійович - завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.

Blank20`3lek

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 10; 1. ЄКТС: 4.
Автор: Ковпак Віталій Васильович - доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Анотація: Курс призначений для підготовки майбутнього магістра до виконання професійних управлінських завдань, самостійної викладацької чи наукової роботи.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 5,6. ЄКТС: 7.
Автори: Жук Юрій Васильович - доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин; Вальчук Олександр Анатолійович - завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин; 

Category: ВМ 1,5

Спецільність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення скотарства, вівчарства та козівництва). ОС: Магістр. Семестр: 2, 3. ЕСТS: 6 (18).
Автор: Вальчук Олександр Анатолійович - завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Анотація: Інтегрована дисципліна вивчає етіологію, патогенез, симптоми, а також принципи діагностики, лікування та профілактики акушерських та гінекологічних хвороб жуйних.
У кожному семестрі одночасно вивчаються три блоки/модулі («Внутрішні хвороби жуйних», «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення жуйних» і «Хірургічні хвороби жуйних»).
В ЕНК представлений модуль з дисципліни «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення жуйних».

bank0

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення свинарства). ОС: Магістр. Семестр: 2-3. ECТS: 1 (14).
Автор: Деркач Сергій Степанович - доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Анотація: Всебічне поглиблене вивчення механізмів етіології та патогенезу акушерсько-гінекологічної патології свиней, а також новітніх методів біотехнології відтворення у свинарстві та підготовка  випускника-магістра до самостійної практичної та наукової роботи.
Дисципліна викладається на кафедрах:

  • акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин;
  • терапії і клінічної діагностики.

blank16~4 prez

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарні превентивні технології забезпечення здоров'я тварин). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 1 (4).
Викладач: Бородиня Валентина Іванівна, канд. вет. наук, доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.

НП20

Category: ВМ 1,5

РЕПРОДУКЦІЯ ДРІБНИХ ДОМАШНІХ ТА ЕКЗОТИЧНИХ ТВАРИН


Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарні превентивні технології забезпечення здоров'я тварин). ОС: Магістр (1,5 р.). Семестр: 2. ECTS: 1,5 (3).
ЕНК переатестовано комісією з атестації ЕНК НУБіП України 30.06.2021 р. (протокол №2).
Автор: Лакатош Віктор Михайлович, доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин ФВМ НУБіП України.
Анотація: на курсі вивчаються особливості репродукції дрібних домашніх та екзотичних тварин.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарна репродуктологія). ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ЕСТS: 8.
Автор: Вальчук Олександр Анатолійович - завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Анотація: Дисципліна вивчає вивчає перебіг фізіологічних і патологічних процесів у репродуктивних органах і молочній залозі ссавців, їх регуляцію, розробляє методи біотехнології відтворення, діагностики, прогнозування, лікування і профілактики акушерських, гінекологічних та андрологічних хвороб сільськогосподарських, домашніх, промислових і диких тварин.

blank20

Category: ВМ

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Доктор філософії. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автори: Вальчук Олександр Анатолійович, доцент, завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин; Ковпак Віталій Васильович, доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин; Мазур Валерій Миколайович, доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин
Анотація: Пропонована дисципліна покликана ознайомитись з процесами наукового дослідження, його структурою та методами. Виробити у дослідника вміння застосовувати нові методи досліджень, в основі яких знаходяться ідеї і принципи системного підходу; навчитися проводити дослідження; інтерпретувати результати наукової діяльності.

Category: ВМ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.
Автор: Жук Юрій Васильович - доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Анотація: Дисципліна розкриває закономірності життєдіяльності здорового і хворого організму тварини, причини і суть захворювання, профілактику і лікування хворих тварин, підвищення продуктивності,забезпечення захисту людей від хвороб, спільних для людей і тварин.

Category: ТВППТ

Університетська вибіркова дисципліна. ОС: Бакалавр, Магістр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор: Жук Юрій Васильович, канд. вет. наук, доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Анотація: Метою вивчення дисципліни «Основи ветеринарних знань» – є освоєння студентами теоретичних і практичних знань та набуття умінь і навичок в галузі ветеринарної медицини, яка розкриває основні закономірності життєдіяльності як здорового так і хворого організму тварини. Вивчає причини виникнення і суть незаразних та заразних захворювань тварин з метою їх діагностики, розробку профілактичних заходів і основні принципи лікування хворих тварин. Дисципліна також розглядає методи та засоби підвищення продуктивності тварин, забезпечення контролю за якістю та безпечністю отриманої від них продукції, а також захист людей від інфекційних та інвазійних хвороб, спільних для людей і тварин.