Фармакології,паразитології і тропічної ветеринарії

Область Курси відмічена як "Фармакології,паразитології і тропічної ветеринарії"

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 9. ECTS: 4.
Навчальна практика: 1 тиждень; 30 годин.
Автор: Бойко Григорій Васильович, доцент кафедри фармакології та токсикології.
Анотація: Дати студентам теоретичні знання й практичні навички з питань: а) безпечного та ефективного застосування засобів захисту тварин; б) методів профілактики негативного впливу токсичних речовин на організм продуктивних тварин в т.ч. птахів, риби та бджіл; в) діагностики отруєнь тварин пестицидами, кормовими добавками, отруйними рослинами, мікотоксинами тощо; г) сучасних методів лікування тварин за їх отруєнь; д) ветеринарно-санітарної експертизи в разі отруєння тварин.

Категорія: ВГ 6
Рік останньої атестації: 2019


Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Деркач Ірина Михайлівна - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Анотація: Фармакологія – експериментальна наука, яка вивчає зміни в живому організмі під впливом лікарських засобів для використання їх у практиці ветеринарної медицини та пошуку нових ефективних лікарських засобів. Основна мета дисципліни – засвоїти фармакодинаміку основних лікарських засобів, тобто реакцію живого організму на їх вплив при відсутності захворювань; набути знань з фармакокінетики – розділу фармакології про основні закономірності всмоктування, розподілу, біотрансформації та екскреції лікарських речовин з організму, а також з ряду фармацевтичних дисциплін – фармакогнозії, фармацевтичної хімії, технології виготовлення лікарських форм і рецептури.

Категорія: ВГ 6
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 9. ЄКТС: 4.
Лектор: Іщенко Вадим Дмитрович, канд. вет. наук, доцент, завідувач кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Викладач: Деркач Ірина Михайлівна, канд. вет. наук, доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Анотація: Метою курсу є формування знань про механізми дії основних груп протимікробних речовин на клітинному і молекулярному, молекулярний механізм розвитку стійкості мікроорганізмів до антибіотиків; набуття знань і практичних навиків визначення антибіотикочутливості мікроорганізмів за фенотиповими і генетичними ознаками, а також визначення генів антибіотикорезистентності у об’єктах навколишнього середовища; засвоєння основних правил раціональної антибіотикотерапії з метою запобігання ризику виникнення антибіотикорезистентності.
П22

Категорія: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 12. ECTS: 4.
Автори: Бойко Григорій Васильович - доцент кафедри фармакології та токсикології; Палиця Юлія Василівна - доцент кафедри фармакології та токсикології.
Анотація: Дисципліна має за мету вивчення теоретичних основ і практичних питань виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки і промислового виробництва.

Категорія: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 8, 9. ECTS: 4.
Автор: Бойко Григорій Васильович, доцент кафедри фармакології та токсикології.
Анотація: Дати студентам теоретичні знання й практичні навички з питань: а) безпечного та ефективного застосування засобів захисту тварин; б) методів профілактики негативного впливу токсичних речовин на організм продуктивних тварин в т.ч. птахів, риби та бджіл; в) діагностики отруєнь тварин пестицидами, кормовими добавками, отруйними рослинами, мікотоксинами тощо; г) сучасних методів лікування тварин за їх отруєнь; д) ветеринарно-санітарної експертизи в разі отруєння тварин.

Категорія: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 5 (5-6). ECTS: 3 (6).
Автор: Бойко Григорій Васильович - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії
Анотація: Основна мета дисципліни – засвоїти фармакодинаміку основних лікарських засобів, тобто реакцію живого організму на їх вплив при відсутності захворювань; набути знань з фармакокінетики – розділу фармакології про основні закономірності всмоктування, розподілу, біотрансформації та екскреції лікарських речовин з організму, а також технології виготовлення лікарських форм і рецептури.

Категорія: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 6 (5-6). ECTS: 4 (7).
Автор: Бойко Григорій Васильович - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Іщенко Вадим Дмитрович - завідувач кафедри фармакології, паразитолоії і тропічної ветеринарії.
Духницький Володимир Богданович - професор кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Анотація. 
Основна мета – засвоїти фармакодинаміку основних лікарських засобів засобів, що регулюють функції систем та органів і протимікробних та протипаразитарних засобів.

Категорія: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 12. ECTS: 9.
Автори: Бойко Григорій Васильович - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Іщенко Вадим Дмитрович - завідувач кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Анотація: Дисципліна має за мету ознайомити з методологією проведення доклінічних і клінічних досліджень ветеринарних лікарських засобів, методами оцінки їх фармакологічної активності і безпечності та лікувальної ефективності, нормативно-правовою базою.

Категорія: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 12. ECTS: 9.
Автор: Бойко Григорій Васильович - канд. вет. наук, доцент.
Викладачі: Іщенко Вадим Дмитрович - канд. вет. наук, доцент, завідувач кафедри; Бойко Григорій Васильович - канд. вет. наук, доцент.
Кафедра: Фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Анотація: Мета курсу - поглибити теоретичні знання про застосування лікарських засобів з урахуванням фарма­ко­ди­наміки і фарма­ко­кі­не­тики залежно від особливостей перебігу патологічного процесу у тварин різних видів.

Категорія: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Кафедра: Фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Автор: Бойко Григорій Васильовичканд. вет. наук, доцент.
Викладачі: Бойко Григорій Васильович, канд. вет. наук, доцент; Іщенко Вадим Дмитрович, завідувач кафедри, канд. вет. наук, доцент; Палиця Юлія Василівна, канд. фарм. наук, доцент.
Анотація: Дисципліна має за мету висвітлити для студентів багатство флористичних запасів України як лікарських засобів природного походження і як етіологічних факторів отруєнь тварин. Мета дисципліни – засвоїти основи фітотерапії, фітопрофілактики, фітостимуляції, фітофармакології.

Категорія: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 8. ECTS: 4.
Кафедра: Фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Лектор: Палиця Юлія Василівна, канд. фарм. наук, доцент.
Викладачі: Іщенко Вадим Дмитрович, завідувач кафедри, канд. вет. наук, доцент; Бойко Григорій Васильович, канд. вет. наук, доцент.
Автор: Бойко Григорій Васильович, канд. вет. наук, доцент.
Анотація: Метою курсу є поглибити теоретичні знання, ознайомитися з нормативно-законодавчими документами, що регламентують розробку, виробництво, реалізацію та застосування ветеринарних препаратів, отримати базові практичні навички з ветеринарної фармації.Категорія: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр:  10. ЄКТС: 4.
Викладач: Галат Марина Владиславівна, професор кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Анотація: Тропічна ветеринарна медицина – комплексна наука, пов’язана з імунологічними та молекулярно-біологічними дослідженнями в протозоології, ентомології, гельмінтології, вірусології, бактеріології, імунології тощо. Вивчає збудників, спричинені ними захворювання і заходи боротьби з ними. Це одна з клінічних дисциплін, яка формує спеціаліста ветеринарної медицини. Тропічна ветеринарна наука охоплює сферу здоров’я, добробуту та виробництва тварин з метою покращення здоров’я та продуктивності худоби, а також кращого використання тваринних ресурсів, включаючи дику природу в тропічних, субтропічних та подібних агроекологічних середовищах.
Категорія: ВМ 6
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 10. ЄКТС: 4.
Автори: Семенко Олена Валентинівна; Пашкевич Ірина Юріївна - доценти кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Анотація: Вибіркова дисципліна. В курсі наведено особливості виникнення, перебігу, діагностики та лікувально-профілактичних заходів та хвороб екзотичних тварин (за видами).

Категорія: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 6-7. ECTS: 6.
Автори: Галат Марина Владиславівна - д.вет.н., професор кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарі; Семенко Олена Валентинівна - к.вет.н., доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Анотація: В курсі наведені найбільш поширені паразитарні хвороби різних видів тварин та птиці. Особливості морфології та біології збудників паразитарних хвороб, поширення, перебігу, діагностики та заходів боротьби з ними.

Категорія: ВМ 6

Specialty: 211 Veterinary Medicine. ED: Master. Semester: 5-6. ECTS: 6.
Аuthor: Derkach Iryna - docent of Department of Pharmacology, Parasitology and Tropical Veterinary Medicine.
Abstruct. Pharmacology is a science that studies changes in the living organism under the influence of drugs for their use in the practice of veterinary medicine and the search for new effective drugs.
The main goal of the discipline is to learn the pharmacodynamics of basic medicines, that is, the reaction of a living organism to their influence in the absence of diseases; to acquire knowledge of pharmacokinetics - a branch of pharmacology about the basic patterns of absorption, distribution, biotransformation and excretion of medicinal substances from the body.
 


 
Категорія: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2023
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Лектор: Деркач Ірина Михайлівна, д‑р вет. наук, доцент.
Викладачі: Духницький Володимир Богданович, д‑р вет. наук, професор; Деркач Ірина Михайлівна, д‑р вет. наук, доцент; Бойко Григорій Васильович, канд. вет. наук, доцент; Іщенко Вадим Дмитрович, д‑р вет. наук, завідувач.
Кафедра: Фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Анотація: Метою курсу є формування знань про безпечне та ефективне застосування засобів захисту тварин; методи профілактики негативного впливу токсичних речовин на організм продуктивних тварин в т.ч. птахів, риби та бджіл; діагностику отруєнь тварин пестицидами, кормовими добавками, отруйними рослинами, мікотоксинами тощо; сучасні методи лікування тварин за їх отруєнь; ветеринарно-санітарну експертизу в разі отруєння тварин.
Ветеринарна токсикологія.
П23
Категорія: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (Ск). Семестр: 5-6. ЄКТС: 6.
Автор: Деркач Ірина Михайлівна - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Анотація: Фармакологія – наука, яка вивчає зміни в живому організмі під впливом лікарських засобів для використання їх у практиці ветеринарної медицини та пошуку нових ефективних лікарських засобів.
Основна мета дисципліни – засвоїти фармакодинаміку основних лікарських засобів, тобто реакцію живого організму на їх вплив при відсутності захворювань; набути знань з фармакокінетики – розділу фармакології про основні закономірності всмоктування, розподілу, біотрансформації та екскреції лікарських речовин з організму.

Категорія: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.

Викладачі: д.вет.н., професор Сорока Н.М., д.вет.н., професор Прус М.П., д.вет.н., професор Галат М.В., д.вет.н., доцент Гончаров С.Л.

Автор курсу: Семенко Олена Валентинівна – доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Аннотація: в курсі викладені основні положення паразито-хазяїнних відношень.

Категорія: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 12. ЄКТС: 3.
Автори:
Семенко Олена Валентинівна - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Анотація: Основна роль цієї вибіркової дисципліни – освоєння методів діагностики, лікування і профілактики, превентивних заходів щодо запобігання інвазійних хвороб у великої рогатої худоби. Також окрему увагу звернено на зоонози – хвороби спільні для людини і тварин.

Категорія: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2011

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 8, 9. ECTS: 4.
Кафедра: Фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Викладачі: Іщенко Вадим Дмитрович, завідувач кафедри, канд. вет. наук, доцент; Бойко Григорій Васильович, канд. вет. наук, доцент.
Автор: Бойко Григорій Васильович, канд. вет. наук, доцент.
Анотація: Мета курсу - дати відповідні теоретичні обґрунтування терапевтичної дії лікарських засобів, для застосування їх у лікарській практиці для досягнення максимального терапевтичного ефекту при тих чи інших патологіях.


Категорія: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2022