Технічного сервісу

Courses tagged with "Технічного сервісу"

Спеціальність: 274 – «Автомобільний транспорт» 

ОС: «Магістр»

Семестр 2, ECTS:4

Лектор: Тітова Людмила Леонідівна, канд. тех. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка 

Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування фахових знань та вчень, що дозволяють вільно володіти складним комплексом експлуатаційно-технічних вимог щодо передових методів технічного обслуговування (ТО) та діагностування автомобільної техніки, з урахуванням повноти та достовірності отриманої інформації, технологічності застосування обраних методик діагностування, а також економічної доцільності їх застосування.

Category: АТ

Спеціальність - 274 «Автомобільний транспорт»

Освітній ступінь: Магістр 

Курс - 1. Семестр – 2. ECTS – 3.

Лектор – Войтюк Валерій Дмитрович, д.т.н., професор кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка.

Викладач: Войтюк Валерій Дмитрович, д.т.н., професор кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка.

Анотація: формування у майбутніх керівників автотранспортних підприємств агропромислового виробництва (АПВ) теоретичні знання системного зв’язку складових операційного менеджменту та навиків міждисциплінарного спілкування з усіма учасниками технологічних, транспортних та допоміжних процесів і  проектів пов’язаних із управлінням автомобільного транспорту у товарному агропромисловому виробництві.


Category: АТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (Транспортні технології на автомобільному транспортні). ОC: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автори: Титова Людмила Леонидовна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.

Category: ТТ

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт. ОС: Магістр.
Автори: Надточій Олександр Васильович - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка; Титова Людмила Леонидовна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.

Category: ТТ