Біохімії і фізіології тварин

Courses tagged with "Біохімії і фізіології тварин"

Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 1.
Лектор: Кліх Лариса Володимирівна, професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Викладач: Тупицька Ольга Миколаївна, доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
П21


Category: БМІ

ЕНК призначений для підготовки абітурієнтів за шкільною програмою до вступу в університет.
Автор: Кліх Лариса Володимирівна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Викладач: Карповський Валентин Іванович, професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. академіка М.Ф. Гулого; Кладницька Лариса Володимирівна, доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. академіка М.Ф. Гулого.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Нейрофізіологія з основами зоопсихології» є формування в студентів знань про закономірності функціонування нервової системи на різних рівнях її організації – від молекулярного до системного, уявлень про єдність та складний баланс процесів на різних рівнях організації нервової системи, складні зворотні зв’язки у механізмах її функціонування, основні фактори оточуючого середовища, які впливають на її розвиток та пластичні зміни.
П21


Category: ВМ 6

Cпеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3. ECTS: 4.
Автор: Калачнюк Лілія Григорівна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого.

Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2013
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 7. ЄКТС: 2.
Автори: Цвіліховський Валерій Іванович - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого; Томчук Віктор Анатолійович - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого; Грищенко Вікторія Анатоліївна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: Використання різних біохімічних методів дослідження клінічного стану тварин, особливості їх застосування при дослідженні окремих органів та систем з метою встановлення точного діагнозу та розробки методів лікування і профілактики захворювань. Біохімічні тести та симптоми (синдроми) порушень обміну речовин, інших хвороб тварин.
Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (5 р.). Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор: Грищенко Вікторія Анатоліївна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.

Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2009

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Калачнюк Лілія Григорівна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.

Анотація. У курсі розглядаються питання  фізико-хімічних і біологічних властивостей природних сполук, основних шляхів обміну речовин, механізму регуляції та взаємозв’язку біохімічних перетворень.

Category: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2013
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 5. ЄКТС: 2.5.
Автори: Цвіліховський Валерій Іванович - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого;
Томчук Віктор Анатолійович - завідувач кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого;
Грищенко Вікторія Анатоліївна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Category: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина; 212 Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза ОС: Магістр. Семестр: 2(3), 3(4). ЄКТС: 6.
Автор: Криворучко Дмитро Іванович - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Фізіологія тварин (від грец. φύσις – природа і λόγος – знання) – фундаментальна біологічна наука, яка вивчає процеси життєдіяльності цілісного організму тварини й окремих його частин: клітин, субклітинних структур, тканин, органів, функціональних систем, їх взаємозв’язок і взаємодію організму як єдиного цілого із зовнішнім середовищем. Фізіологія розкриває механізми здійснення функцій живого організму, їхню регуляцію та зв'язок між собою, пристосування до зовнішнього середовища, походження і становлення в процесі еволюції та індивідуального розвитку особини.
Мета та завдання викладання дисциліни - дати студентам теоретичні і практичні знання з перебігу фізіологічних процесів в організмі тварин різних видів і навчити їх методів управління фізіологічними функціями для збільшення продуктивності, покращення якості продукції тваринництва.

Category: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 3-4. ESTC: 7.
Автор: Калачнюк Лілія Григорівна -
професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: У курсі розглядаються питання хімічного складу живих організмів, фізико-хімічних і біологічних властивостей природних сполук, основних шляхів обміну речовин, механізму регуляції та взаємозв’язку біохімічних перетворень.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарна лабораторна діагностика). ОС: Магістр (1,5 р.). Семестр: 2. ECTS: 4 (6).
Автори: Цвіліховський Валерій Іванович, доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого; Грищенко Вікторія Анатоліївна, професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого; Томчук Віктор Анатолійович, завідувач кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого.
Анотація: Курс передбачає формування теоретичних знань та практичних навичок з питань проведення різноманітних клініко-лабораторних досліджень та комплексної оцінки лабораторних показників різного біологічного матеріалу, отриманого від хворих тварин, для визначення функціонального стану їх організму та лабораторної діагностики хвороб різних систем і органів. Комплексна дисципліна викладається кафедрами:
• біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого;
• терапії і клінічної діагностики;
• хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.

Category: ВМ 1,5
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 0.
Автори: Криворучко Дмитро Іванович - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого; Журенко Олена Василівна - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Category: ВМ 1,5

Cпеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 3-4. ECTS: 7.
Автор: Калачнюк Лілія Григорівна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого.
Анотація: у курсі (на англійській мові) розглядаються питання хімічного складу живих організмів і структурної будови біомолекул та їх перетворення за процесів життєдіяльності і регуляції у тварин як на клітинному, органному рівні, так і на рівні цілого організму, спираючись на основи фізичної і колоїдної хімії та фізико-хімічних методів біохімічних досліджень.

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 2.
Автор: Цвіліховський Валерій Іванович - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Annotation: Modern methods of clinical and biochemical researches of a various biological material and diagnostic value of biochemical parameters which are frequently used in laboratory diagnostics are resulted.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення Збройних сил України). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Журенко Олена Василівна – д-р вет. наук, доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф.Гулого.
Анотація: Мета викладання дисципліни - дати студентам теоретичні та практичні знання з перебігу фізіологічних процесів в організмі тварин різних видів і навчити їх методів управління фізіологічними функціями для збереження здоров’я, підвищення продуктивності, покращення якості продукції тваринництва.
П21

Category: ВВМ

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОР: PhD. Семестр: 1. ECTS: 5.
Лектори: Викладачі кафедри біохімії і фізіології ім. акад. М.Ф.Гулого - Карповський Валентин Іванович, д-р вет. наук, професор; Трокоз Віктор Олександрович,  д-р. с.г. наук, професор; Кладницька Лариса Володимирівна, д-р вет. наук, доцент; Журенко Олена Василівна, д-р вет. наук, доцент.
Анотація: Мета викладання дисципліни - дати теоретичні і практичні знання з перебігу фізіологічних процесів в організмі тварин, навчити їх методів управління фізіологічними функціями для забезпечення здоров’я, збільшення продуктивності, покращення якості продукції тваринництва. Завдання: закріпити у здобувачів мислення з поглибленими знаннями процесів життєдіяльності організму тварин і його складових (клітин, субклітинних структур, тканин, органів та систем органів) у їх єдності і взаємозв’язку з оточуючим середовищем.

П21

Category: ВМ

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Незаразна патологія тварин). ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Томчук Віктор Анатолійович, завідувач кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого; Грищенко Вікторія Анатоліївна, професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого; Цвіліховський Валерій Іванович, доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого.
Анотація: Курс передбачає формування теоретичних знань та практичних навичок в аспірантів з питань методології проведення різноманітних біохімічних досліджень та комплексної оцінки біохімічних показників біологічного матеріалу, отриманого від хворих тварин, для визначення функціонального стану їх організму та лабораторної діагностики хвороб різних систем і органів, правильної інтерпретації одержаних результатів, а також забезпечення системи управління якості функціонування біохімічних лабораторій.

П21

Category: ВМ

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Калачнюк Лілія Григорівна, докт. біол. наук, професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: Вивчення дисципліни має на меті формування фахівців за спеціальністю «Фізична культура і спорт» з розумінням біохімічних основ життєдіяльності організму та особливостей обміну речовин за м’язової діяльності, що є важливими для більш адаптивної організації тренувального процесу, здійснення контролю за функціональним станом спортсменів, цілеспрямованого використання ергогенних засобів, які підвищують працездатність та прискорюють відновлювальні процеси, і можуть бути корисними для організації раціонального харчування спортсменів.

П21
Category: ФіС

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Лектор: Тупицька Ольга Миколаївна, канд. біол. наук , доцент кафедри фізіології і біохімії тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Викладач: Кліх Лариса Володимирівна, д-р пед. наук, професор кафедри фізіології і біохімії тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: Навчальною програмою курсу передбачається вивчення особливостей хімічного складу, структури, перетворення речовин і енергії, що відбуваються в організмі гідробіонтів, бiохiмiчних процесiв при дозрiваннi, зберiганнi та технологiчних переробках рибопродуктiв, опанування хiмiчними методами визначення біохімічного складу тканин і оцiнки якостi та свiжостi сировини.


Category: ВБР

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (3-4). ЄКТС: 3,5 (7).
Автор: Тупицька Ольга Миколаївна - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: Навчальною програмою курсу передбачається вивчення особливостей хімічного складу, структури, перетворення речовин і енергії, що відбуваються в організмі гідробіонтів.

Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2018