Фітопатології

Courses tagged with "Фітопатології"

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин (Захист рослин). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Гентош Д.Т.
Анотація: В курсі в исвітлені сучасні методи планування експерименту, спостережень і обліків, підготовки земельної ділянки, постановки та проведення досліду, особливості статистичної обробки отриманих результатів досліджень.

Category: ЗР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин 

ОП Захист рослин ОС: Магістр.  ECTS: 3.
Автор: Гентош Дмитро Тарасович, завідувач кафедри фітопатології ім. Пересипкіна

Анотація: 

Category: ЗР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин (Захист рослин: Біологічне обґрунтування контролю облігатних та факультативних патогенів рослин). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автор: Дерменко Олег Петрович - доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна.

Category: ЗР
Рік останньої атестації: 2009

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин (Захист рослин: Біологічне обгрунтування контролю облігатних і факультативних патогенів рослин). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладачі: Волощук Н.М., Башта О.В., Дерменко О.П.

Category: ЗР
Рік останньої атестації: 2015

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин (Захист рослин: Біологічне обґрунтування контролю облігатних та факультативних патогенів рослин). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 3.
Автор: Піковський Мирослав Йосипович - доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна.
Анотація: У курсі розглядаються питання видового складу патогенів кореневої системи рослин, симптоматики та моніторингу спричинених ними хвороб, біоекологічних властивостей збудників, особливостей патологічного процесу, розробки та удосконалення заходів щодо зменшення втрат врожаю сільськогосподарських культур від захворювань.

Category: ЗР
Рік останньої атестації: 2019

пшениця насіння

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин (Захист рослин). 

ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 3.

Автор: Піковський Мирослав Йосипович - доцент кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна.

Анотація: у курсі розглядаються методи фітопатологічної експертизи насіння сільськогосподарських культур згідно Національних ДСТУ та міжнародних стандартів; патології насіння сільськогосподасрьких культур, причини та механізм їх виникнення; заходи щодо попередження інфікування насіння фітопатогенами та покращення його посівних якостей.

Category: ЗР

Спеціальність: 091 Біологія ОС: Доктор філософії

Семестр: 2 ЄКТС: 5

Автор: Крючкова Лариса Олексіївна, професор кафедри фітопатології ім. академіка В.Ф. Пересипкіна

Анотація: У курсі «Токсичні метаболіти ендофітних грибів» розглядаються питання сучасних теоретичних та прикладних аспектів зараження рослин мікроскопічними грибами-ендофітами, формуванню ними симбіотичних та паразитичних взаємовідношень з рослиною-хазяїном, синтезу ними метаболітів з ріст-стимулюючими та інгібувальними властивостями. Особлива увага приділяється питанням синтезу грибами метаболітів, токсичних для теплокровних тварин – потенційних споживачів рослинної продукції.

Спеціальність: 091 Біологія ОС: Доктор філософії

Семестр: 2 ЄКТС: 5

Автор: Крючкова Лариса Олексіївна, професор кафедри фітопатології ім. академіка В.Ф. Пересипкіна

Анотація: У курсі «Молекулярна фітопатологія» розглядаються питання сучасних теоретичних і практичних основ взаємовідношень рослин з фітопатогенами. Особлива увага надається молекулярним механізмам взаємодії рослин і їх паразитів та практичного використання цих даних у фітобіотехнологіях. Розглядаються сучасні молекулярні методи ідентифікації та кількісного обліку фітопатогенів; молекулярні механізми токсичності фунгіцидів та резистентності до них фітопатогенів.

Спеціальність: 091 Біологія, 202 Захист і карантин рослин, 101 Екологія, 162 Біотехнологія та біоінженерія,

ОС: Доктор філософії Семестр: 1 ЄКТС: 5

Автор: Крючкова Лариса Олексіївна, професор кафедри фітопатології ім. В.Ф. Пересипкіна

 Анотація: метою навчальної дисципліни є вивчення основ методології наукових досліджень та організації діяльності з написання дисертаційної роботи. Розглядаються сучасні методологічні та теоретичні підходи, що застосовуються у світовій лабораторній практиці біологічного, агрономічного, біотехнологічного та екологічного спрямування. Викладено проблеми, що виникають при написанні дисертаційних та інших наукових робіт – від вибору теми роботи до її захисту, наведено найбільш раціональні способи їх подолання. Завданням курсу є формування у слухачів здатності творчо вирішувати наукові проблеми, аналізувати результати наукової роботи, знаходити шляхи її удосконалення.

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Крючкова Лариса Олексіївна, професор кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна.

Анотація: Метою навчальної дисципліни є оволодіння сучасними методами досліджень у фітопатології, здобуття навичок користування біохімічними та молекулярно-генетичними методами ідентифікації фітопатогенів та діагностики інфекційних захворювань рослин, що є основою ефективного, науково-обґрунтованого екологічно безпечного захисту сільськогосподарських культур від хвороб.