Надійності техніки

Courses tagged with "Надійності техніки"

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОС: Бакалавр. Семестр: 1; . ЄКТС: 4.
Автор: Ружило Зіновій Володимирович - доцент кафедри надійності техніки.
Анотація: 

Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор: Мельник Валентина Іванівна - доцент кафедри надійності техніки.

Blank16`4lek

Category: БЦІ

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 1 (Ск). ЄКТС: 3.
Автор: Банний Олександр Олександрович - старший викладач кафедри надійності техніки.
Анотація: Курс відіграє важливу роль у формуванні культури інженерного мислення з метою розвитку можливостей забезпечення довговічності, працездатності, ремонтопридатності та збережуваності будівельних машин в процесі розробки, створення та експлуатації будівельної техніки.

Category: БЦІ

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Банний Олександр Олександрович - старший викладач кафедри надійності техніки.

Category: БЦІ

пеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8; . ЄКТС: 6.
Автор: Банний Олександр Олександрович - старший викладач кафедри надійності техніки.
Анотація: Курс відіграє важливу роль у формуванні культури інженерного мислення з метою розвитку можливостей забезпечення довговічності, працездатності, ремонтопридатності та збережуваності сільськогосподарських машин в процесі розробки, створення та експлуатації с.-г. техніки.

Category: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5; 2-3 (Ск). ЄКТС: 5; 7 (Ск).
Автор: Бистрий Олександр Миколайович – старший викладач кафедри надійності техніки.

NN16`16lek`zag`2zav

Category: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 8.
Автор: Мельник Валентина Іванівна - доцент кафедри надійності техніки.

NN20`2lek`2prez`3zav`1test

Category: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 7 (7-8). ЄКТС: 2,5 (5).
Автор: Новицький Андрій Валентинович - к.т.н., доцент, завідувач кафедри надійності техніки; Банний Олександр Олександрович - к.т.н, доцент кафедри надійності техніки; Ружило Зіновій Володимирович - к.т.н., доцент кафедри надійності техніки.
Анотація: Курс відіграє важливу роль у формуванні культури інженерного мислення з метою розвитку можливостей забезпечення довговічності, працездатності, ремонтопридатності та збережуваності лісогосподарських машин в процесі розробки, створення та експлуатації л.-г. техніки та обладнання.

Category: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 8 (7-8). ЄКТС: 2,5 (5).
Автори: Новицький Андрій Валентинович - завідувач кафедри надійності техніки; Банний Олександр Олександрович - старший викладач кафедри надійності техніки.

Category: ГМаш
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8; 5-6 (Ск). ЄКТС: 6.
Автори: Викладачі кафедри надійності техніки - Банний Олександр Олександрович, к.т.н., доцент; Ружило Зіновій Володимирович, к.т.н., доцент; Попик Павло Сергійович, к.т.н., доцент; Сиволапов Володимир Анатолійович, старший викладач.
Анотація: Курс відіграє важливу роль у формуванні культури інженерного мислення з метою розвитку можливостей забезпечення довговічності, працездатності, ремонтопридатності та збережуваності сільськогосподарських машин в процесі розробки, створення та експлуатації с.-г. техніки.
Доступ: Закритий.

Category: ГМаш

Cпеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3 .
Автор: Попик Павло Сергійович - к.т.н., доцент кафедри надійності техніки,  Банний Олександр Олександрович - к.т.н., доцент кафедри надійності техніки.


Category: ГМаш

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; . ЄКТС: 4.
Автор: Сиволапов Володимир Анатолійович - старший викладач кафедри надійності техніки.

Category: ГМаш

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Автор: Ревенко Юлій Іванович - доцент кафедри надійності техніки.
Анотація: Вивчення дисципліни дозволить майбутнім спеціалістам оволодіти необхідним рівнем проектування технологічних процесів, складальних одиниць, оснащення шляхом використання принципів стандартизації і забезпечення засобами вимірювання і контролю основних параметрів для забезпечення якості виробів обладнання лісового комплексу та сільськогосподарської техніки.

Category: ГМаш

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Мельник Валентина Іванівна - доцент кафедри надійності техніки.

Blank16

Спеціальність - 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Галузь знань - 19 « Архітектура та будівництво». Освітня програма - «Будівництво та цивільна інженерія» Ступінь вищої освіти – Магістр. 

Рік навчання - 1, семестр  - 2

Форма навчання – денна (денна, заочна)

Кількість кредитів ЄКТС - 2

Автор: Мельник Валентина Іванівна - доцент кафедри надійності техніки
Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Хмельовська Світлана Зиновіївна - асистент кафедри надійності техніки.

nn16`mod1

Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво та цивільна інженерія). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Освітня програма: Освітньо-професійна, Освітньо-наукова.
Автор: Троханяк Олександра Миколаївна - доцент кафедри надійності техніки.

Category: БЦІ

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: МагістрСеместр: 1. ЄКТС: 5.
Викладач: Банний Олександр Олександрович - старший викладач кафедри надійності техніки.
Анотоція: Надійність сільськогосподарської техніки вивчає закономірності втрати роботоздатності сільськогосподарської техніки, можливі причини виникнення відмов та аварійних ситуацій і створення технологічного забезпечення відновлення роботоздатності деталей цих машин при їх експлуатації.

Category: МОБ
Рік останньої атестації: 2008

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Машини та обладнання с.-г. виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Освітня програма: Освітньо-професійна; Освітньо-наукова.
Автор: Троханяк Олександра Миколаївна - к.т.н., доцент, доцент кафедри надійності техніки; Ружило Зіновій Володимировичк.т.н., доцент, декан Факультету конструювання та дизайну, доцент кафедри надійності техніки; Сиволапов Володимир Анатолійовичстарший викладач кафедри надійності техніки.
Анотація: Викладання дисципліни «Надійність технічних систем» має за мету формування у майбутніх фахівців компетентностей щодо аналізу надійності технічних систем, вибору основних напрямів підвищення показників надійності на стадії проектування виробів та їх експлуатації.

Category: МОБ
Рік останньої атестації: 2021