Культурології

Courses tagged with "Культурології"

Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЕСТS: 4.
Автор: Сидоренко Ірина Григорівна - доцент кафедри культурології.

Category: Марк

Спеціальність: 035 Філологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 6.
Викладачі: Майданюк Ірина Зіновіївна - завідувач кафедри культурології, професор; Пузиренко Ярина Василівна - доцент кафедри культурології.

Риторика та психологія спілкування

robocha_programa_ritorika_ta_mizh._kom_2017.pdfrobocha_programa_ritorika_ta_mizh._kom_2017.pdf

Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Викладач: Панталієнко Валентина Василівна, доцент кафедри культурології.
Анотація: Програма курсу передбачає цілісний розгляд та аналіз місця України у світовому культурному просторі. Концептуальна ідея програми – висвітлення основних тенденцій розвитку світового культурного простору та визначення місця України в ньому. У курсі на конкретному матеріалі обґрунтовується система культурних цінностей, простежуються чинники, що забезпечують процес розвитку певних матеріальних і духовних надбань. Навчальна дисципліна дозволяє ознайомити студентів з багатьма галузями матеріальної і духовної культури, її формами, зокрема, такими як мова, наука, освіта, література, театр, архітектура, образотворче мистецтво, системи релігійних поглядів, політика, правова і побутова культура, а також розвитком знання в системі культурних цінностей.

Category: Жур

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7. ЄКТС: 6.
Авторка: Пузиренко Ярина Василівна - доцентка кафедри культурології.

Модуль дисципліни "Етнокультурологія та сімейно-побутова культура"

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Пузиренко Ярина Василівна - доцент кафедри культурології.

Ведення професійних документів

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр (СТН). Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Викладач: Сидоренко Ірина Григорівна - доцент кафедри культурології.

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 1.
Викладачі: Пузиренко Ярина Василівна - доцент кафедри культурології; Вакулик Ірина Іванівна - доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.

Category: СР

Спеціальність: 035 Філологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Сидоренко Ірина Григорівна - доцент кафедри культурології.

Category: Філ

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Викладач: кафедри культурології.
Анотація: 

Category: ГіЗ

Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.

Викладачі: Чайка Владислава Володимирівна - викладач кафедри культурології.

Category: ЕкК

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Мисюра Тетяна Михайлівна - к.філос.н., доцент кафедри культорогії.

роб.програма етика та культ харч 2018.pdfроб.програма етика та культ харч 2018.pdf
Category: ХТ

Спеціальність: Всі. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Розробники: Професори і доценти кафедри культурології - Майданюк Ірина Зіновіївна, професор, завідувач кафедри; Сидоренко Ірина Григорівна - к.філос.н., доцент; Пузиренко Ярина Василівна - к.філ.н., доцент; Панталієнко Валентина Василівна - к.філ.н., доцент; Мисюра Тетяна Михайлівна - к.філос.н., доцент.

прогр.pdfпрогр.pdf

Спеціальність: . ОС: Бакалавр. ECTS: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Пузиренко Ярина Василівна - доцент кафедри культурології.

NN17~mod1

Дисципліна загальноуніверситетського рівня.
ОС:
 Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Викладач: Майданюк Ірина Зіновіївна, доктор філософських наук, професор кафедри культурології.

П20