Біохімії і фізіології тварин

Courses tagged with "Біохімії і фізіології тварин"

ЕНК призначений для підготовки абітурієнтів за шкільною програмою до вступу в університет.
Автор: Кліх Лариса Володимирівна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автори: Калачнюк Лілія Григорівна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.

Category: ВМ 3
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 7. ЄКТС: 5.
Автори: Томчук Віктор Анатолійович - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого; Цвіліховський Валерій Іванович - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Category: ВМ 3

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Скорочений термін). Семестр: 2-3. ЄКТС: 4.
Автор: Криворучко Дмитро Іванович - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Фізіологія тварин (від грец. φύσις – природа і λόγος – знання) – фундаментальна біологічна наука, яка вивчає процеси життєдіяльності цілісного організму тварини й окремих його частин: клітин, субклітинних структур, тканин, органів, функціональних систем, їх взаємозв’язок і взаємодію організму як єдиного цілого із зовнішнім середовищем. Фізіологія розкриває механізми здійснення функцій живого організму, їхню регуляцію та зв'язок між собою, пристосування до зовнішнього середовища, походження і становлення в процесі еволюції та індивідуального розвитку особини.
Мета та завдання викладання дисциліни - дати студентам теоретичні і практичні знання з перебігу фізіологічних процесів в організмі тварин різних видів і навчити їх методів управління фізіологічними функціями для збільшення продуктивності, покращення якості продукції тваринництва.

Category: ВМ 3
Рік останньої атестації: 2020

Cпеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3. ECTS: 4.
Автор: Калачнюк Лілія Григорівна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого.

Category: ВМ 5
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 7. ЄКТС: 2.
Автори: Цвіліховський Валерій Іванович - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого; Томчук Віктор Анатолійович - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого; Грищенко Вікторія Анатоліївна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: Використання різних біохімічних методів дослідження клінічного стану тварин, особливості їх застосування при дослідженні окремих органів та систем з метою встановлення точного діагнозу та розробки методів лікування і профілактики захворювань. Біохімічні тести та симптоми (синдроми) порушень обміну речовин, інших хвороб тварин.
Category: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 3-4. ESTC: 7.
Автор: Калачнюк Лілія Григорівна -
професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: У курсі розглядаються питання хімічного складу живих організмів, фізико-хімічних і біологічних властивостей природних сполук, основних шляхів обміну речовин, механізму регуляції та взаємозв’язку біохімічних перетворень.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 7. ЄКТС: 5.
Автор: Грищенко Вікторія Анатоліївна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 8 (15).
Автори: Цвіліховський Валерій Іванович, доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого; Грищенко Вікторія Анатоліївна, професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого.
Анотація: Курс передбачає формування теоретичних знань та практичних навичок з питань проведення різноманітних клініко-лабораторних досліджень та комплексної оцінки лабораторних показників різного біологічного матеріалу, отриманого від хворих тварин, для визначення функціонального стану їх організму та лабораторної діагностики хвороб різних систем і органів. Комплексна дисципліна викладається кафедрами:

Category: ВМ 1,5
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 0.
Автори: Криворучко Дмитро Іванович - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого; Журенко Олена Василівна - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Клітинні технології у ветеринарній медицині та біології). ОС: Магістр. Сместр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Харкевич Юрій Олександрович - доцент кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка.

NN15`mod1

Category: ВМ 1,5

Cпеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 3-4. ECTS: 7.
Автор: Калачнюк Лілія Григорівна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М.Ф. Гулого.
Анотація: у курсі (на англійській мові) розглядаються питання хімічного складу живих організмів і структурної будови біомолекул та їх перетворення за процесів життєдіяльності і регуляції у тварин як на клітинному, органному рівні, так і на рівні цілого організму, спираючись на основи фізичної і колоїдної хімії та фізико-хімічних методів біохімічних досліджень.

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 2.
Автор: Цвіліховський Валерій Іванович - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Annotation: Modern methods of clinical and biochemical researches of a various biological material and diagnostic value of biochemical parameters which are frequently used in laboratory diagnostics are resulted.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (3-4). ЄКТС: 3,5 (7).
Автор: Тупицька Ольга Миколаївна - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: Навчальною програмою курсу передбачається вивчення особливостей хімічного складу, структури, перетворення речовин і енергії, що відбуваються в організмі гідробіонтів.

Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 204 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 2. ЄКТС: 8.
Автор: Кліх Лариса Володимирівна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 204 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3. ЄКТС: 9.
Автор: Кліх Лариса Володимирівна - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОC: Бакалавр. Семестр: 2 (2-3). ЄКТС: 4 (8).
Автор: Трокоз Віктор Олександрович - професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Фізіологія сільськогосподарських тварин (від грец. φύσις – природа і λόγος – знання) – фундаментальна біологічна наука, яка вивчає процеси життєдіяльності цілісного організму тварини і окремих його частин: клітин, субклітинних структур, тканин, органів, функціональних систем, їх взаємозв’язок і взаємодію організму як єдиного цілого із зовнішнім середовищем. Фізіологія розкриває механізми здійснення функцій живого організму, їхню регуляцію та зв'язок між собою, пристосування до зовнішнього середовища, походження й становлення в процесі еволюції й індивідуального розвитку особини.

Копия робоча програма фізіологія  2017 ТВППТ.pdfКопия робоча програма фізіологія 2017 ТВППТ.pdf
Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 204 Технологія виробництва та перебки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (2-3). ECTS: 4 (8).
Автор: Трокоз Віктор Олександрович, професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого.
Фізіологія сільськогосподарських тварин (від грец. φύσις – природа і λόγος – знання) – фундаментальна біологічна наука, яка вивчає процеси життєдіяльності цілісного організму тварини і окремих його частин: клітин, субклітинних структур, тканин, органів, функціональних систем, їх взаємозв’язок і взаємодію організму як єдиного цілого із зовнішнім середовищем. Фізіологія розкриває механізми здійснення функцій живого організму, їхню регуляцію та зв'язок між собою, пристосування до зовнішнього середовища, походження й становлення в процесі еволюції й індивідуального розвитку особини.
Електронний навчальний курс "Фізіологія сільськогосподарських тварин 2" містить 3 змістових модулі, які включають питання фізіології обміну речовин і енергії, виділення, розмножеття та лактації; регуляції фізіологічних функцій; фізіології вищої нервової діяльності та аналізаторів. Кожен модуль закінчується тестом з вивчених питань, а курс - іспитом, до якого входять питання курсу ФСГТ-1 та ФСГТ-2.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ECTS: 6.
Автор: Тупицька Ольга Миколаївна - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.

Category: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор: Тупицька Ольга Миколаївна - доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого.
Анотація: Метою цiєї дисциплiни є вивчення хiмiчного складу м’яса та м’ясопродуктiв, бiохiмiчних процесiв при дозрiваннi, зберiганнi та технологiчних переробках продуктiв забою тварин, опанування хiмiчними методами оцiнки якостi та свiжостi м’яса i м’ясопродуктiв.

Category: ХТ