Педагогіки

Courses tagged with "Педагогіки"

Викладачі: лектор, д. п. н., доцент Руслан Сопівник,

семінарсько-практичні заняття: ст. викладач Надія Діраасистент Павло Смоляк

Спеціальність: •015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства); •231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Кручек Вікторія Аркадіївна - д.педаг.н., професор.
Викладачі: Толочко Світлана Вікторівна - доцент кафедри педагогіки; Роганов Максим Максимович - асистент кафедри педагогіки.
Анотація: Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення з законами мовленнєвої діяльності, її механізмами, закономірностями, прийомами та засобами, оволодіння практичними вміннями створення переконуючого й дійового мовлення, багатогранними можливостями мистецтва живого слова, емоційної та інтелектуальної взаємодії із слухачем з метою педагогічного впливу на нього як на особистість.

Спеціальність: •015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства); ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (скорочений термін), 6 (повний термін). ЄКТС: 4.
Автор: Васюк Оксана Вікторівна - професор кафедри педагогіки.

Спеціальність: •011 Освітні, педагогічні науки (Інформаційно-комунікаційні технології в освіті); •015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства); •231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 4; 6. ЄКТС: 4.
Лектор: Сопівник Руслан Васильович - завідувач кафедри педагогіки.
Викладачі:
Смоляк Павло Орестович - асистент кафедри педагогіки.

Міркування про лідерство та адміністрування

Спеціальність: 015 «Професійна освіта» (015.37 «Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології»)

ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4

Викладач: Чередник Л.М., кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки

Анотація: Дисципліна «Історія педагогіки та освіти в зарубіжних країнах»  розкриває зв’язок між педагогічними ідеями теоретиків і практиків, спадкоємництво і новаторство в розробці й реалізації педагогічних ідей; формує теоретичні знання з основних парадигм, напрямків розвитку вищої освіти у світі; формує вміння застосовувати набуті знання у майбутній педагогічній діяльності, творчо підходити до вирішення будь-якої освітянської проблеми. Category: ПО

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Викладач: Єресько Олег Вікторович - асистент кафедри педагогіки.

NN16~10prez~3zav

Category: ПО

Спеціальність: 015 Професійна освіта (015.18 Технологія виробництва і  переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автори: Варава Олена Борисівна - кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки; Діра Надія Олександрівна - асистент кафедри педагогіки.

Category: ПО

Спеціальність: 015.18 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Гончарук Оксана Миколаївна - асистент кафедри педагогіки.

NN20`1mod

Category: ПО

Cпеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Автор: Буцик Ігор Михайлович - доцент кафедри педагогіки; Варивода Наталія Анатоліївна - асистент кафедри педагогіки.

Законодавча база управління закладами освіти

Category: ПО

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр. Семестр: 2; 4. ЄКТС: 4.
Автор: Варава Олена Борисівна - асистент кафедри педагогіки.

Category: ПО

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва та переробки продукції сільського господарства). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладачі: Васюк Оксана Вікторівна - професор кафедри педагогіки; Маценко Леся Миколаївна - доцент кафедри педагогіки.

Історія педагогіки

Category: ПО

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва та переробки продукції сільського господарства). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Васюк Оксана Вікторівна - професор кафедри педагогіки.

Category: ПО

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи); 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Магістр; Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Сопівник Руслан Васильович - завідувач кафедри педагогіки.

Category: ПО

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Саф'ян Карина Юріївна - доцент кафедри педагогіки, Роганов Максим Максимович - ассистент кафедри педагогіки.

Blank20

Category: ПО

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.

Автор: Саф'ян Карина Юріївна - доцент кафедри педагогіки.

Викладач: Толочко Світлана Вікторівна - професор кафедри педагогіки

blank20`ZagInf

Category: ПО
Спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Маценко Леся Миколаївна - доцент кафедри педагогіки.
NN20'prez`test

015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)
Category: ПО

Спеціальність: 015 Професійна освіта. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Маценко Леся Миколаївна - доцент кафедри педагогіки.
Анотація: Метою курсу є формування у студентів наукових понять про теорію і методику виховання, її цілі та завдання; допомогти їм в оволодінні основними теоретичними знаннями та практичними вміннями щодо виховання особистості в сім’ї та навчити їх застосовувати ці знання і вміння в майбутній професійній діяльності.
Доступ: Закритий.

Category: ПО
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Варава Олена Борисівна - кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки.

Category: ПО

Спеціальність: 015 Професійна освіта. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЕСТS: 4.
Автор: Прохорчук Олександр Михайлович - доцент кафедри педагогіки.

blank20`2prez`bank

Category: ПО

Спеціальність: 015 Професійна освіта. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Єресько Олег Вікторович.
Анотація: Ознайомлення студентів із закономірностями трудового процесу, психологічними вимогами до особистості працівника; розкрити зміст та місце психології праці в системі наукового знання, історію її становлення, закони, принципи, підходи, методи, психологічний сенс праці; проаналізувати психологічні проблеми стимулювання трудової діяльності та мотивації праці, проблеми успішності, працездатності та професійного потенціалу сучасного працівника, самореалізації особистості у різних видах професійної діяльності, а також психологічні проблеми вивчення професій в сучасних соціокультурних умовах. Відносини людини і довкілля, вимоги до екологічної культури, формування екологічної культури особистості.

NP20`4prez`3zav

Category: ПО