Міжнародного права

Courses tagged with "Міжнародного права"

"Міжнародні стандарти прав людини".
ОС "Бакалавр".
Спеціальність 081 Право, ЄКТС - 4, курс 1, семестр - 2
 
Викладач - Інна КУРИЛО, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства 

Анотація: Метою курсу є формування знань та вивчення основних принципів та механізмів, а також інших важливих питань, що виникають у сфері забезпечення міжнародних стандартів прав людини.

Category: 2ВО

Дисципліна "Міжнародна право" 
 ОС "Бакалавр,
 Спеціальність (напрям підготовки) 081 Право, ЄКТС 4, курс 3, семестр 6 

Викладач - Інна КУРИЛО, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства 

Анотація: Міжнародне право відіграє важливу роль у регулюванні відносин між державами, сприяє підтриманню їх стабільності. Наука міжнародного права виробляє здатність оцінювати та обґрунтовано прогнозувати розвиток міжнародної політики та правовідносин. Вивчення дисципліни "Міжнародне право" дозволяє ознайомити здобувачів вищої освіти як з засадами теорії міжнародного права, так і практики застосування.  

Category: 2ВО

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Гиренко Інна Володимирівна - професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.
Анотація: Курс передбачає вивчення таких тем, як поняття, предмет та система міжнародного приватного права; джерела міжнародного приватного права; суб'єкти міжнародного приватного права; колізійні норми в міжнародному приватному праві та інших тем.

ВНП19-20

Category: МЗЕД
Рік останньої атестації: 2018

Specialty: 081 Jurisprudence (Jurisprudence). QL: Bachelor. Semester: 8. ECTS: 3.
Author: Golovko Liudmyla Oleksandrivna - associate professor of the Departmentof International Law and Comparative Law.
Annotation: In the course theoretical foundations of comparative law; concept, characteristics and functions of legal system; types of legal systems are considered.

Category: Жур
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 051 Економіка (Міжнародна економіка). 
ОС: Бакалавр. Курс: 1,  Семестр: 2. ЄКТС: 5
Автор:
Курило Інна Володимирівна - д.ю.н., проф., професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства (юридичний факультет).

Анотація: метою курсу є формування знань про міжнародне економічне право, його особливості, основні галузі та інститути; формування знань та компетентностей щодо використання джерел міжнародного економічного права під час розв’язання конкретних ситуацій.

Category: ЕП

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор:
Шульга Євгеній Вікторович - доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.
Анотація: Опанування студентами основних теоретично-методологічних засад митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграції України у світову спільноту, а також надання їм знань про митні тарифи як інструмент реалізації зовнішньоекономічної політики та національної безпеки України, формування державного бюджету.

Category: ТТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 1.
Автор: Кідалов Сергій Олександрович - доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

blank20~4prez

Category: Право

Головко Людмила Олександрівна буде читати в наступному році цю дисципліну для бакалаврів юридичного факультету заочної форми навчання (3 курс) та бакалаврів ІІ вищої освіти (3 рік навчання), 1 семемтр. Кількість кредитів - 3
Курсу на платформі elearn закріплений за Кідаловим Сергієм Олександровичем тільки для Рівненського коледжу (там передбачено мало годин). Кідалов Сергій Олександрович викладає тільки в Рівненському коледжі. Для юридичного факультету і ІІ вищої освіти необхідний більш широкий курс. Разом з завідувачем кафедри просимо створити окремий курс з цієї дисципліни для юридичного факультету і ІІ вищої освіти.

Category: Право

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ECTS: 0.
Автор: Кідалов Сергій Олександрович - доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

blank20

Category: Право

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 1.
Автор: Кідалов Сергій Олександрович - доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

blank20~9prez

Category: Право

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Лектор: Курило Інна Володимирівна - професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.
Анотація: Формування знань щодо правових основ інвестиційної діяльності; формування знань та компетентностей щодо використання джерел, що регулюють інвестиційну діяльність під час розв’язання конкретних ситуацій.


Category: Право

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 5.
Автор: Кідалов Сергій Олександрович - доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Blank18~4prez

Category: Право

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3. ЄКТС: 7.
Автор: Ладиченко Віктор Валерійович - завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, Кідалова Наталія Олександрівна - асистент кафедри.
Анотація: У навчальному курсі на основі конституційного законодавства будуть розглянуті основні питання теорії права, інститути конституційного права України. Також будуть проаналізовані особливості регулювання суспільних відносин нормами конституційного права України, правовий статус суб'єктів конституційно-правових відносин, їхня правозастосовча діяльність та особливості конституційно-правової відповідальності.

1_konstituciyne_pdf.io_.pdf1_konstituciyne_pdf.io_.pdf2_konstituciyneang_pdf.io_.pdf2_konstituciyneang_pdf.io_.pdf
Category: Право

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 2.
Автор: Кідалов Сергій Олександрович - доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.
Анотація: Курс створено для ознайомлення студентів із значенням норм права, що регулюють пошук, одержання, виробництво і поширення інформації в міжнародному масштабі, а також зростаючу роль міжнародних правових актів у світлі гарантованого права на свободу самовираження, нерозривний зв’язок норм права з їхнім практичним застосуванням відповідними органами.

ВСП «Рівненський коледж НУБіП України»

blank20

Category: Право

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Курило Інна Володимирівна - професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.
Анотація: Міжнародне право відіграє важливу роль у регулюванні відносин між державами, сприяє підтриманню їх стабільності. Наука міжнародного права виробляє здатність оцінювати та обґрунтовано прогнозувати розвиток міжнародної політики та правовідносин. Вивчення цієї науки дозволяє передбачити зміни в системі міжнародних відносин, моделювати поведінку суб′єктів міжнародного права, прогнозувати наслідки пропонованих ними рішень.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Шульга Євгеній Вікторович - доктор юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Анотація: У курсі розглядаються питання стосовно основних категорій енергетичної безпеки, особливостей системи енергетичної безпеки та принципів енергетичної безпеки.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 1.
Автор: Головко Людмила Олександрівна - доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор: Курило Інна Володимирівна - професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.
Анотація: Метою курсу є формування знань про міжнародне приватне право та його особливості, в тому числі колізійні норми та прив'язки.

Category: Право

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор: Кідалов Сергій Олександрович - доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Рівенський коледж НУБіП України

blank20

Category: Право

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 1,5.
Автор: Кідалов Сергій Олександрович - доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Blank`2lek`8prez

Category: Право