Бакалаври спеціальності Психологія

Спеціальність 053 «Психологія»

Освітньо-професійна програма «Психологія»

Випускова кафедра: Психології

Тел.: (067) 696-53-70

E-mail: shmargun2012@ukr.net

Завідувач кафедри – доктор психологічних наук, професор Шмаргун Віталій Миколайович