Біохімії і фізіології тварин

Courses tagged with "Біохімії і фізіології тварин"

Спеціальність: Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2, 3. ECTS: 6.
Лектор: Криворучко Дмитро Іванович, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого.
Викладач: Криворучко Дмитро Іванович, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого.
Анотація: Метою курсу є формування у студентів сучасних знань про особливості функціонування організму людини і тварин. Студенти отримують фундаментальні знання щодо суті фізіологічних процесів, функціонування клітин, органів і систем організму та їх інтегративної діяльності. Знання основних відомостей про функції організму людини та тварин, дозволить підготувати спеціалістів у області біомедичної інженерії.

Category: БМІ

Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Лектор: Кліх Лариса Володимирівна, професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Викладач: Тупицька Ольга Миколаївна, доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.

Category: БМІ
Спеціальність: 163 Біомедична інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (2-4). ЄКТС: 3 (15).
Автори: Грищенко Вікторія Анатоліївна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого; Томчук Віктор Анатолійович - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: орієнтована на вивчення молекулярних основ порушень у функціонуванні органів і систем організму за розвитку патологій, систематизує дані аналізу біохімічних констеляцій різноманітного біоматеріалу, що важливо для визначення ключових біохімічних маркерів патологічних процесів у патогенезі хвороб задля подальшого їх використання у практичній діяльності з моделювання роботи органів та їх систем у разі виникнення патологій, розробки діагностичних тест-систем і способів контролю ступеня відновлення їх функцій за різних терапевтичних підходів, забезпечення високої ефективності профілактичних та реабілітаційних заходів.
Category: БМІ
Рік останньої атестації: 2009

ЕНК призначений для підготовки абітурієнтів за шкільною програмою до вступу в університет.
Автор: Кліх Лариса Володимирівна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Викладач: Калачнюк Лілія Григорівна, докт. біол. наук, професор кафедри біохімії і фізіології імені академіка М.Ф. Гулого.
Анотація: У курсі «Біохімічні процеси клітини» розглядаються питання біохімічних процесів клітини (як еукаріотичної, так і прокаріотичної). Особлива увага зосереджується на будові клітинних мембран, внутрішньоклітинних органел, цитоскелету і мітохондрій та на процесах міжклітинної взаємодії, механізмах міжклітинної і внутрішньоклітинної передачі сигналів.

П22

Category: ВГ 6
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автори: Грищенко Вікторія Анатоліївна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого; Цвіліховський Валерій Іванович - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого; Томчук Віктор Анатолійович - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: Курс передбачає формування компетентностей з питань лабораторної діагностики хвороб тварин різних видів, а саме: методології проведення біохімічних досліджень різноманітного біологічного матеріалу, отриманого від хворих тварин, та комплексної оцінки біохімічних констеляцій для визначення ступеня порушення функціонального стану як цілісного організму, так і окремих органів і систем, правильної інтерпретації одержаних результатів, а також забезпечення системи управління якістю функціонування біохімічних лабораторій.
П22
Category: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Викладач: Карповський Валентин Іванович, професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. академіка М.Ф. Гулого; Кладницька Лариса Володимирівна, доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. академіка М.Ф. Гулого.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни «Нейрофізіологія з основами зоопсихології» є формування в студентів знань про закономірності функціонування нервової системи на різних рівнях її організації – від молекулярного до системного, уявлень про єдність та складний баланс процесів на різних рівнях організації нервової системи, складні зворотні зв’язки у механізмах її функціонування, основні фактори оточуючого середовища, які впливають на її розвиток та пластичні зміни.
П21


Category: ВМ 6

Cпеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (забезпечення збройних сил). Семестр: 3-4. ECTS: 6.
Автор: Калачнюк Лілія Григорівна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого.

Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2013
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 7. ЄКТС: 2.
Автори: Цвіліховський Валерій Іванович - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого; Томчук Віктор Анатолійович - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого; Грищенко Вікторія Анатоліївна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: Використання різних біохімічних методів дослідження клінічного стану тварин, особливості їх застосування при дослідженні окремих органів та систем з метою встановлення точного діагнозу та розробки методів лікування і профілактики захворювань. Біохімічні тести та симптоми (синдроми) порушень обміну речовин, інших хвороб тварин.
Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Цвіліховський Валерій Іванович – доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого.
Анотація: Вибіркова дисципліна «Організація лабораторної справи» передбачає вивчення студентами необхідних теоретичних знань й практичних умінь з питань досягнення гарантії якості лабораторних досліджень на основі вдосконалення та високої достовірності методик дослідження, а також забезпечення необхідної лабораторної інформації для практичної ветеринарної медицини; застосовувати державні та Міжнародні стандарти, щодо організації роботи клініко-діагностичних лабораторій; оцінювати придатність методик, простежуваність та невизначеність отриманих результатів вимірювань; навчити студентів створенню безпечних умов, щодо забезпечення біологічної безпеки в лабораторії, бути обізнаними в лабораторному посуді, обладнанні, аналітичних приладах і методиках лабораторного аналізу.
П22
Category: ВМ 5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 2-3. ЄКТС: 5.
Автор: Калачнюк Лілія Григорівна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: У курсі розглядаються питання фізико-хімічних і біологічних властивостей природних сполук, основних шляхів обміну речовин, механізму регуляції та взаємозв’язку біохімічних перетворень.

Category: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2013
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 5. ЄКТС: 2,5.
Автори: Цвіліховський Валерій Іванович - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого;
Томчук Віктор Анатолійович - завідувач кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого;
Грищенко Вікторія Анатоліївна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Category: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 3-4. ESTC: 6.
Автор: Калачнюк Лілія Григорівна -
професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: У курсі розглядаються питання хімічного складу живих організмів, фізико-хімічних і біологічних властивостей природних сполук, основних шляхів обміну речовин, механізму регуляції та взаємозв’язку біохімічних перетворень.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Клітинні технології у ветеринарній медицині та біології). ОС: Магістр. Сместр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Харкевич Юрій Олександрович - доцент кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка.

NN15`mod1'ВНП

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарна лабораторна діагностика). ОС: Магістр (1,5 р.). Семестр: 2. ECTS: 4 (6).
Автори: Цвіліховський Валерій Іванович, доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого; Грищенко Вікторія Анатоліївна, професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого; Томчук Віктор Анатолійович, завідувач кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого.
Анотація: Курс передбачає формування теоретичних знань та практичних навичок з питань проведення різноманітних клініко-лабораторних досліджень та комплексної оцінки лабораторних показників різного біологічного матеріалу, отриманого від хворих тварин, для визначення функціонального стану їх організму та лабораторної діагностики хвороб різних систем і органів. Комплексна дисципліна викладається кафедрами:
• біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого;
• терапії і клінічної діагностики;
• хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 0.
Автори: Криворучко Дмитро Іванович - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого; Журенко Олена Василівна - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Category: ВМ 1,5

Cпеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 3-4. ECTS: 6.
Автор: Калачнюк Лілія Григорівна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого.
Анотація: у курсі (на англійській мові) розглядаються питання хімічного складу живих організмів і структурної будови біомолекул та їх перетворення за процесів життєдіяльності і регуляції у тварин як на клітинному, органному рівні, так і на рівні цілого організму, спираючись на основи фізичної і колоїдної хімії та фізико-хімічних методів біохімічних досліджень.

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 2.
Автор: Цвіліховський Валерій Іванович - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Annotation: Modern methods of clinical and biochemical researches of a various biological material and diagnostic value of biochemical parameters which are frequently used in laboratory diagnostics are resulted.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення Збройних сил України). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Журенко Олена Василівна – д-р вет. наук, доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф.Гулого.
Анотація: Мета викладання дисципліни - дати студентам теоретичні та практичні знання з перебігу фізіологічних процесів в організмі тварин різних видів і навчити їх методів управління фізіологічними функціями для збереження здоров’я, підвищення продуктивності, покращення якості продукції тваринництва.
П21

Category: ВВМ