Геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі

Область Курси відмічена як "Геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі"

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автори: Кохан Світлана Станіславівна, завідувач кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі, д-р техн. наук, професор; Востоков Анатолій Борисович, с.н.с., старший викладач кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2016
Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві: Цифрове управління використанням агрохімічних ресурсів). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 6.
Викладач: Кошель Антон Олександрович, д-р екон. наук, доцент, доцент кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі.
Анотація: Дисципліна передбачає засвоєння теоретичних положень, методів і способів одержання геопросторових даних та оволодіння практичними навичками їх оброблення для використання у технологіях прецизійного агровиробництва. Завдання дисципліни полягають у формуванні теоретичних знань і набутті практичних навичок одержання різнорідних геопросторових даних, їх оброблення, геоінформаційного аналізу, використання інструментарію геоінформаційних систем (ГІС) для геопросторового моделювання та використання в агрохімсервісі.
П24
Категорія: АПА

Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автори: Москаленко Антоніна Анатоліївна - доцент кафедри геоінформатики та аерокосмічних досліджень Землі; Кошель Антон Олександрович - доцент кафедри геоінформатики та аерокосмічних досліджень Землі.

Категорія: ЕОНС

Спеціальність: 101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автори: Кохан Світлана Станіславівна - завідувач кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі, професор; Москаленко Антоніна Анатоліївна - доцент кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі.
Annotation: Discipline “GIS-analysis of Agrolandscapes” provides to obtaining skills in GIS technologies and well as GIS analysis and remote sensing monitoring. The course provides skills for potential use of remotely sensed data in monitoring of the environment.

Категорія: ЕОНС
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 193. Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Автори: Кохан Світлана Станіславівна - завідувач кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі; Кошель Антон Олександрович – доцент кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі; Москаленко Антоніна Анатоліївна – доцент кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі.
Анотація: Дисципліна вивчає основи створення автоматизованих земельно-кадастрових систем як сладової інфраструктури просторових даних. Представленні питання пов’язані з управлінням просторовою складовою земельних кадастрових інформаційних систем. Розглянуті елементи автоматизованої Національної кадастрової системи (НКС) на основі використання ГІС-технологій.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 193. Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Дроздівський Олег Петрович – доцент кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі.
Анотація: Дисципліна Алгоритми та структури данихзабезпечує формування у студентів: фундаментальних понять інформатики: поняття алгоритму, алгоритмічної конструкції, комп’ютерної програми, елементарних та складних структур даних, різних методологій і технології програмування; навиків побудови алгоритмів для розв’язання прикладних задач та навиків, що необхідні для оцінювання складності алгоритму

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-3). ECTS: 2 (6).
Автори: Шикула Олена Миколаївна – професор кафедри геоінформаційних систем і технологій; Дроздівський Олег Петрович – доцент кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі; Москаленко Антоніна Анатоліївна – доцент кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі; Скрипник Лілія Русланівна - асистент кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі.

Дисципліна забезпечує формування теоретичних знань та навичок використання комп'ютерних технологій фахівцями землевпорядниками у своїх практичній роботі. Розглядаються структура ЕОМ та принципи роботи комп’ютера, можливості операційних систем, апаратне та програмне забезпечення ПЕОМ, основні прийоми використання пакета офісних програм MS Office, основи Інтернет, HTML, створення Web-сторінок та  основи геоінформатики.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-3). ECTS: 3 (9).
Автори: Примак Лідія Василівна - асистент кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі; Москаленко Антоніна Анатоліївна - в.о. завідувачки, доцент кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі.
Анотація: Дисципліна забезпечує формування теоретичних знань та навичок використання комп'ютерних технологій фахівцями землевпорядниками у своїх практичній роботі. Розглядаються основні прийоми використання пакета офісних програм MS Office,  написання програм з використання мови програмування Python.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (1-3). ECTS: 3 (9); 1,5 (Навчальна практика).
Автори: Дроздівський Олег Петрович – доцент кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі; Примак Лідія Василівна – асистент кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі, Темна Юлія Андріївна – асистент кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі
Анотація: Дисципліна забезпечує формування теоретичних знань та навичок використання комп'ютерних технологій фахівцями землевпорядниками у своїх практичній роботі. Розглядаються структура ЕОМ та принципи роботи комп’ютера, можливості операційних систем, апаратне та програмне забезпечення ПЕОМ, основні прийоми використання пакета офісних програм MS Office, основи Інтернет, HTML, створення Web-сторінок та основи геоінформатики.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (5-6). ECTS: 2 (4).
Автор: Дроздівський Олег Петрович – доцент кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі.
Анотація: Дисципліна “Геоінформаційні технології” забезпечує формування у студентів знань, які призначені для широкого впровадження в практику методів і засобів роботи з просторово-часовими даними, що подаються у вигляді системи електронних карт, і предметно-орієнтованих середовищ обробки різнорідної інформації для різних категорій користувачів.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (5-6). ECTS: 2 (4).
Автори: Кохан Світлана Станіславівна - завідувач кафедри геоінформатики та аерокосмічних досліджень Землі; Востоков  Анатолій Борисович - старший викладач кафедри геоінформатики та аерокосмічних досліджень Землі; Дроздівський Олег Петрович – доцент кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі.
Анотація: Дисципліна “Геоінформаційні технології” забезпечує формування у студентів знань, які призначені для широкого впровадження в практику методів і засобів роботи з просторово-часовими даними, що подаються у вигляді системи електронних карт, і предметно-орієнтованих середовищ обробки різнорідної інформації для різних категорій користувачів.

Категорія: ГіЗ
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (5-6). ECTS: 2 (4).
Автор: Дроздівський Олег Петрович, к.т.н., доцент, Москаленко Антоніна Анатоліївна – доцент кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі, Денисюк Богдан Іванович - старший викладач кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі, Примак Лідія Василівна - асистент кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі, Заячківська Богданна Богданівна - асистент кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі.
Анотація: Дисципліна “ГІС і бази даних” забезпечує формування у студентів знань, які призначені для широкого впровадження в практику методів і засобів роботи з просторово-часовими даними, що подаються у вигляді системи електронних карт, і предметно-орієнтованих середовищ обробки різнорідної інформації для різних категорій користувачів.
Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Автори: Кохан Світлана Станіславівна - проф., зав. кафедри геоінформатики та аерокосмічних досліджень Землі; Востоков Анатолій Борисович - старший викладач кафедри геоінформатики та аерокосмічних досліджень Землі.
Анотація: Дисципліна передбачає засвоєння теоретичних положень дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) та набуття практичних навичок попередньої і тематичної обробки даних ДЗЗ для використання у землеустрої та земельному кадастрі, забезпеченні дистанційного моніторингу земельних ресурсів; засвоєння теоретичних положень концепції ДЗЗ та одержання даних ДЗЗ, вивчення загальних характеристик сенсорів оптичного діапазону, опанування методів цифрового оброблення даних ДЗЗ. 

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Анотація: В межах дисципліни вивчаються основи побудови об’єктно-орієнтованих моделей баз даних та методологія об’єктно-орієнтованих аналізу і проектування складних систем баз геопросторових даних. Вивчається використання UML для побудови уніфікованої структури баз геопросторових даних.

 

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2019
Автори курсу: Москаленко Антоніна Анатоліївна

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Автори: Кохан Світлана Станіславівна - завідувач кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі, професор; Кошель Антон Олександрович - доцент кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі; Москаленко Антоніна Анатоліївна - доцент кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі;

NN19

Категорія: ГіЗ

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОСБакалавр. Семестр: 6. ECTS: 3.
Автор: Дроздівський Олег Петрович – доцент кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі.

Категорія: ГіЗ

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 3.
Автори: Кохан Світлана Станіславівна - завідувач кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі; Кошель Антон Олександрович – доцент кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі.
Анотація: Дисципліна вивчає основи статистичних досліджень і набуття практичних навичок збирання, обробки та аналізу інформації про землю та процеси повязані із нею. Розглянуті основи теорії ймовірності, методи, прийоми та статистичні гіпотези пов’язані із оцінкою даних в науках про землю на предмет їх достовірності. Відпрацьовуються навички роботи із статистичним інструментарієм щодо збору, оброблення, систематизації та аналізу отриманих аналітичних даних.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Автори: Кохан Світлана Станіславівна - завідувач кафедри геоінформатики та аерокосмічних досліджень Землі; Москаленко Антоніна Анатоліївна - доцент кафедри геоінформатики та аерокосмічних досліджень Землі; Дроздівський Олег Петрович - доцент кафедри геоінформатики та аерокосмічних досліджень Землі.
Антотація: Метою курсу є формування знань про інформаційне та геоінформаційне забезпечення систем моніторингу земельних ресурсів у майбутніх фахівців зі спеціальності геодезія, картографія та землеустрій. Зокрема, розглядаються питання базових принципів функціонування систем моніторингу земельних ресурсів та загальна концепція ІТ-інфраструктури таких систем.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 3.
Автори: Кохан Світлана Станіславівна - завідувач кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі; Москаленко Антоніна Анатоліївна - доцент кафедри геоінформатики та аерокосмічних досліджень Землі.
Анотація: Розглядаються основи цифрового картографування та можливості використання геоінформаційних технологій у створенні цифрових картографічних матеріалів. Передбачено розроблення цифрових планів і карт у середовищі ArcGIS 10.x.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2016

Speciality: 193 Geodesy and land management. EDBachelor's degree. Semester: 8. ECTS: 4.
Authors: Anton Koshel  - Doctor of Economic Sciences, Assosiate Professor Department of Geoinformatics and Aerospace Research of the Earth.  Antonina Moskalenko - PhD, Associate Professor Department of Geoinformatics and Aerospace Research of the Earth.
Abstract. The course is to master and acquire the necessary theoretical knowledge and practical skills in the field of geoinformation support of the state land cadastre and knowledge formation on the development of geoinformation land cadastral national systems of Ukraine and the world, the contribution of Ukrainian and foreign scientists.

Geoinformation land cadastre systems.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2023