Ветеринарної гігієни

Courses tagged with "Ветеринарної гігієни"

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 2; 3. ЄКТС: 2. Навчальна практика - ЄКТС: 1.
Автор: Поляковський Василь Михайлович - доцент кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.

Category: ВМ 3
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицини. ОС: Бакалавр. Семестр: 4, 5. ЄКТС: 3,8.
Автор: Ткачук Світлана Алімівна - професор кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька.
Анотація: Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва – дисципліна, що сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти знань і навичок з проведення комплексу необхідних лабораторних і спеціальних досліджень, щодо якості та безпечності продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, ветеринарних препаратів, субстанцій, включаючи аналіз виробничої технології та технологічного обладнання щодо відповідності ветеринарно-санітарним заходам.


Category: ВМ 3
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 12.
Автор: Галабурда Марія Алімівна - доцент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи.
Анотація: 

NN17

Category: ВГ 6

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 6-7. ЄКТС: 8.
Автор: Ткачук Світлана Алімівна - професор кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.

Category: ВГ 6

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 1 (1-2). ECTS: 3 (7).
Автор: Шевченко Лариса Василівна - доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.

Дисципліна "Ветеринарна деонтологія та санітарна екологія" Частина 1 - "Ветеринарна деонтологія"

Анотація: Дисципліна вивчає основні принципи ветеринарної етики і деонтології, їх застосування у ветеринарній медицині. Кодекс лікаря ветеринарної медицини і його основні положення. Правила і норми поведінки лікаря ветеринарної медицини, його взаємовідносини з колегами, підлеглими, керівництвом, пацієнтами і власниками пацієнтів, а також основи конфліктології у практиці ветеринарної медицини.

Category: ВГ 6
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 2 (1-2). ECTS: 4 (7). Навчальна практика: 1 ECTS.
Автор: Шевченко Лариса Василівна - професор кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька.
Анотація. Дисципліна вивчає структуру і функції природного середовища, основні екологічні поняття, закони і екологічні чинники розвитку і продуктивності тварин. Санітарне значення діяльності тваринницьких об'єктів, відходи галузі і створювані ними екологічні проблеми, вплив на природне середовище, знешкодження відходів, як спосіб оздоровлення довкілля, підвищення екологічної якості і безпечності продукції. Загальні особливості функціонування закритих і відкритих зооекосистем, санітарні проблеми тваринництва та способи їх вирішення.

Category: ВГ 6
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 6-7. ЕCTS: 5.
Автор: Соломон Вячеслав Віталійович - доцент кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька.

Category: ВГ 6

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Кондрасій Людмила Андріївна - асистент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи.
Анотація: Вивчення дисципліни має на меті забезпечити підготовку магістрів, компетентних щодо визначення безпечності та якості молока і молочних продуктів, подальшої переробки молока або іншого використання, контролю виробничої технології, якої повинен дотримуватися виробник і постачальник для забезпечення належної якості та безпеки молока і молочних продуктів, а також заходів запобігання захворювання людей хворобами, спільними для людини і тварин (зоонозами), через молоко і молочні продукти, а також молочну сировину.

П19

Category: ВГ 6

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 5. ЄКТС: 1.
Автор: Кобиш А.І.
Викладач: Таран Тетяна Володимирівна - доцент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи.

Category: ВГ 6
Рік останньої атестації: 2009

Cпеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 2,7
Автор: Таран Тетяна Володимирівна - доцент кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька
Анотація: Курс дисципліни "Гігієна продукції тваринництва" вивчає вимоги законодавства до м,яса та м,ясних продуктів, гігієнічні вимоги до технологічних процесів їх виготовлення, питання контролю безпечності та якості на всіх етапах виробництва.

Blank18

Category: ВГ 6

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 4 (4-5). ECTS: 3 (7).

Автор: Михальська Віта Михайлівна, доцент кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К.Скороходька.

Анотація: Гігієна тварин – наука про охорону та збереження здоров’я тварин, вивчає гігієнічні та ветеринарно-санітарні вимоги до факторів зовнішнього середовища та тваринницьких приміщень, розглядає вплив мікроклімату, якості кормів, води та ґрунту на здоров’я та продуктивність тварин, ефективні способи запобігання негативного впливу шкідливих речовин на організм тварин, правила та гігієнічні вимоги до систем утримання, годівлі та експлуатації різних видів та статево-вікових груп сільськогосподарських тварин, тваринницьких приміщень та обладнання для тварин.

Category: ВГ 6
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 6 (5-6). ECTS: 4 (7). Навчальна практика: 1 EСTS.

Автор: Михальська Віта Михайлівна, доцент кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К.Скороходька.

Анотація: Основним завданням сучасної гігієни є своєчасне виявлення шкідливих для здоров’я тварин факторів довкілля і розробка заходів профілактики, спрямованих на їх усунення. Дисципліна складається з двох частин: загальної та спеціальної. В спеціальній частині Гігієни тварин (Ч.2) розглядаються прикладні питання гігієнічних вимог до систем та способів утримання, гігієни годівлі та догляду за різними видами та статево-віковими групами тварин, включаючи велику рогату худобу, коней, свиней, овець, птахів, кролів та хутрових звірів, бджіл, риб тощо. 

Під час вивчення дисципліни студент розглядає загальну характеристику факторів зовнішнього середовища та їх вплив на організм тварин, опановує методи контролю та шляхи покращення мікроклімату тваринницьких приміщень, гігієнічні вимоги, правила та нормативи умов утримання, годівлі, напування, вирощування та експлуатації тварин. Дисципліна формує у студентів основи профілактичного мислення.

Category: ВГ 6
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 8 (8-10); НП. ЄКТС: 4 (11); 1 (НП).
Лектор: Таран Тетяна Володимирівна - доцент кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.
Анотація: Основною метою викладання дисципліни є формування у лікарів ветеринарної медицини з безпеки та якості сільськогосподарських і харчових продуктів знань із проведення ветеринарно-санітарних заходів та чіткого вирішення питань санітарно-гігієнічних досліджень і ветеринарно-санітарного благополуччя харчових продуктів та технічної сировини тваринного походження під час їх виробництва (приватний сектор, колективні господарства та ін.), на всіх етапах технології переробки (м'ясо-, молокопереробні підприємства, птахокомбінати, рибокомбінати та ін.), а також під час транспортування, зберігання та в місцях реалізації, дотримуючись виконання діючих ветеринарно-санітарних правил.

Category: ВГ 6

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 9-10 (8-10). ЄКТС: 7 (11).
Автор: Галабурда Марія Алімівна - доцент кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька; Таран Тетяна Володимирівна - доцент кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька; Кондрасій Людмила Андріївна - асистент кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.

Category: ВГ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 2; 3. ЄКТС: 4.
Автор: Якубчак Ольга Миколаївна, професор кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.
Викладач: Гриб Юлія Володимирівна, канд. вет. наук, асистент кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.
Анотація: Вивчення дисципліни має на меті забезпечити підготовку лікарів ветеринарної медицини для здійснення аудиту операторів ринку харчових продуктів різних форм власності, випробувальних і калібрувальних лабораторій, що розміщуються на потужностях і мають відношення до виробництва та/або обігу харчових продуктів і кормів.

П20

Category: ВГ 6

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Семестр: 3. ECTS: 4.
Практична підготовка - Cеместр: 4. ECTS: 1.
Автор: Таран Тетяна Володимирівна - доцент кафедри ветеринарної гігієни ім. професора А.К. Скороходька.

Category: ВГ 6

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 5-6. ЄКТС: 6.
Автор: Поляковський Василь Михайлович - доцент кафедри гігієни тварин та санітарії імені професора А.К. Скороходька.
Анотація: Вивчення поведінки тварин, їх життєві прояви, вплив на них нервової системи, спадкових факторів, умов утримання, годівлі, експлуатації, змін навколишнього середовища, антропогенного чинника.

Blank20

Category: ВГ 6

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автор: Галабурда Марія Алімівна - доцент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи.
Анотація: Курс викладається у рамках реалізації проекту Ерасмус + Модуль Жана Моне "Контроль безпечності харчових продуктів у ЄС" (587548-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE).

Category: ВГ 6

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Шевченко Лариса Василівна, професор кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.

Анотація. Дисципліна вивчає призначення та класифікацію нутріцевтиків для дрібних домашніх і декоративних тварин, а також їх ветеринарне значення в забезпеченні профілактики захворювань і підтримання оптимального фізичного стану. Також дисципліна розглядає санітарно-гігієнічні питання кормів і кормових добавок спеціального призначення в розрізі видової, вікової та фізіологічної специфіки всеїдних, травоїдних та м'ясоїдних домашніх та декоративних тварин.

Category: ВГ 6
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автори: Якубчак Ольга Миколаївна - професор кафедри ветеринарної гігієни тварин та санітарії ім. проф. А. К. Скороходька; Односум Ганна Володимирівна - старший викладач кафедри гігієни тварин та санітарії ім. проф. А.К. Скороходька.
Анотація: Вивчення дисципліни має на меті забезпечити підготовку лікарів ветеринарної медицини з безпеки та якості сільськогосподарських і харчових продуктів для роботи у акредитованих лабораторіях, що проводять дослідження для цілей державного контролю; інспекторів для здійснення державного контролю, які володіють сучасними методами досліджень об’єктів санітарних заходів і кормів та здатних проводити оцінку результатів лабораторних досліджень зразків об’єктів санітарних заходів для цілей державного контролю.

blank20~prez

Category: ВГ 6