Банківської справи та страхування

Courses tagged with "Банківської справи та страхування"

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 5.
Автор: Фурса Анатолій Васильович - доцент кафедри банківської справи і страхування.
Анотація: У курсі розглядаються питання теоретичних основ страхування в суспільстві та складові страхового процесу в туристичній діяльності.

Category: Тур
Рік останньої атестації: 2019

The formation of a comprehensive system of knowledge about the essence of money and credit, and the acquisition of skills for analyzing various aspects of monetary and financial policy, mastering the practice of using monetary and financial instruments for solving financial problems in the state and in business. The discipline "Finance, Money and Credit" is a necessary component of general theoretical and professional training of managers, forms the basic knowledge for a thorough study of the complex knowledge of finance, money and credit

Category: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент). ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автори: Худолій Любов Михайлівна - завідувач кафедри банківської справи та страхування, професор; Файчук Ольга Валеріївна - доцент кафедри банківської справи та страхування.
Анотація: Метою дисципліни є формування у майбутніх менеджерів цілісної системи знань щодо сутності грошей фінансів і кредиту та набуття навичок аналізу різних аспектів грошово-кредитної та фінансової політики, оволодіння практикою використання грошово-кредитних та фінансових інструментів для розв’язання фінансових проблем в державі,  у бізнесі та домогосподарстві,

Blank19~11prez~bank

Category: Мен

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.
Автори:
Бронін Олег Володимирович - доцент кафедри банківської справи та страхування;
Муравський Олексій Андрійович - доцент кафедри банківської справи та страхування;
Файчук Ольга Валеріївна - доцент кафедри банківської справи та страхування.
Аннотація: значення дисципліни полягає у тому, що вона формує  у студентів системи теоретичних знань з питань функціонування банківської системи України та оволодіння практичними навичками проведення банківських операцій.

Category: ФіК

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Викладач: Бронін Олег Володимирович, доцент кафедри банківської справи і страхування.
Анотація: Метою курсу є формування у студентів системи теоретичних знань з питань функціонування валютного ринку та оволодіння практичними навичками проведення валютно-кредитних та розрахункових банківських операцій.


Category: ФіК

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОСБакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автор: Файчук Ольга Валеріївна - доцент кафедри банківської справи та страхування.

Навчальна дисципліна "Платіжні системи" спрямована на висвітлення актуальних питань, які розкривають суть та структуру платіжних систем, платіжних інструментів, специфіку побудови національної платіжної системи України та особливості дії платіжних систем провідних країн світу.

Category: ФіК

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Мамчур Руслана Миколаївна - доцент кафедри банківської справи та страхування.

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1ст курс), 8 (4 курс). ЄКТС: 10.
Автор: Мамчур Руслана Миколаївна - доцент кафедри банківської справи та страхування.

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (3-4). ECTS: 5 (10).
Автори: Худолій Л.М. - завідувач кафедри банківської справи і страхування, професор; Шевченко Н.Ю. - доцент кафедри банківської справи та страхування.
Анотація: У курсі розглядаються питання про сутність і форми прояву фінансів, механізм функціонування фінансових відносин та їх оптимізацію у суспільстві, склад і структуру фінансової системи, сукупність фінансових органів та інститутів, засади формування і функціонування окремих сфер і ланок фінансової системи.

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (3-4). ECTS: 5 (10).
Автори: Худолій Л.М. - завідувач кафедри банківської справи і страхування, професор; Шевченко Н.Ю. - доцент кафедри банківської справи та страхування.
Анотація: У курсі розглядаються питання про сутність і форми прояву фінансів, механізм функціонування фінансових відносин та їх оптимізацію у суспільстві, склад і структуру фінансової системи, сукупність фінансових органів та інститутів, засади формування і функціонування окремих сфер і ланок фінансової системи.

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 4 (Ск). ЄКТС: 4; 6 (Ск).
Автори: Доценти кафедри банківської справи та страхування - Костюк Вікторія Анатоліївна; Жарікова Олена Борисівна.

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 4 (Ск). ЄКТС: 4; 3 (Ск).
Викладач: Костюк Вікторія Анатоліївна, к.е.н., доц. кафедри банківської справи та страхування.

Category: ФіК

Спеціальність: 072 "Finance, banking and insurance".
ОС: Bachelor.
Семестр: 7. ЄКТС: 5.
Автори: Файчук Ольга Валеріївна - доцент кафедри банківської справи та страхування; Муравський Олексій Андрійович - доцент кафедри банківської справи та страхування;
Аннотація: 
Involves the study of the following issues: banking system and its functions; a commercial bank – the main component of the Ukrainian banking system; features of banking operations. The essence, tasks and peculiarities of functioning of the banking system, the current practice of performing active and passive operations of banks, the work of the central bank and the tools of monetary and monetary policy in the current conditions of the economy are considered. Particular attention is paid to the stability of the banking system and the mechanism of regulation of banking activities.Category: ФіК

Specialty: 072 Finance, Banking and Insurance. ED: Bachelor. Semester: 7. ECTS: 5.
Author: Mamchur Ruslana - associate professor of department of Fiscal policy and insurance.

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Мамчур Руслана Миколаївна - доцент кафедри банківської справи та страхування.

 

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: •051 Економіка; •071 Облік і оподаткування; •072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 4. ECTS: 4.
Автори: Аврамчук Лідія Андріївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри банківської справи та страхування; Файчук Ольга Валеріївна - кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи та страхування; Жарікова Олена Борисівна - кандидат економічних наук, доцент.
Анотація: Основні питання теорії й практики функціонування механізму грошей і валюти, грошового і валютного ринків, грошової і валютної систем, кредиту і фінансових посередників.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства); 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 6. ЄКТС: 2; 4.
Автор: Фурса Анатолій Васильович - доцент кафедри банківської справи і страхування.
Анотація: У курсі розглядаються питання теоретичних основ страхування в суспільстві та складові страхового процесу в суспільній діяльності.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Фурса Анатолій Васильович - доцент кафедри банківської справи та страхування.

np10`6res

Category: ФіК

Спеціальністіь: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Бронін Олег Володимирович - доцент кафедри банківської справи і страхування.

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2009

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Жарікова Олена Борисівна - доцент кафедри банківської справи та страхування; Аврамчук Лідія Андріївна - доцент кафедри банківської справи та страхування.

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2020