Фармакології,паразитології і тропічної ветеринарії

Courses tagged with "Фармакології,паразитології і тропічної ветеринарії"


Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Деркач Ірина Михайлівна - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Анотація: Фармакологія – експериментальна наука, яка вивчає зміни в живому організмі під впливом лікарських засобів для використання їх у практиці ветеринарної медицини та пошуку нових ефективних лікарських засобів. Основна мета дисципліни – засвоїти фармакодинаміку основних лікарських засобів, тобто реакцію живого організму на їх вплив при відсутності захворювань; набути знань з фармакокінетики – розділу фармакології про основні закономірності всмоктування, розподілу, біотрансформації та екскреції лікарських речовин з організму, а також з ряду фармацевтичних дисциплін – фармакогнозії, фармацевтичної хімії, технології виготовлення лікарських форм і рецептури.

Category: ВГ 6
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Кафедра: Фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Лектор: Палиця Юлія Василівна, канд. фарм. наук, доцент.
Викладачі: Іщенко Вадим Дмитрович, завідувач кафедри, канд. вет. наук, доцент; Бойко Григорій Васильович, канд. вет. наук, доцент.
Автор: Бойко Григорій Васильович, канд. вет. наук, доцент.
Анотація: Метою курсу є поглибити теоретичні знання, ознайомитися з нормативно-законодавчими документами, що регламентують розробку, виробництво, реалізацію та застосування ветеринарних препаратів, отримати базові практичні навички з ветеринарної фармації.Category: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 9. ЄКТС: 4.
Лектор: Іщенко Вадим Дмитрович, канд. вет. наук, доцент, завідувач кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Викладач: Деркач Ірина Михайлівна, канд. вет. наук, доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Анотація: Метою курсу є формування знань про механізми дії основних груп протимікробних речовин на клітинному і молекулярному, молекулярний механізм розвитку стійкості мікроорганізмів до антибіотиків; набуття знань і практичних навиків визначення антибіотикочутливості мікроорганізмів за фенотиповими і генетичними ознаками, а також визначення генів антибіотикорезистентності у об’єктах навколишнього середовища; засвоєння основних правил раціональної антибіотикотерапії з метою запобігання ризику виникнення антибіотикорезистентності.
П22

Category: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 10. ЄКТС: 4. Вибіркова дисципліна.
Автори: Семенко Олена Валентинівна; Пашкевич Ірина Юріївна - доценти кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Анотація: це вибіркова дисципліна. В курсі наведено особливості виникнення, перебігу, діагностики та лікувально-профілактичних заходів за хвороб екзотичних тварин (за видами)

П22

Category: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 5 (5-6). ECTS: 3 (7).
Автор: Бойко Григорій Васильович - доцент кафедри фармакології та токсикології.
Анотація. Основна мета дисципліни – засвоїти фармакодинаміку основних лікарських засобів, тобто реакцію живого організму на їх вплив при відсутності захворювань; набути знань з фармакокінетики – розділу фармакології про основні закономірності всмоктування, розподілу, біотрансформації та екскреції лікарських речовин з організму, а також технології виготовлення лікарських форм і рецептури.

Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 6 (5-6). ECTS: 4 (7).
Автор: Бойко Григорій Васильович - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Іщенко Вадим Дмитрович - завідувач кафедри фармакології, паразитолоії і тропічної ветеринарії.
Духницький Володимир Богданович - професор кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Анотація. 
Основна мета – засвоїти фармакодинаміку основних лікарських засобів засобів, що регулюють функції систем та органів і протимікробних та протипаразитарних засобів.

Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 2 (Ск). ECTS: 4; 2 (Ск).
Автор: Бойко Григорій Васильович - доцент кафедри фармакології та токсикології.
Анотація: Дисципліна має за мету висвітлити для студентів багатство флористичних запасів України як лікарських засобів природного походження і як етіологічних факторів отруєнь тварин. Мета дисципліни – засвоїти основи фітотерапії, фітопрофілактики, фітостимуляції, фітофармакології.

Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2017

Specialty: Veterinary Medicine. ED: Bachelor. Semester: 5-6. ECTS: 6.
Аuthor: Derkach Iryna - docent of Department of Pharmacology and Toxicology.

 
Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицинаОС: Бакалавр. Семестр: 7 (Ск); 8. ECTS: 3; 4.
Автор: Бойко Григорій Васильович, доцент кафедри фармакології та токсикології.
Анотація: Дати студентам теоретичні знання й практичні навички з питань: а) безпечного та ефективного застосування засобів захисту тварин; б) методів профілактики негативного впливу токсичних речовин на організм продуктивних тварин в т.ч. птахів, риби та бджіл; в) діагностики отруєнь тварин пестицидами, кормовими добавками, отруйнимирослинами, мікотоксинами тощо; г) сучасних методів лікування тварин за їх отруєнь; д) ветеринарно-санітарної експертизи в разі отруєння тварин.

Category: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОР: Магістр (Ск). Семестр: 5-6. ЄКТС: 6.
Автор: Деркач Ірина Михайлівна - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Фармакологія – наука, яка вивчає зміни в живому організмі під впливом лікарських засобів для використання їх у практиці ветеринарної медицини та пошуку нових ефективних лікарських засобів.
Основна мета дисципліни – засвоїти фармакодинаміку основних лікарських засобів, тобто реакцію живого організму на їх вплив при відсутності захворювань; набути знань з фармакокінетики – розділу фармакології про основні закономірності всмоктування, розподілу, біотрансформації та екскреції лікарських речовин з організму.

Category: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 10.
Автори: Бойко Григорій Васильович - доцент кафедри фармакології та токсикології; Палиця Юлія Василівна - доцент кафедри фармакології та токсикології.
Анотація: Дисципліна має за мету вивчення теоретичних основ і практичних питань виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки і промислового виробництва.

Category: ВМ 1,5
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 12. ECTS: 7.
Лектори: проф., д.вет.н. Прус М.П., проф., д.вет.н. Сорока Н.М.
Викладачі: доц., к.вет.н. Семенко О.В., доц., к.вет.н. Пашкевич І.Ю., доц., к.вет.н. Слободян Р.О.
Автор курсу: доц., к.вет.н. Семенко О.В.
Анотація: Це вибіркова дисципліна. Метою курсу «Превентивні ветеринарні технології заразних хвороб птиці» є поглиблення теоретичних і практичних знань у магістра з діагностики, лікування та профілактики інвазійних хвороб птиці. Набуття студентом практичних навичок з сучасних методів діагностики паразитарних хвороб птахів, а також підготовка магістра до самостійної наукової й практичної роботи. Логіка і структура курсу дозволить магістрам засвоїти необхідний обсяг знань, що дасть можливість досягти високого рівня професійної компетентності у майбутньому. Основна роль дисципліни – освоєння методів діагностики, лікування і профілактики, превентивних заходів щодо запобігання інвазійних хвороб у птиці.
Вибіркова дисципліна.

П22


Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Семенко Олена Валентинівна – доцент кафедри паразитології та тропічної ветеринарії.
Аннотація: в курсі викладені основні положення паразито-хазяїнних відношень.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 10.
Автори: Бойко Григорій Васильович - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Іщенко Вадим Дмитрович - завідувач кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Анотація: Дисципліна має за мету ознайомити з методологією проведення доклінічних і клінічних досліджень ветеринарних лікарських засобів, методами оцінки їх фармакологічної активності і безпечності та лікувальної ефективності, нормативно-правовою базою.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 12. ЄКТС: 3.
Автори:
Семенко Олена Валентинівна - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Анотація:  Основна роль цієї вибіркової дисципліни – освоєння методів діагностики, лікування і профілактики, превентивних заходів щодо запобігання інвазійних хвороб у великої рогатої худоби. Також окрему увагу звернено на зоонози – хвороби спільні для людини і тварин. 

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2011

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарна фармація). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Бойко Григорій Васильович - доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.

Клінічна ветеринарна фармакологія і клінічна ветеринарна фармація

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. МП: Лабораторна діагностика тварин. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 6.
Автор: Семенко Олена Валентинівна – доцент кафедри паразитології та тропічної ветеринар; Пашкевич Ірина Юріївна - доцент кафедри паразитології та тропічної ветеринарії.
Анотація: В курсі наведені лабораторні методи діагностики гельмінтозів, арахно-ентомозів та протозоозів тварин. Основна роль курсу відведена освоєнню сучасних методів діагностики паразитарних хворб різних видів тварин та птиці.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 6-7;   ECTS: 6.
Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія. ОС: Магістр. Семестр: 7,8. ЕСТS: 6.
Автор: Семенко Олена Валентинівна – доцент кафедри фармакології, паразитології  і тропічної ветеринарії.

Викладчі: професор, д.вет.н. Сорока Н.М., професор, д.вет.н. Прус М.П., доцент, д.вет.н. Галат М.В., доцент, к.вет.н. Семенко О.В., доцент, к.вет.н. Пашкевич І.Ю., доцент, к.вет.н. Слободян Р.О.

Анотація: В курсі наведені найбільш поширені паразитарні хвороби різних видів тварин та птиці. Особливості морфології та біології збудників паразитарних хвороб, поширення, перебігу, діагностики та заходів боротьби з ними.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2019

Cпеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 12. ECTS: 3.
Автор: Семенко Олена Валентинівна - доцент кафедри паразитології та тропічної ветеринарії.
Анотація: У курсі наведено дані щодо збудників паразитарних хвороб жуйних тварин (їх морфології та біології), поширення, діагностики, лікування та профілактики інвазійних хвороб жуйних, при вивченні курсу студенти отримують практичні навички з проведення діагностичних та протипаразитарних заходів тощо.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення свинарства). ОС: Магістр. Семестр: 2-3. ECTS: 8 (16).
Автори: Пашкевич Ірина Юріївна – доцент кафедри паразитології та тропічної ветеринарії; Семенко Олена Валентинівна – доцент кафедри паразитології та тропічної ветеринарії.
Анотація: В курсі наведені поширені паразитарні хвороби свиней. Основна роль курсу відведена освоєнню методів діагностики, лікування і профілактики інвазійних хвороб свиней.

 

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2019