Магістри спеціальності Ветеринарна медицина

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина»

Освітня програма «Ветеринарна медицина»

Випускові кафедри:

Анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка
Тел.: (044) 527-86-17
E-mail: museum@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор ветеринарних наук, професор Мельник Олег Петрович

Акушерства гінекології та біотехнології відтворення тварин
Тел.: (044) 527-83-46
E-mail: akusherstvo@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – кандидат ветеринарних наук, доцент Вальчук Олександр Анатолійович

Ветеринарно-санітарної експертизи
Тел.: (044) 527-88-41
E-mail: vse@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор ветеринарних наук, професор Якубчак Ольга Миколаївна

Епізоотології та організації ветеринарної справи
Тел.: (044) 527-89-22
E-mail: epizootology@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор ветеринарних наук, професор Недосєков Віталій Володимирович

Паразитології та тропічної ветеринарії
Тел.: (044) 527-83-65
E-mail: parazitologia@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор ветеринарних наук, професор Сорока Наталія Михайлівна

Терапії і клінічної діагностики
Тел.: (044) 527-87-92
E-mail: kostenko_vm@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – кандидат ветеринарних наук, доцент Костенко Віталій Михайлович

Хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка
Тел.: (044) 527-88-68
E-mail: chirurgia@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор ветеринарних наук, доцент Малюк Микола Олексійович