Геодезії та картографії

Область Курси відмічена як "Геодезії та картографії"

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 2.
Викладач: Ковальов Микола Вячеславович - старший викладач кафедри геодезії та картографії, Рафальська Любов Павлівна - доцент кафедри геодезії та картографії
Анотація: Навчальна практика з геодезії проводиться з метою закріплення теоретичного матеріалу дисципліни, надання вміння використовувати його при вирішенні практичних завдань, опрацювання практичних дій щодо проведення вимірювальних, камеральних та графічних робіт згідно навчального плану дисципліни "Геодезія".

Категорія: ЛГ

Спеціальність: •205 Лісове господарство; •206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4; 6.
Автор: Рафальська Любов Павлівна - доцент кафедри геодезії та картографії.

Категорія: Спільні ЛГ-СПГ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: •242 Туризм (Туризм); •241 Готельно-ресторанна справа («Готельно-ресторанний бізнес). ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автори: Ковальчук Іван Платонович - завідувач кафедри геодезії та картографії, професор; Богданець В'ячеслав Анатолійович - доцент кафедри геодезії та картографії.
Анотація: Завдання курсу полягає у формуванні в студентів узагальнюючого розуміння теоретичних і практичних питань організації туризму, вивчення складових рекреаційно-туристичного потенціалу та організації туризму в Україні та регіонах світу.

Категорія: ГРС
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: •242 Туризм (Туризм); •241 Готельно-ресторанна справа («Готельно-ресторанний бізнес). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автори: Ковальчук Іван Платонович - завідувач кафедри геодезії та картографії, професор; Богданець В'ячеслав Анатолійович - доцент кафедри геодезії та картографії.

Категорія: ГРС

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автори: Ковальчук Іван Платонович - завідувач кафедри геодезії та картографії, професор; Лук'янчук Катерина Анатоліївна - асистент кафедри геодезії та картографії.
Анотація: Курс політичної географії країн світу має сформувати у студентів наукові уявлення про геопросторову організацію політичного життя суспільства і співвідношення політичних сил на різних ієрархічних рівнях.

Категорія: МВ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 291. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автори: Ковальчук Іван Платонович - завідувач кафедри геодезії та картографії, професор; Степчук Яніна Анатоліївна - асистент кафедри геодезії та картографії.
Анотація: Завдання курсу полягає у формуванні в студентів знань про сучасний економічний і соціальний розвиток як окремих країн, регіонів, так і галузей світового господарства, його територіальні відмінності, місце України у світовому співтоваристві.

blank19~7prez~9zav

Категорія: МВ

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 6.
Автор: Ковальов Микола Вячеславович - старший викладач кафедри геодезії та картографії.
Анотація: Вища геодезія є однією з частин загальної геодезичної науки. До наукових задач, які вирішуються у вищій геодезії, належать визначення форми та розмірів фігури Землі, вивчення характеристик її зовнішнього гравітаційного поля, дослідження вертикальних та горизонтальних рухів земної кори, земних полюсів, визначення різниць рівнів морів та переміщення берегових ліній океанів і т.ін. Головним науковим завданням вищої геодезії є вивчення фігури та зовнішнього гравітаційного поля Землі.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (3-4). ECTS: 5 (10).
Автор: Жук Олексій Павлович - доцент кафедри геодезії та картографії.
Анотація: Завдання курсу полягає у формуванні знань про історію становлення геодезії та внесок визначних вітчизняних та зарубіжних вчених у розвиток геодезичної науки та практики; сучасні уявлення про форму та розміри Землі; системи координат, що застосовуються у геодезії; сучасні геодезичні прилади для вимірювання кутів, довжин ліній та перевищень, їх будову, принцип роботи, повірки та юстировки; організацію та проведення топографічних зйомок під час землевпорядкування, виконання земельно-кадастрових та інших робіт; прийоми підготовки даних для винесення в натуру обєктів с.г. призначення, способи винесення та закріплення на місцевості проектних точок та ліній.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 . ECTS: 3.
Автор: Жук Олексій Павлович - доцент кафедри геодезії та картографії.
Анотація: Завдання курсу полягає у формуванні знань про історію становлення геодезії та внесок визначних вітчизняних та зарубіжних вчених у розвиток геодезичної науки та практики; сучасні уявлення про форму та розміри Землі; системи координат, що застосовуються у геодезії; сучасні геодезичні прилади для вимірювання кутів, довжин ліній та перевищень, їх будову, принцип роботи, повірки та юстировки; організацію та проведення топографічних зйомок під час землевпорядкування, виконання земельно-кадастрових та інших робіт; прийоми підготовки даних для винесення в натуру об'єктів сільськогосподарського призначення, способи винесення та закріплення на місцевості проектних точок та ліній.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Автор: Ковальчук Іван Платонович - професор кафедри геодезії та картографії; Ярова Богдана Миколаївна - старший викладач кафедри геодезії та картографії.
Анотація: Завдання курсу полягає у формуванні умінь і навичок, пов’язаних з вирішенням питань моніторингу об’єктів навколишнього середовища регіонів України, методиками постановки моніторингових досліджень, збирання, опрацювання та узагальнення моніторингової інформації, контролювання стану і прогнозування тенденцій зміни властивостей навколишнього середовища, обґрунтування заходів, спрямованих на оптимізацію геоекологічних ситуацій на регіональному рівні.
Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Жук Олексій Павлович - доцент кафедри геодезії та картографії.
Викладачі: Жук Олексій Павлович - доцент; Опенько Іван Анатолійович - професор; Шевченко Олександр Вікторович - доцент; Ковальов Микола В'ячеславович - старший викладач.
Кафедра: Геодезії та картографії.
Анотація: Метою викладання дисципліни «Електронні геодезичні прилади» є одержання базових знань по комплексу фізичних явищ і процесів, які лежать в основі роботи геодезичних електронних приладів і обчислювальної техніки. Завданням курсу є формування у студента теоретичної та практичної підготовки для роботи з електронними геодезичними приладами, що використовуються при визначенні координат і висот точок земної поверхні, а також інших інженерно-геодезичних і кадастрових роботах.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ECTS: 4.
Автори: Богданець В'ячеслав Анатолійович - доцент кафедри геодезії та картографії; Рафальська Любов Павлівна - доцент кафедри геодезії та картографії.
Анотація: Курс знайомить студентів із основами топографічного креслення, інженерної графіки у землеустрої засобами програми AutoCAD, оформленням топографічних та землевпорядних умовних знаків, планшетів та планів.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 6.
Автор: Ковальчук Іван Платонович - професор кафедри геодезії та картографії.
Викладачі: Степчук Яніна Анатоліївна, асистент кафедри геодезії та картографії.

Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів з сутністю картографії як науки, математичною основою карт і картографічними проєкціями, методами та засобами картографування, способами відображення інформації на картографічних творах, зі змістом і технологіями укладання карт та набуття досвіду зі створення й оформлення типових географічних основ карт, наповнення їх спеціальним змістом та укладання тематичних карт, які використовуються у сфері землеустрою, природокористування, охорони природи, для розв’язання інших завдань, з геоінформаційними технологіями картографічного моделювання та картографічним методом дослідження і перспективами розвитку картографії. 

Дисципліна знайомить студентів з історичним та сучасним станом і тенденціями розвитку картографії як науки, галузі інформаційно-картографічного забезпечення розвитку різних сфер життєдіяльності суспільства, виробництва картографічних творів; у світлі наявних теоретико-методологічних концепцій розкриває перспективи картографічного моделювання та вказує на прикладні сторони застосування отриманих результатів шляхом формування у студентів картографічних вмінь і навичок та можливостей їх застосування в освітній, виробничій, управлінській сферах. 

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Кривов'яз Євгенія Вікторівна - доцент кафедри геодезії та картографії; Ковальов Микола Вячеславович - старший викладач кафедри геодезії та картографії, Степчук Яніна Анатоліївна - асистент кафедри геодезії та картографії
Анотація: В дисципліні вивчаються математичні методи обробки результатів вимірювань однієї та багатьох геодезичних величин між точками земної поверхні, а також розглядаються завдання спільного опрацювання геодезичних мереж, побудованих різними методами (тріангуляція, трилатерація, полігонометрія). Особлива увага звертається на процедуру визначення найімовірніших значень виміряних величин, їх функцій та оцінку точності результатів математичної обробки геодезичних вимірів.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 6.
Автор: Жук Олексій Павлович - доцент кафедри геодезії та картографії.
Анотація: Завданням практики є набуття практичних навичок при згущенні та побудові планово-висотної геодезичної мережі, знайомство з точними геодезичними приладами, методами вимірювань, оцінки їх точності, камеральної обробки результатів вимірювань.

blank20

Категорія: ГіЗ

Навчальна практика з електронних геодезичних приладів.
Спеціальність:
193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 3.
Автор: Жук Олексій Павлович - доцент кафедри геодезії та картографії.
Анотація: Завданням навчальної практики є систематизація, закріплення та поглиблення знань теоретичного матеріалу з даної дисципліни, знайомство з будовою та використанням сучасних геодезичних приладів, набуття практичних навиків з методики виконання польових геодезичних вимірювань, камеральної обробки їх результатів, графічних побудов та оформлення графічних матеріалів і технічної документації.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 6.
Автор:  Євсюков Тарас Олексійович - доктор економічних наук, професор; Кривов'яз Євгенія Вікторівна - кандидат економічних наук, доцент; Ярова Богдана Миколаївна - кандидат економічних наук, старший викладач.
Анотація: З
авданнями практики є систематизація, закріплення, поглиблення та узагальнення  знань, а також набуття практичних навичок, методики виконання польових вимірювань та камеральної обробки їх результатів у комплексі видів геодезичних робіт, що виконуються у землеустрої та ознайомленні з сучасними геодезичними приладами і роботою з ними тощо.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Ковальов Микола Вячеславович - старший викладач кафедри геодезії та картографії.
Анотація: Розв'язання геодезичних задач при геодезичному проектуванні, розмічуванні та винесенні проекту в натуру в інженерній геодезії та землеустрої.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 6.
Автор: Старовєров Володимир Сергійович - професор кафедри геодезії та картографії, Ковальов Микола Вячеславович - старший викладач кафедри геодезії та картографії, Жук Олексій Павлович - доцент кафедри геодезії та картографії, Кривов'яз Євгенія Вікторівна - доцент кафедри геодезії та картографії.
Анотація: Задачі розділу "Сферична астрономія" розглядають основні побудови на небесній сфері, що повязані із розташуванням небесних тіл та законами їх руху; визначення положення точок небесної сфери у просторі та часі. Супутникова геодезія розвязує задачі геодезії із застосуванням спостережень штучних супутників землі, дослідженням їх руху та створенням просторових геодезичних мереж.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2019
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Богданець В'ячеслав Анатолійович - доцент кафедри геодезії та картографії.
Метою дисципліни є ознайомлення студентів із основними напрямами  використання тематичних карт земель у практиці геодезії та землевустрою, їх типами, основними змістовними частинами та особливостями. Під час практичних занять студенти закріплюють теоретичні знання та набувають безпосередніх навиків роботи із укладання, аналізу та оцінки тематичних карт земельних ресурсів різного призначення.
Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2023