Технічного сервісу

Courses tagged with "Технічного сервісу"

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Обладнання лісового комплексу). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автори: Титова Людмила Леонидовна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.

Category: ОЛК

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Обладнання лісового комплексу). ОС: Магістр.
Автори: Надточій Олександр Васильович - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка; Титова Людмила Леонидовна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.

Category: ОЛК

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Титова Людмила Леонидовна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.

NN16~8prez~8zav

Category: ТСМ

Спеціальність: 208 Агроінженерія

ОС – Бакалавр. Семестр – 8. ECTS – 4. 

Викладач: Войтюк Валерій Дмитрович, д.т.н., професор кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка.

Викладач: Шимко Любов Сергіївна, к.т.н., доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка.

Анотація: формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі інженерії сільськогосподарського виробництва, розуміння концептуальних основ системного управління в інженерних службах, господарств і підприємств АПК; набуття навичок і умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища організації, прийняття адекватних управлінських рішень.

Category: АІ

Спеціальність: 208 – «Агроінженерія». 
ОС: Бакалавр. Семестр:  7. ECTS: 2.
Лектор:  Надточій Олександр Васильович, канд. техн. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка.
Анотація: засвоєння теоретичних основ проектування системи технічного обслуговування машин та набуття практичних знань і вмінь комплектування виробничо-технічної бази технологічним обладнанням, визначення технічного стану машин, діагностування, оптимального визначення методів і способів технічного обслуговування, прогнозування залишкового ресурсу та відновлення роботоздатності техніки для її ефективного використання.


Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ЄКТС: 6; 5 (Ск).
Автор: Дев'ятко Олена Сергіївна - cтарший викладач кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.

NN19`15lek`7lab

Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автори:
Денисенко Микола Іванович - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка; Дев'ятко Олена Сергіївна - асистент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.
Анотація: Стандартизація - діяльність, яка полягає у встановленні положень для загального і багаторазового застосування для вирішення потенційних завдань з метою досягнення оптимального ступеню впорядкування у певній галузі, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню і сприянню науково-технічному співробітництву.

Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8. ЄКТС: 6.
Автори: Надточій Олександр Васильович - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка; Титова Людмила Леонидовна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.
Анотація: Отримання теоретичних знання та практичних навиків, які будуть необхідні в практичній діяльності: основи проектування системи технічного обслуговування машин та обладнання АПК; принципи комплектування виробничо-технічної бази технологічним обладнанням; порядок монтажу та пуско-налагодження машин та обладнання АПК; принципи визначення перспективних напрямів використання і надання послуг аграрного сервісу; основи аналізу і дослідження конструкцій машин та обладнання і оцінювання їх технічного рівня; порядок оформлення документації на комплектування матеріально-технічної бази, складання звітної документації, проведення технічної експертизи і оформлення рекламацій; порядок та методи діагностування складних машин, дефектування деталей.

Технічний сервіс машин

Category: АІ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автори: Надточій Олександр Васильович - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка; Титова Людмила Леонидовна - асистент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.


Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Баклавр. Семестр: 6; 4 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автор: Опалко Вікторія Григорівна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка.
Анотація: Дисципліна передбачає теоретичну і практичну підготовку студентів для ефективного використання транспорту для забезпечення технологічних процесів вирощування та збирання сільськогосподарських культур.

0bank

Category: ТТ

Спеціальність - 274 «Автомобільний транспорт»

Освітній ступінь: Магістр 

Курс - 1. Семестр – 2. ECTS – 3.

Лектор – Войтюк Валерій Дмитрович, д.т.н., професор кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка.

Викладач: Войтюк Валерій Дмитрович, д.т.н., професор кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка.

Анотація: формування у майбутніх керівників автотранспортних підприємств агропромислового виробництва (АПВ) теоретичні знання системного зв’язку складових операційного менеджменту та навиків міждисциплінарного спілкування з усіма учасниками технологічних, транспортних та допоміжних процесів і  проектів пов’язаних із управлінням автомобільного транспорту у товарному агропромисловому виробництві.


Спеціальність: 208 Агроінженерія (Агроінженерія). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Дев'ятко Олена Сергіївна - cтарший викладач кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.

N19`0bank

Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія (Агроінженерія). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4; 6 (ОНП).
Автор: Шимко Любов Сергіївна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.

NN16`15lek`2zav

Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Шатров Руслан Володимирович - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.

Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОСМагістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Шатров Руслан Володимирович - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.

Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОП: Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Бондар Сергій Миронович - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.

Blank16

Category: АІ

Спеціальність: 274 – «Автомобільний транспорт» 

ОС: «Магістр»

Семестр 2, ECTS:4

Лектор: Тітова Людмила Леонідівна, канд. тех. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка 

Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування фахових знань та вчень, що дозволяють вільно володіти складним комплексом експлуатаційно-технічних вимог щодо передових методів технічного обслуговування (ТО) та діагностування автомобільної техніки, з урахуванням повноти та достовірності отриманої інформації, технологічності застосування обраних методик діагностування, а також економічної доцільності їх застосування.

Category: АТ

Спеціальність: 274– «Автомобільний транспорт». 
ОС: МагістрСеместр:  1. ECTS: 4.
Лектор:  Надточій Олександр Васильович, канд. техн. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування фахових знань та вмінь стосовно інформаційного забезпечення і оптимізації виробничих процесів на автотранспорті, на підставі побудови і розрахунку моделей, інтелектуальних систем, логіки і архітектури обчислювальних середовищ, паралельного і розподіленого програмування, комп'ютерного та імітаційного моделювання процесів і систем.

Category: АТ

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт. ОС: Магістр.
Автори: Надточій Олександр Васильович - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка; Титова Людмила Леонидовна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.

Category: АТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (Транспортні технології на автомобільному транспортні). ОC: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автори: Титова Людмила Леонидовна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.

Category: ТТ