Біології тварин

Courses tagged with "Біології тварин"

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 1 (Ск). ECTS: 4; 8 (Ск).
Автор: Осадча Юлія Василівна - доцент кафедри біології тварин.

Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-2). ECTS: 5 (9).
Автори: Митяй Іван Сергійович - доцент кафедри біології тварин. Дегтяренко Олена Володимирівна - доцент кафедри біології тварин.

Зоологія. Частина 1. ВБР.pdfЗоологія. Частина 1. ВБР.pdf
Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр:  2 (1-2). ECTS: 4 (9).
Автори: Митяй Іван Сергійович - доцент кафедри біології тварин ; Дегтяренко Олена Володимирівна - доцент кафедри біології тварин.

Зоологія. Частина 2. ВБР.pdfЗоологія. Частина 2. ВБР.pdf
Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва; 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (2). ECTS: 5.
Автор: Осадча Юлія Василівна - доцент кафедри біології тварин.

Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автори: Митяй Іван Сергійович - доцент кафедри біології тварин; Дегтяренко Олена Володимирівна - доцент кафедри біології тварин.
Анотація: курс вивчає  тваринний світ від найпростіших до хордових тварин. Особлива увага приділяється групам і видам тварин, найбільш важливим у практичному відношенні, представникам місцевої фауни. Вивчаються закономірності створення і розвитку тваринних організмів, будови представників різних типів тварин. Знайомить з проблемами звірівництва, доместикації, акліматизації та реакліматизації видів. Вплив диких тварин на рослинний світ.
Доступ: Закритий.

Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4; 6 (Ск).
Автор: Осадча Юлія Василівна - доцент кафедри біології тварин.

Category: ВБР

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (3-4). ECTS: 3,5 (7).
Автор: Осадча Юлія Василівна - доцент кафедри біології тварин.
Анотація: У курсі розглядаються питання  функціонування різних систем гідробіонтів (нервової, серцевосудинної, рухальної, кровоносної, травної, репродуктивної, осморегуляторної тощо), значення нервово-гуморальної системи в механізмах регуляції всіх фізіологічних процесів в організмі риб та їх адаптації до чинників водного середовища.
Протокол №2 від 28.09.2020.

Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ECTS: 0.
Автор:
Осадча Юлія Василівна - доцент кафедри біології тварин.

Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. СТ Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Автор: Афанасенко Володимир Юрійович - доцент кафедри біології тварин.

Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 5; 6 (Ск).
Автор: Курбатова Інна Миколаївна - доцент кафедри біології тварин.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (4-5). ECTS: 4 (8).
Автор: Чепіль Людмила Василівна - доцент кафедри біології тварин.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (4-5). ECTS: 4 (8).
Автор: Чепіль Людмила Василівна - доцент кафедри біології тварин.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура (Фауна водно-болотних угідь). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Митяй Іван Сергійович - доцент кафедри біології тварин.
Анотація: Курс вивчає тваринний світ водно-болотних угідь (ВБУ) в аспекті їх взаємозв’язку з навколишнім середовищем з метою виявлення ступеня їх продуктивності.

Біологія продуктивності обєктів водно-болотної фауни.pdfБіологія продуктивності обєктів водно-болотної фауни.pdf
Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура (Фауна водно-болотних угідь). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автори: Митяй І.С., Дегтяренко О.В.
Анотація:  Курс вивчає структурно-функціональну організацію водно-болотних екосистем, процеси їх природної та антропогенної динаміки. Створення і ефективне функціонування системи біологічного моніторингу водно-болотних екосистем забезпечується завдяки екологічним дослідженням і контролю об'єктів довкілля, які є складовими частини багатоаспектної екологічної діяльності, що проводиться у державі.
Доступ: Закритий.

Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура (Фауна водно-болотних угідь). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автори: Митяй І.С., Дегтяренко О.В.
Анотація: Курс вивчає ланцюги живлення та відтворення тварин у водно-болотних угіддях (ВБУ). Дана дисципліна є необхідною базою у подальшому вивченні та розробки наукових засад мисливствознавства, заповідної справи та збереження генофонду рідкісних та зникаючих тварин ВБУ.
Доступ: Закритий.
Трофоекологія та відтворення тварин
Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура (Фауна водно-болотних угідь). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 6.
Автори: Митяй І.С., Дегтяренко О.В.
Анотація: Курс вивчає вивчає тваринні ресурси водно-болотних угідь (ВБУ), їх раціональне використання, відтворення та охорону на основі Міжнародної та Всеукраїнської нормативної бази. В зв’язку з тим, що ВБУ представлені самими різноманітними природними та штучними біотопами, в яких мешкають різноманітні представники тваринного світу, існує необхідність проведення ревізії видового складу тварин та їх значення як  екологічного ресурсу та ресурсу для забезпечення господарських потреб людини.
Доступ: Закритий.
Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2020

Спецііальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (Спеціальне тваринництво). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Викладач:
Осадча Юлія Василівна - доцент кафедри біології тварин.

Анотація:  У курсі розглядаються біологічні особливості різних видів диких та екзотичних тварин, їх зоогеографію, закономірності  росту і розвитку, конституції і екстер'єру, інтер'єру, методи розведення, добору, підбору, наслідки  інбридингу.

Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Лихач Анна Василівна - професор кафедри біології тварин.
Анотація: ...

Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Спеціальне тваринництво). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 3.
Викладач: Осадча Юлія Василівна - доцент кафедри біології тварин.
Анотація:  У курсі розглядаються  питання   історичного розвитку заповідної справи, сучасного стану заповідної справи, основних категорії природно-заповідних об'єктів, фактори, види і ступінь техногенного впливу на території й об’єкти природно-заповідного фонд,  засобів збереження і напрями використання природно-заповідного фонду.


Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Спеціальне тваринництво). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 8.
Викладач:
Осадча Юлія Василівна - доцент кафедри біології тварин.
Анотація: У курсі розглядаються питання особливостей популяцій диких тварин як складових біоценозів, біологічні основи, сучасні методи та технології керування популяціями тварин у різних ландшафтно-географічних умовах.
Протокол №4 від 27.11.2020.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2020