Педагогіки

Область Курси відмічена як "Педагогіки"

Спеціальність: 015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології). ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (скорочений термін), 6 (повний термін). ЄКТС: 4.
Автор: Васюк Оксана Вікторівна - професор кафедри педагогіки.

Анотація: У курсі розкриваються основні етапи становлення та розвитку педагогічної думки та освіти України від найдавніших часів до сьогодення. При цьому особлива увага приділена персоналіям, висвітленню педагогічних надбань видатних вітчизняних мислителів – філософів, просвітителів, педагогів.Категорія: Бакалаври
Рік останньої атестації: 2015

Спеціальність: •011 Освітні, педагогічні науки (Інформаційно-комунікаційні технології в освіті); •015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства); •231 Соціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 4; 6. ЄКТС: 4.
Лектор: Сопівник Руслан Васильович - завідувач кафедри педагогіки.
Викладачі:
Смоляк Павло Орестович - асистент кафедри педагогіки.

Міркування про лідерство та адміністрування

Категорія: Бакалаври

 Спеціальність 015 Професійна освіта. ОС: Бакалавр. Семестр 1. ЕКТС 4. 

Автор: Діра Надія Олександрівна, асистентка кафедри педагогіки

Категорія: ПО

Спеціальність:  015. Професійна освіта ОС: БакалаврСеместр:  2. ECTS: 5.
Лектор:  Єресько Олег Вікторович, канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки.
Викладач: Роганов Максим Максимович, канд. пед. наук, старший викладач кафедри педагогіки.
Анотація: Метою курсу є забезпечення загальної теоретичної підготовки студентів, яка слугуватиме основою для їхньої наукової, практичної та педагогічної роботи

Категорія: ПО

Спеціальність: 015 «Професійна освіта» (015.37 «Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології»)

ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4

Викладач: Чередник Л.М., кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки

Анотація: Дисципліна «Історія педагогіки та освіти в зарубіжних країнах»  розкриває зв’язок між педагогічними ідеями теоретиків і практиків, спадкоємництво і новаторство в розробці й реалізації педагогічних ідей; формує теоретичні знання з основних парадигм, напрямків розвитку вищої освіти у світі; формує вміння застосовувати набуті знання у майбутній педагогічній діяльності, творчо підходити до вирішення будь-якої освітянської проблеми. Категорія: ПО

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Викладач: Єресько Олег Вікторович - асистент кафедри педагогіки.

NN16~10prez~3zav

Категорія: ПО

Спеціальність: 015 Професійна освіта (015.18 Технологія виробництва і  переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автори: Варава Олена Борисівна - кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки; Діра Надія Олександрівна - асистент кафедри педагогіки.

Категорія: ПО

Спеціальність: 015.18 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Гончарук Оксана Миколаївна - асистент кафедри педагогіки.

NN20`1mod

Категорія: ПО

Cпеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Автор: Буцик Ігор Михайлович - доцент кафедри педагогіки; Варивода Наталія Анатоліївна - асистент кафедри педагогіки.

Законодавча база управління закладами освіти

Категорія: ПО

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр. Семестр: 2; 4. ЄКТС: 4.
Автор: Білан Людмила Леонідівна - доцент кафедри управління та освітніх технологій.

Категорія: ПО

Спеціальність: 015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3,5.
Викладачі: Васюк Оксана Вікторівна - професор кафедри педагогіки.
Анотація: Мета курсу Історія педагогіки та освіти в Україні”: показати зв’язок педагогічних здобутків теоретиків і практиків, спадкоємництво і новаторство в розробці й реалізації педагогічних ідей; сформувати вміння використовувати отримані знання в майбутній професійній діяльності, застосовувати творчий підхід до вирішення будь-якої педагогічної проблеми.

Категорія: ПО
Рік останньої атестації: 2008

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи); 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Магістр; Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Сопівник Руслан Васильович - завідувач кафедри педагогіки.

Категорія: ПО

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Саф'ян Карина Юріївна - доцент кафедри педагогіки, Роганов Максим Максимович - ассистент кафедри педагогіки.

Blank20

Категорія: ПО

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.

Автор: Саф'ян Карина Юріївна - доцент кафедри педагогіки.

Викладач: Толочко Світлана Вікторівна - професор кафедри педагогіки

blank20`ZagInf

Категорія: ПО
Спеціальність: 015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Маценко Леся Миколаївна - доцент кафедри педагогіки.
Анотація: Мета дисципліни - надання допомоги студентам у засвоєнні основних закономірностей профорієнтаційної роботи викладача, оволодінні пакетом знань і навичок, необхідних для здійснення успішної професійної педагогічної діяльності. Завдання - вивчення теоретичних проблем профорієнтації молоді, характеристика ролі і місця загальноосвітньої школи в процесі профорієнтації; озброєння майбутніх організаторів профорієнтаційної роботи знанням її методики, а також практичними вміннями.
Доступ: Закритий.
Категорія: ПО

Спеціальність: 015 Професійна освіта. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Маценко Леся Миколаївна - доцент кафедри педагогіки.
Анотація: Метою курсу є формування у студентів наукових понять про теорію і методику виховання, її цілі та завдання; допомогти їм в оволодінні основними теоретичними знаннями та практичними вміннями щодо виховання особистості в сім’ї та навчити їх застосовувати ці знання і вміння в майбутній професійній діяльності.
Доступ: Закритий.

Категорія: ПО
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Варава Олена Борисівна - кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки.

Категорія: ПО

Спеціальність: 015 Професійна освіта. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЕСТS: 4.
Автор: Прохорчук Олександр Михайлович - доцент кафедри педагогіки.

blank20`2prez`bank

Категорія: ПО

Спеціальність: 015 Професійна освіта. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Єресько Олег Вікторович.
Анотація: Ознайомлення студентів із закономірностями трудового процесу, психологічними вимогами до особистості працівника; розкрити зміст та місце психології праці в системі наукового знання, історію її становлення, закони, принципи, підходи, методи, психологічний сенс праці; проаналізувати психологічні проблеми стимулювання трудової діяльності та мотивації праці, проблеми успішності, працездатності та професійного потенціалу сучасного працівника, самореалізації особистості у різних видах професійної діяльності, а також психологічні проблеми вивчення професій в сучасних соціокультурних умовах. Відносини людини і довкілля, вимоги до екологічної культури, формування екологічної культури особистості.

NP20`4prez`3zav

Категорія: ПО

Cпеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8 (ДФН); 3-4 (СТН). ЄКТС: 10 (ДФН); 8 (СТН).
Автор: Прохорчук Олександр Михайлович - доцент кафедри педагогіки.

NP19`7res`51bank

Категорія: ПО