Електротехніки

Courses tagged with "Електротехніки"

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автори: Усенко Сергій Миколайович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Книжка Тетяна Сергіївна - старший викладач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Вивчення дисципліни дозволить отримати знання з проектування та використання освітлювального, опромінювального та електронагрівного обладнання.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 3.
Автори: Усенко Сергій Миколайович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій. Книжка Тетяна Сергіївна - старший викладач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Вивчення дисципліни дозволить отримати необхідні теоретичні і практичніх знання щодо використання електромагнітної енергії в технологічних процесах сільськогосподарського виробництва, вміння творчо вирішувати завдання з питань розрахунку, проектування, вибору та експлуатації електротехнологічних установок в галузях вирощування, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автори: Жильцов Андрій Володимирович - професор кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Сорокін Дмитро Сергійович - старший викладач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Аналітичні методи математичного моделювання об'єктів виробництва. Побудова моделей типових об'єктів за результатами експерименту. Алгоритми реалізації моделей на ПЕОМ. Алгоритми Ейлера, Рунге-Кутта.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автори: Жильцов Андрій Володимирович - професор кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Сорокін Дмитро Сергійович - старший викладач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.

Blank19

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 5.
Автори: Чуєнко Роман Миколайович – доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Васюк Вячеслав Володимирович – старший викладач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій. 

Анотація: Завданням практики є: отримання знань і навичок практичного виконання основних технологічних операцій монтажу електроустаткування і ведення поточної інженерної документації при особистій участі студента в роботі ланки, бригади, ділянки, а також отримання кваліфікаційного розряду електромонтера та ІІ групу допуску з електробезпеки.

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автори: Окушко Олександр Володимирович – доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Васюк Вячеслав Володимирович – старший викладач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій. Мархонь Михайло Володимирович  – старший викладач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.  Анотація: Навчальна електрослюсарна практика має за мету ознайомити студентів з основними поняттями та технологічними операціями і прийомами виконання паяльних і зварювальних робіт під час монтажу, технічного обслуговування і ремонту технологічного та енергетичного обладнання і засобів автоматики, що використовуються у виробництві.

Category: ЕЕЕ
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 3. ECTS: 4.
Лектор (автор): Коробський Володимир Вікторович - доцент кафедри електротехніки, електромехініки та електротехнологій.
Лабораторні та практичні заняття ведуть: Коробський Володимир Вікторович, Мірських Георгій Олександрович - доценти кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Дисципліна фахової підготовки (за вибором студента) для фахівців ОС «Бакалавр». Предметом вивчення дисципліни є комплекс робіт з обслуговування енергообладнання і, зокрема проведення приймально-здавальних випробувань і пусконалагоджувальних робіт та приладове забезпечення для виконання технічного обслуговування і поточного ремонту електрообладнання. Мета вивчення дисципліни: теоретична і практична підготовка студентів, здатних виконувати роботи щодо обслуговування енергообладнання аграрної галузі, та формування системи практичних навиків, необхідної для інженера-експлуатаційника.
Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6. ЄКТС: 8.
Автор: Савченко Віталій Васильович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Електромеханічні та механічні характеристики електродвигунів. Регулювання координат електроприводу. Динаміка та енергетика електродвигунів. Визначення потужності електродвигунів. Апарати керування і захисту. Типові схеми керування електроприводами. Вибір електроприводів в цілому.

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика) ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Книжка Тетяна Сергіївна - старший викладач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Васюк Вячеслав Володимирович - старший викладач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Мета дисципліни полягає у систематизації знань студентів в галузі електроенергетики і набуття вмінь і навиків основ проектування енергетичних об'єктів АПК.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 10 (Зао). ЄКТС: 4.
Лектор: Коробський Володимир Вікторович, канд. техн. наук, доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Нормативно-правові засади та проблеми експлуатації енергетичного обладнання. Енергетичне обладнання в агропромисловому комплексі, оптимізація та надійність. Технічне обслуговування і ремонт енергетичного обладнання. Організація пусконалагоджувальних робіт, приймально-здавальних випробувань та експлуатації об’єктів сільської енергетики.

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автори: Наливайко Віталій Адамович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Болбот Ігор Михайлович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем.
Анотація: Дисципліна фахової підготовки майбутніх інженерів з автомаизації технологічних процесів. Предметом вивчення дисципліни є методика та приладове забезпечення з експлуатації та технічного сервісу електрообладнання. Мета дисципліни: Формування системи  практичних навиків, необхідної для інженера-автоматиника.
Доступ: Закритий.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 151 Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології (Автоматизоване управління технологічними процесами). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори ЕНК:
Брагіда Михайло Володимирович - доцент кафедри електричних машин і експлуатації електрообладнання.
Окушко Олександр Володимирович - доцент кафедри електричних машин і експлуатації електрообладнання.

Безпека праці в енергоустановках

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (3-4). ECTS: 7 (11).
Автори: Жильцов Андрій Володимирович - доцент, завідувач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій;
Ликтей Вікторія Володимирівна, асистент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій;
Сорокін Дмитро Сергійович, старший викладач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Дисципліна є базовою для майбутніх інженерів-електриків. Предметом вивчення дисципліни є електромагнітні явища та їх прикладне використання в системі виробництва, передачі і застосування електричної енергії. Мета дисципліни: Формування системи теоретичних знань фундаментальної електротехнічної підготовки студентів, необхідної для вивчення спеціальних дисциплін.
Доступ: Закритий.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (3-4). ECTS: 4 (11).
Автор: Жильцов Андрій Володимирович - доцент, завідувач кафедри електричних машин і експлуатації електрообладнання.
Анотація: Дисципліна є базовою для майбутніх інженерів-електриків. Предметом вивчення дисципліни є електромагнітні явища та їх прикладне використання в системі виробництва, передачі і застосування електричної енергії. Мета дисципліни: Формування системи теоретичних знань фундаментальної електротехнічної підготовки студентів, необхідної для вивчення спеціальних дисциплін.

Доступ: Закритий.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автори: Окушко Олександр Володимирович - доцент кафедри електричних машин і експлуатації електрообладнання; Ковтун Петро Михайлович - старший викладач кафедри електричних машин і експлуатації електрообладнання.

Category: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 144 Теплоенергетика. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 3.
Автор: Березюк Андрій Олександрович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки і електротехнологій; Ликтей Вікторія Володимирівна - асистент кафедри електротехніки, електромеханіки і електротехнологій.
Анотація: Мета дисципліни полягає в ознайомленні студентів з основами сучасної електротехніки, з методами розрахунку електричних кіл, з принципами роботи електромеханічних перетворювачів, в т.ч. з принципами роботи електричних машин постійного та змінного струмів, інформаційних мікромашин.

НН20'mod1

Category: Теп
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЕКТС: 4.
Автори: Червінський Леонід Степанович - професор кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Книжка Тетяна Сергіївна - старший викладач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Category: ЕЕЕ
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЕКТС: 4.
Автори: Червінський Леонід Степанович - професор кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Книжка Тетяна Сергіївна - старший викладач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 141   Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЕКТС: 4.
Автори: Усенко Сергій Миколайович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Книжка Тетяна Сергіївна - старший викладач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.

Category: ЕЕЕ

Спеціальність: 141   Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЕКТС: 4.
Автори: Усенко Сергій Миколайович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Книжка Тетяна Сергіївна - старший викладач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.

Category: ЕЕЕ