Теорії та історії держави і права

Courses tagged with "Теорії та історії держави і права"

Спеціальність: 081 Право. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 1.
Автор: Протосавіцька Людмила Степанівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права

Category: Право

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Магістр (Зао). Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Качур Віра Олегівна - завідувач кафедри теорії та історії держави і права.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2016к

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Магістр. Семестр: 0. ECTS: 0.
Автор: Качур Віра Олегівна - завідувач кафедри теорії та історії держави і права.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Качур Віра Олегівна - завідувач кафедри теорії та історії держави і права, доцент.
Анотація: Філософія права є фаховою дисципліною, спрямованою на формування філософсько-правового мислення магістрів, знань, умінь, навичок та компетенцій, необхідних для здійснення професійної діяльності на засадах розуміння права як культурної цінності. У процесі лекційних та практичних занять, а також самостійної роботи магістри права сформують свою уяву про право як культурну цінність; про правову реальність, науково-правову картину світу та про головні структурні частини філософії права, предмети їх вивчення та проблем, які вони вирішують.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Хомяченко Світлана Іванівна - доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Анотація: Засвоєння даної дисципліни дасть можливість вдосконалити та поглибити знання студентів про поняття, особливості, види юридичних документів, правила та засоби юридичної техніки, сформувати вміння і навички щодо роботи з юридичними документами, укладання та редагування управлінських, кадрових, процесуальних документів. Знання та правильне застосування засобів, правил і прийомів юридичної техніки дозволить створювати грамотні, якісно оформлені нормативно-правові та індивідуальні акти, що є незамінним атрибутом сучасної професійної діяльності юриста.


Category: Право
Рік останньої атестації: 2015к