Магістри спеціальності Ветеринарна медицина (6 р.)

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина»
Освітня програма «Ветеринарна медицина»
Випускові кафедри:
Анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка
Тел.: (044) 527-86-17 E-mail: museum@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор ветеринарних наук, професор Мельник Олег Петрович
Акушерства гінекології та біотехнології відтворення тварин
Тел.: (044) 527-83-46 E-mail: akusherstvo@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – кандидат ветеринарних наук, доцент Вальчук Олександр Анатолійович
Ветеринарно-санітарної експертизи
Тел.: (044) 527-88-41 E-mail: vse@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор ветеринарних наук, професор Якубчак Ольга Миколаївна
Епізоотології та організації ветеринарної справи
Тел.: (044) 527-89-22 E-mail: epizootology@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор ветеринарних наук, професор Недосєков Віталій Володимирович
Паразитології та тропічної ветеринарії
Тел.: (044) 527-83-65 E-mail: parazitologia@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор ветеринарних наук, професор Сорока Наталія Михайлівна
Терапії і клінічної діагностики
Тел.: (044) 527-87-92 E-mail: kostenko_vm@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – кандидат ветеринарних наук, доцент Костенко Віталій Михайлович
Хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка
Тел.: (044) 527-88-68 E-mail: chirurgia@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор ветеринарних наук, доцент Малюк Микола Олексійович