Нарисної геометрії

Courses tagged with "Нарисної геометрії"

Спеціальність: 181 Харчові технології та інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2; 1 (Ск). ECTS: 7.
Автор: Бабка Віталій Миколайович - доцент кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну.

Category: ХТ

Спеціальність: Всі. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор:
Несвідомін Андрій Вікторович - ст. викладач кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну.
Анотація: 3D моделювання – одна із базових інженерних дисциплін підготовки дослідників в різних галузях. Метою дисципліни є одержання студентами навичків роботи з програмами комп'ютерного моделювання стаціонарних та рухомих об'єктів в просторі.