Спеціальність: 101 екологія; 162 біотехнологія та біоінженерія; 202 захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 4. ECTS2 (4).
Автор: Піскунова Лариса Едуардівна, доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.
Викладач: Бондарь Валерія Іванівна, доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.

Рік останньої атестації: 2021к

Спеціальності: 101 Екологія; 162 Біотехнологія та біоінженерія; 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр.  Семестр: 1-4. ECTS: 4.
Автор: Хотенцева Олена Вікторівна - старший викладач кафедри фізичного виховання.
Анотація: Дисципліна спрямована на формування у студента практичних знань, умінь, навичок у галузі фізичної культури і спорту, виховання потреби до фізичного самовдосконалення та здорового способу життя, розвитку психофізичних якостей, які відповідають специфічним вимогам в обраній професійній діяльності, засвоєння уміння самостійно використовувати здобуті знання, навички з фізичної культури та спорту для профілактики захворювань, збереження та зміцнення здоров'я.

Спеціальності: •101 Екологія; 162 Біотех­но­логії та біоінже­нерія; •202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 1; 2. ECTS: 4.
Викладач: Культенко Валентина Павлівна – канд. філос. наук, доцент, завідувач кафедри філософії та міжнародної комунікації.
Анотація: Філософія допомагає розвинути навички абстрактного, критичного мислення, суттєво впливає на формування раціо­на­льного світогляду. Вивчення дисципліни сприятиме фундаменталізації та систе­ма­ти­зації знань студентів та формуватиме соціально-гуманістичні орієнтації особистості студентів шляхом вивчення основних загальних проблем буття, природи, людини, суспільства. 🤓

Рік останньої атестації: 2023