Спеціальності:

Міжнародні відносини - Отрошко Олена Володимирівна, викладач

231 Соціальна робота - Отрошко Олена Володимирівна, викладач

Психологія - Отрошко Олена Володимирівна, викладач

Філологія - Отрошко Олена Володимирівна, викладач

Професійна освіта - Отрошко Олена Володимирівна, викладач

Спеціальності: 061 Журналістика; 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська), 035.043 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4, 6, 4.
Викладачі: Шинкарук Василь Дмитрович - професор кафедри журналістики та мовної комунікації;  Фоміна Галина Віталіївна - доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із основами латинської мови, допомога у набутті ними практичних умінь і навичок перекладу латинських текстів та використання латиномовної термінології у навчальній, науковій та виробничій діяльності. Оволодіння студентами основами латинської мови надасть їм можливість читати і перекладати латинські тексти, відкриє доступ до вільного і свідомого сприйняття наукової термінології. Загальноосвітні завдання курсу полягають у розширенні лінгвістичного світогляду студентів, у підвищенні їх загальної мовної культури шляхом удосконалення навичок нормативного вживання інтернаціоналізмів греко-латинського походження. Завдяки чіткій побудові граматики та синтаксису латинська мова розвиває також уміння та навички логічного мислення.

Спеціальності: 015.37 – Професійна освіта; 231 – Соціальна робота

ОС: Бакалавр. Семестр 1. ЄКТС: 4

Викладач: Семашко Тетяна Федорівна, професор кафедри журналістики та мовної комунікації

Анотація. Пропонована дисципліна покликана сформувати професійну лінгвістичну та комунікативну компетенцію студентів; систему знань із української професійної мови, фахової термінології як основи професійної мови та стилістики службових документів; засвоїти науковий стиль як функційний різновид національної літературної мови в межах обраної галузі знань; сформувати вміння та навички з різних видів професійної мовленнєвої діяльності, а також розширити та поглибити загальномовну гуманітарну культуру, необхідну для майбутньої професійної діяльності.Спеціальність: 053 Психологія (Психологія); 231 Соціальна робота (Соціальна робота). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 1.
Автор: Титарчук Ірина Миколаївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.

Спеціальність: 015.37 «Професійна освіта» («Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології»); ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (скорочений термін), 6 (повний термін). ЄКТС: 4.
Автор: Васюк Оксана Вікторівна - професор кафедри педагогіки.

Рік останньої атестації: 2015

Спеціальність: Всі. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Викладач: Хвіст Вікторія Олексіївна - доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук.

Рік останньої атестації: 2012

Спеціальність: Всі. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Викладач: Білан Сергій Олексійович - завідувач кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, професор.

NN15`1mod

Спеціальності: •015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства); •035 Філологія; •053 Психологія; •231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 1; 2. ЄКТС: 4.
Викладачі: Шинкарук Василь Дмитрович - декан гуманітарно-педагогічного факультету, професор кафедри журналістики та мовної комунікації; Вакулик Ірина Іванівна - доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.

Спеціальності: •015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства); •053 Психологія; •231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладачі: Шинкарук Василь Дмитрович - професор кафедри журналістики та мовної комунікації; Фоміна Галина Віталіївна - доцент кафедри журналістики та мовної комунікації.
Анотація: Мета дисципліни – ознайомити студентів із основами латинської мови, допомогти набути практичних умінь і навичок перекладу латинських текстів та використання латиномовної термінології у навчальній, науковій та виробничій діяльності. Оволодіння студентами основами латинської мови надасть їм можливість читати і перекладати латинські тексти, відкриє доступ до вільного і свідомого сприйняття наукової термінології .

Спеціальність: •011 Освітні, педагогічні науки (Інформаційно-комунікаційні технології в освіті); •015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства); •231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 4; 6. ЄКТС: 4.
Лектор: Сопівник Руслан Васильович - завідувач кафедри педагогіки.
Викладачі:
Смоляк Павло Орестович - асистент кафедри педагогіки.

Міркування про лідерство та адміністрування

Спеціальність: 035 Філологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 6.
Викладачі: Майданюк Ірина Зіновіївна - завідувач кафедри культурології, професор; Пузиренко Ярина Василівна - доцент кафедри культурології.

Риторика та психологія спілкування

robocha_programa_ritorika_ta_mizh._kom_2017.pdfrobocha_programa_ritorika_ta_mizh._kom_2017.pdf

Спеціальність: 061 Журналістика; •291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автори: Гаврилюк Віталій Петрович - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту; Дєліні Марина Миколаївна - доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.

Рік останньої атестації: 2020