Технічного сервісу

Область Курси відмічена як "Технічного сервісу"

Спеціальність: 208 Агроінженерія (Оптимізація процесів, параметрів і режимів роботи техніки АПК). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Лектор: Роговський Іван Леонідович, канд. тех. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка; Тітова Людмила Леонідівна, канд. тех. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка.
Анотація: Мета дисципліни полягає в тому, щоб виробити у студента здатність системного розгляду задач технічних систем сільськогосподарських машин і подати конструктивні методи їх розв’язання, зокрема задач динаміки машин та оптимального керування режимами їхньої роботи при випробуванні. Завдання дисципліни полягає у наступному: засвоїти основні положення системного підходу при розв’язанні задач випробування обладнання і конструкцій машин та режимів їхньої роботи; освоїти методи моделювання динаміки руху сільськогосподарських машин.

Категорія: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автори: Голуб Геннадій Анатолійович - завідувач кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем, професор; Завадська Оксана Анатоліївна - асистент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.

Категорія: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія (Агроінженерія). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Дев'ятко Олена Сергіївна - к.т.н., доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.
Анотація: Дисципліна вивчає теоретичні і організаційні основи інноваційних інженерних технологій. Розглядає їх нормативне і технічне забезпечення та правові законодавчі акти щодо інноваційних технологій.

Категорія: АІ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 208 Агроінженерія (Агроінженерія). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Шимко Любов Сергіївна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка; Опалко Вікторія Григорівна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.
Анотація: Підвищення загальноосвітнього теоретичного і практичного рівня інженера-механіка сільськогосподарського виробництва шляхом засвоєння основних теоретичних положень і практичних навиків з логістичної концепції з забезпечення переміщення сільськогосподарської продукції до споживача.

Категорія: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автори: Голуб Геннадій Анатолійович - завідувач кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем, професор; Павленко Максим Юрійович - старший викладач кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.

Категорія: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Шатров Руслан Володимирович - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.

Проектування і розрахунок технологічних систем у рослинництві

Категорія: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОСМагістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Шатров Руслан Володимирович - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.

Категорія: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОП: Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автори: Войтюк Валерій Дмитровч - професор кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка. Шимко Любов Сергіївна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.

Blank16'5res

Категорія: АІ

ВізиткаСпеціальність: 274 Автомобільний транспорт. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Лектор: Роговський Іван Леонідович, канд. тех. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка; Тітова Людмила Леонідівна, канд. тех. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування фахових знань та вчень, що дозволяють вільно володіти складним комплексом системного підходу при розв’язанні задач випробування обладнання і конструкцій машин та режимів їхньої роботи; ознайомитись з методами фізичного та математичного моделювання технічних систем таких як двигун; освоїти методи моделювання динаміки руху автотранспортних засобів; ознайомитись з методами аналізу та синтезу технічних систем; загальні принципи підтримування справного стану транспортних засобів їх діагностуванням і технічним обслуговуванням, з використанням технологій і сучасних засобів технічної діагностики для оперативного виявлення локалізації і усунення неполадки або відмови.

Категорія: АТ

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Лектор: Войтюк Валерій Дмитрович, д-р. тех. наук, професор кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування фахових знань та вчень, що дозволяють вільно володіти в області теоретичних основ технічної експлуатації автомобілів, управління їх здатністю і технологічними процесами ТО і ПР на автотранспортних підприємствах; надання студентам знань по методам і засобам підтримки технічного стану автомобіля, його агрегатів, систем і механізмів, організації обслуговування і поточного ремонту.
Наукові основи технічної експлуатації машин

Категорія: АТ
Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт.
ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Лектор: Надточій Олександр Васильович, канд. техн. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування фахових знань та вмінь стосовно інформаційного забезпечення і оптимізації виробничих процесів на автотранспорті, на підставі побудови і розрахунку моделей, інтелектуальних систем, логіки і архітектури обчислювальних середовищ, паралельного і розподіленого програмування, комп'ютерного та імітаційного моделювання процесів і систем.
Категорія: АТ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Лектор: Войтюк Валерій Дмитрович, д-р тех. наук, професор, завідувач кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка; Тітова Людмила Леонідівна, канд. тех. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування фахових знань та вчень, що дозволяють вільно володіти складним комплексом принципів підтримування справного стану транспортних засобів їх діагностуванням і технічним обслуговуванням, з використанням технологій і сучасних засобів технічної діагностики для оперативного виявлення локалізації і усунення неполадки або відмови, відповідно до нормативної методичної документації технологічного і інструментального забезпечення виконання регламентних робіт з ремонту і технічного обслуговування, а також економічної доцільності їх застосування.

Категорія: АТ

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Лектор: Тітова Людмила Леонідівна, канд. тех. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування фахових знань та вчень, що дозволяють вільно володіти складним комплексом експлуатаційно-технічних вимог щодо передових методів технічного обслуговування (ТО) та діагностування автомобільної техніки, з урахуванням повноти та достовірності отриманої інформації, технологічності застосування обраних методик діагностування, а також економічної доцільності їх застосування.

Категорія: АТ

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор: Войтюк Валерій Дмитрович, д-р тех. наук, професор кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка.
Анотація: Формування у майбутніх керівників автотранспортних підприємств агропромислового виробництва (АПВ) теоретичні знання системного зв’язку складових операційного менеджменту та навиків міждисциплінарного спілкування з усіма учасниками технологічних, транспортних та допоміжних процесів і проектів пов’язаних із управлінням автомобільного транспорту у товарному агропромисловому виробництві.

Категорія: АТ
Спеіальність: 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (Транспортні технології на автомобільному транспорті). ОС: Магістр. Семестр: 1. ESTС: 4.
Викладач: Голуб Г.А. – професор кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.
Анотація: Навчальної дисципліни направлена на підвищення ефективності підготовки магістрів шляхом вивчення основ наукових досліджень. Завдання навчальної дисципліни полягає у набуванні знань та практичних навиків про основи наукових досліджень. Набуті знання з даної дисципліни необхідні для послідуючого виконання дипломної роботи та застосування набутих навичок в умовах реального виробництва. За результатами вивчення навчальної дисципліни студент повинен володіти основними визначення та поняття наукової діяльності, розуміти загальну схему організації наукового дослідження , усвідомлювати роль науки у функціонуванні суспільства, знати систему організація наукових досліджень.
П20
Категорія: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (Транспортні технології на автомобільному транспорті (Екологічна біотехнологія та біоенергетика)). ОС: Магістр.

NN16~lek prez

Категорія: ТТ
Спеціальність: 275 Транспортні технології (Транспортні технології на автомобільному транспортні). ОC: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Тітова Людмила Леонідівна - канд. тех. наук, доцент, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка.
Анотація: Транспорт є важливою складовою частиною єдиної транспортної системи нашої країни і широко застосовуються в усіх галузях народного господарства. Основою забезпечення високопродуктивної роботи транспортних засобів, їх тривалої експлуатації є своєчасне проведення комплексу заходів, направлених на підтримання технічного стану. “Технічна експертиза транспортних пригод” є інтегруючою навчальною дисципліною і ґрунтується на циклі дисциплін студентів фахової спеціальності 275 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”.
Категорія: ТТ

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автори: Надточій Олександр Васильович - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка; Титова Людмила Леонідівна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.
Анотація: Надання знань по методам і засобам підтримки технічного стану автомобіля, його агрегатів, систем і механізмів, організацій технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів.

Категорія: ТТ