Організації підприємництва та біржової діяльності

Courses tagged with "Організації підприємництва та біржової діяльності"

Спеціальність: 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування. ОС: РhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор:  Ільчук Микола Максимович - зав.кафедри організації підприємництва та біржової діяльності, д.е.н., професор

Коновал Іван Андрійович - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності, к.е.н.
Анотація:  

Спеціальність:051 Економіка. ОС: PhD. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автори: Ільчук Микола Максимович - завідувач кафедри організації підприємництва та біржової діяльності, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України; Коновал Іван Андрійович - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності, кандидат економічних наук; Збарська Анна Василівна - асистент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності, кандидат економічних наук.

Рік останньої атестації: 2017
Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор: Мельникова Ірина Володимирівна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Викладач: Барановська Оксана Дмитрівна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: Всі загальноуніверситетського рівня. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Фурса Анатолій Васильович - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: У курсі розглядаються питання теоретичних основ та організації й управління власною справою.

П20