Культурології

Courses tagged with "Культурології"

Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЕСТS: 4.
Автор: Сидоренко Ірина Григорівна - доцент кафедри культурології.

Category: Марк

Спеціальність: 035 Філологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 6.
Викладачі: Майданюк Ірина Зіновіївна - завідувач кафедри культурології, професор; Пузиренко Ярина Василівна - доцент кафедри культурології.

Риторика та психологія спілкування

Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Викладач: Пузиренко Ярина Василівна, к.філол.н., доц. кафедри культурології.
Анотація: Програма курсу передбачає цілісний розгляд та аналіз місця України у світовому культурному просторі. Концептуальна ідея програми – висвітлення основних тенденцій розвитку світового культурного простору та визначення місця України в ньому. У курсі на конкретному матеріалі обґрунтовується система культурних цінностей, простежуються чинники, що забезпечують процес розвитку певних матеріальних і духовних надбань. Навчальна дисципліна дозволяє ознайомити студентів з багатьма галузями матеріальної і духовної культури, її формами, зокрема, такими як мова, наука, освіта, література, театр, архітектура, образотворче мистецтво, системи релігійних поглядів, політика, правова і побутова культура, а також розвитком знання в системі культурних цінностей.

Category: Жур

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7. ЄКТС: 6.
Авторка: Пузиренко Ярина Василівна - доцентка кафедри культурології.

Модуль дисципліни "Етнокультурологія та сімейно-побутова культура"

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Пузиренко Ярина Василівна - доцент кафедри культурології.

Ведення професійних документів

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр (СТН). Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Викладач: Сидоренко Ірина Григорівна - доцент кафедри культурології.

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 1.
Викладачі: Пузиренко Ярина Василівна - доцент кафедри культурології; Вакулик Ірина Іванівна - доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.

Category: СР

Спеціальність: 035 Філологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Сидоренко Ірина Григорівна - доцент кафедри культурології.

Category: Філ

Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика; Цифрова економіка); 121 Інженерія програмного забезпечення; 122 Комп'ютерні науки; 123 Комп’ютерна інженерія; 125 Кібербезпека; 126 Інформаційні системи та технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Викладачі: Пузиренко Ярина Василівна - канд. філол. наук, доц. кафедри культурології;доктор філософії з історії та археології, Чайка Владислава Володимирівна - викладач кафедри культурології; Степаненко Ніна Степанівна - канд. філол. наук, доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.

Category: ЕкК&ЦЕ

Спеціальність: •121 Інженерія програмного забезпечення; •122 Комп'ютерні науки; •123 Комп'ютерна інженерія; •125 Кібербезпека; •051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Анотація: Вивчення дисципліни сприяє формуванню мовної, мовленнєвої, лексикографічної, риторичної компетенцій, оптимальному використанню мовних засобів як в писемній, так і в усній професійній комунікації. Викладання дисципліни поділяється на два блоки, які ведуться різними кафедрами.
Блок "Етика спілкування":
   Лектор, викладач: Степаненко Ніна Степанівна, доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.
   Викладач: Шишкова Лілія Сергіївна, старший викладач кафедри журналістики та мовної комунікації. 

Блок "Діловий протокол":
   Лектор: Панталієнко Валентина Василівна - доцент кафедри культурології.
   Викладач: Мисюра Тетяна Михайлівна - доцент кафедри культурології.


Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Викладач: Невмержицька Олена Миколаївна - канд. філос. наук, асистент кафедри культурології.

Category: ХТ

Спеціальність: Всі. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Розробники: Професори і доценти кафедри культурології - Майданюк Ірина Зіновіївна, професор, завідувач кафедри; Сидоренко Ірина Григорівна - к.філос.н., доцент; Пузиренко Ярина Василівна - к.філ.н., доцент; Панталієнко Валентина Василівна - к.філ.н., доцент; Мисюра Тетяна Михайлівна - к.філос.н., доцент.

Вибіркова дисципліна. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Викладачі кафедри культурології: Майданюк Ірина Зіновіївна; Мисюра Тетяна Михайлівна; Панталієнко Валентина Василівна; Пузиренко Ярина Василівна; Сидоренко Ірина Григорівна.

Дисципліна загальноуніверситетського рівня.
ОС:
 Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Викладач: Майданюк Ірина Зіновіївна, доктор філософських наук, професор кафедри культурології.

П20