Банківської справи та страхування

Courses tagged with "Банківської справи та страхування"

Спеціальністіь: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Бронін Олег Володимирович - доцент кафедри банківської справи і страхування.

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2009

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Жарікова Олена Борисівна - доцент кафедри банківської справи та страхування; Аврамчук Лідія Андріївна - доцент кафедри банківської справи та страхування.

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа і страхування (Фінанси і кредит). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор: Олійник-Данн Олена Олександрівна - професор кафедри банківської справи та страхування. olena_oliynyk@nubip.edu.ua
Анотація: В курсі розкриваються теоретичні засади сутності іпотеки, висвітлюється класифікація та передумови розвитку іпотеки. Також особливу увагу приділено питанням експертної грошової оцінки предметів іпотеки, функціонування та організації діяльності іпотечних фінансово-кредитних установ.

NN07

Category: ФіК

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Худолій Любов Михайлівна - доктор економічних наук, професор, авідувач кафедри банківської справи і страхування; Файчук Ольга Валеріївна - кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи і страхування.
Анотація: Значення дисципліни полягає в тому, що вона формує магістра як такого, що вміє здійснювати глибокий фінансово-економічний аналіз і прогнозувати розвиток економічних систем на перспективу. Дисципліна дає цілісне уявлення щодо процесу наукових досліджень у будь-якій галузі людської діяльності, в т.ч. у фінансово-економічній; вчить правильному застосуванню певних методів та методичних підходів для отримання нових знань; дозволяє  набути навички проведення наукового дослідження, грамотного формулювання наукових висновків, впровадження наукових результатів у бізнес і науку з метою розвитку фінансових відносин і отримання високих фінансово-економічних результатів.

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 0.
Автор: Костюк Вікторія Анатоліївна - доцент кафедри банківської справи та страхування.

Blank16-

Category: ФіК

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Фурса Анатолій Васильович - доцент кафедри банківської справи і страхування.
Анотація: У курсі розглядаються питання щодо опрацювання управлінських рішень з пріоритетних (вузлових) питань діяльності страхових компаній.

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Автор: Фурса Анатолій Васильович - доцент кафедри банківської справи та страхування.

Category: ФіК

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхуванняОС: РhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Худолій Любов Михайлівна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри банківської справи і страхування
Анотація:  Дисципліна «Управління страховими ризиками» передбачає оволодіння професійними знаннями щодо проведення досліджень природи і видів ризиків, практичне застосування інструментарію з оцінки рівня ризику та прийняття ефективних рішень щодо страхування ризиків. В результаті вивчення дисципліни «Управління страховими ризиками» аспіранти набудуть теоретичні знання та практичні навички щодо виявлення та дослідження ступеню впливу ризиків на людину, підприємницьку діяльність, навколишнє середовище та суспільство; щодо алгоритму управління ризиками; визначення потреб суб’єктів ринку у розподілі ризиків та можливостей їх задоволення різними страховими продуктами, формування та реалізації цінової політики при переданні ризиків.

Вибір дисциплін загальноуніверситетського рівня
ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Автор: Файчук Ольга Валеріївна - доцент кафедри банківської справи та страхування.

blank20