Бакалаври спеціальності Біотехнології та біоінженерія

Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія

Освітньо-професійна програма «Біотехнології та біоінженерія»

Випускова кафедра:

Екобіотехнології та біорізноманіття
Тел.: (044) 527-85-17
E-mail: eko_bio@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор сільськогосподарських наук, с.н.с. Патика М. В.