Міжнародного права

Область Курси відмічена як "Міжнародного права"

Specialty: 081 Jurisprudence. QL: Bachelor. Semester: 8. ECTS: 4.
Author: Golovko Liudmyla Oleksandrivna - associate professor of the Departmentof International Law and Comparative Law.
Annotation: In the course theoretical foundations of comparative law; concept, characteristics and functions of legal system; types of legal systems are considered.

Категорія: Жур
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Анотація: Опанування студентами основних теоретично-методологічних засад митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграції України у світову спільноту, а також надання їм знань про митні тарифи як інструмент реалізації зовнішньоекономічної політики та національної безпеки України, формування державного бюджету.

Категорія: ТТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 7. ECTS: 1.
Автор: Кідалов Сергій Олександрович - доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

blank20~4prez

Категорія: Право

Викладач: Головко Людмила Олександрівна

Категорія: Право

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 1.

Категорія: Право

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 5.
Автор: Кідалов Сергій Олександрович - доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Blank18~4prez

Категорія: Право

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3. ЄКТС: 7.
Автор: Ладиченко Віктор Валерійович - завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, Кідалова Наталія Олександрівна - асистент кафедри.
Анотація: У навчальному курсі на основі конституційного законодавства будуть розглянуті основні питання теорії права, інститути конституційного права України. Також будуть проаналізовані особливості регулювання суспільних відносин нормами конституційного права України, правовий статус суб'єктів конституційно-правових відносин, їхня правозастосовча діяльність та особливості конституційно-правової відповідальності.

Категорія: Право

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 2.
Автор: Кідалов Сергій Олександрович - доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.
Анотація: Курс створено для ознайомлення студентів із значенням норм права, що регулюють пошук, одержання, виробництво і поширення інформації в міжнародному масштабі, а також зростаючу роль міжнародних правових актів у світлі гарантованого права на свободу самовираження, нерозривний зв’язок норм права з їхнім практичним застосуванням відповідними органами.

ВСП «Рівненський коледж НУБіП України»

blank20

Категорія: Право

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Викладач: Базов Віктор Петрович  -  професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.
Анотація: Міжнародне право відіграє важливу роль у регулюванні відносин між державами, сприяє підтриманню їх стабільності. Наука міжнародного права виробляє здатність оцінювати та обґрунтовано прогнозувати розвиток міжнародної політики та правовідносин. Вивчення цієї науки дозволяє передбачити зміни в системі міжнародних відносин, моделювати поведінку суб′єктів міжнародного права, прогнозувати наслідки пропонованих ними рішень.
.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Шульга Євгеній Вікторович - доктор юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.
Анотація: У курсі розглядаються питання стосовно основних категорій енергетичної безпеки, особливостей системи енергетичної безпеки та принципів енергетичної безпеки.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 1.
Автор: Головко Людмила Олександрівна - доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор: Кідалов Сергій Олександрович - доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Рівенський коледж НУБіП України

blank20

Категорія: Право
Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Викладач: Базов Віктор Петрович - професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.
Анотація: ...
П23
Категорія: Право

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 6.
Автор: Кідалов Сергій Олександрович - доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.
НН18

Категорія: Право

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.

Лектор: Кідалов Сергій Олександрович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Викладач: Кідалова Наталія Олександрівна, асистент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Анотація: Метою курсу є формування знань про права і свободи людини і громадянина на основі міжнародних стандартів прав людини. В процесі вивчення даної дисципліни студенти будуть співвідносити діюче конституційне законодавство України і міжнародно-правові стандарти у сфері прав людини та громадянина. Зокрема, будуть розглянуті найбільш важливі громадянські, політичні, соціально-економічні та інші права і свободи, основні обов’язки громадян, а також гарантії та механізм їх захисту. Також, навчаючись, студенти будуть знати інституційну основу захисту право усіх категорій осіб: дітей, жінок, біженців, вимушених переселенців та ін.

Категорія: Право
Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Викладач: Головко Людмила Олександрівна, доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.
Міжнародні стандарти прав людини
НП20~4lek

Категорія: Право

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 3.
Автор: Головко Людмила Олександрівна - доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2016
Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Курс: 2-4. 
Розробник: Керівник Юридичної клініки "Захист та справедливість", НУБіП України, к.ю.н., доц., доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавстваКідалов Сергій Олександрович.
Викладач:
Адвокат, асистент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства - Кідалова Наталія Олександрівна.
Анотація: Цей практичний курс орієнтований на розвиток професійних навичок правника працювати з клієнтами, застосовувати отримані теоретичні знання різних галузей права до конкретних обставин реальних справ. Він сприятиме опануванню студентами навичок високоякісного професійного правничого консультування, письма та дослідження. Слухачів навчатимуть в реальних умовах, за зверненнями реальних людей - клієнтів правничої клініки - професійним стандартам правового консультування, правничого письма, особливостей стосунків «адвокат-клієнт», етичних правил, аналізу юридичних фактів. Правнича клінічна освіта є курсом, у рамках якого студенти мають оволодіти практичними навичками поводження з клієнтами, засвоєння таких понять як «конфлікт інтересів», «пріоритет інтересів клієнта», «лояльність до клієнта», відповідальність адвоката тощо. Вони консультуватимуть, представлятимуть клієнтів та складатимуть документи під безпосереднім наглядом одного з викладачів. Студенти практикують застосування права, здобуваючи практичні професійні навички й засвоюючи професійні цінності. Кожна правнича клініка включає можливості для студента продемонструвати свою майстерність під безпосереднім наглядом викладача, отримати його відгук на це та здійснити самооцінювання. Кожна клініка включає також компонент аудиторної роботи.


Категорія: Право
Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автор: Головко Людмила Олександрівна - доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.
П20

Категорія: Право

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 7.
Автор: Головко Людмила Олександрівна - доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Категорія: Право
Рік останньої атестації: 2017