Технічного сервісу

Courses tagged with "Технічного сервісу"

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Обладнання лісового комплексу). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автори: Титова Людмила Леонидовна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.

Category: ОЛК

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Обладнання лісового комплексу). ОС: Магістр.
Автори: Надточій Олександр Васильович - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка; Титова Людмила Леонидовна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.

Category: ОЛК

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Титова Людмила Леонидовна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.

NN16~8prez~8zav

Category: ТСМ

Спеціальність: 208 Агроінженерія

ОС – Бакалавр. Семестр – 8. ECTS – 4. 

Викладач: Войтюк Валерій Дмитрович, д.т.н., професор кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка.

Викладач: Шимко Любов Сергіївна, к.т.н., доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка.

Анотація: формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі інженерії сільськогосподарського виробництва, розуміння концептуальних основ системного управління в інженерних службах, господарств і підприємств АПК; набуття навичок і умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища організації, прийняття адекватних управлінських рішень.

Category: АІ

Спеціальність: 208 – «Агроінженерія». 
ОС: Бакалавр. Семестр:  7. ECTS: 4. (Вибіркова - Магістр, Семестр: 8. ECTS: 2)
Лектор:  Надточій Олександр Васильович, канд. техн. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка.
Анотація: засвоєння теоретичних основ проектування системи технічного обслуговування машин та набуття практичних знань і вмінь комплектування виробничо-технічної бази технологічним обладнанням, визначення технічного стану машин, діагностування, оптимального визначення методів і способів технічного обслуговування, прогнозування залишкового ресурсу та відновлення роботоздатності техніки для її ефективного використання.


Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ЄКТС: 6; 5 (Ск).
Автор: Дев'ятко Олена Сергіївна - cтарший викладач кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.

NN19`15lek`7lab

Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автори:
Денисенко Микола Іванович - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка; Дев'ятко Олена Сергіївна - асистент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.
Анотація: Стандартизація - діяльність, яка полягає у встановленні положень для загального і багаторазового застосування для вирішення потенційних завдань з метою досягнення оптимального ступеню впорядкування у певній галузі, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню і сприянню науково-технічному співробітництву.

Category: АІ
Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8. ЄКТС: 6.
Автори: Надточій Олександр Васильович - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка; Тітова Людмила Леонидовна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.
Анотація: Отримання теоретичних знання та практичних навиків, які будуть необхідні в практичній діяльності: основи проектування системи технічного обслуговування машин та обладнання АПК; принципи комплектування виробничо-технічної бази технологічним обладнанням; порядок монтажу та пуско-налагодження машин та обладнання АПК; принципи визначення перспективних напрямів використання і надання послуг аграрного сервісу; основи аналізу і дослідження конструкцій машин та обладнання і оцінювання їх технічного рівня; порядок оформлення документації на комплектування матеріально-технічної бази, складання звітної документації, проведення технічної експертизи і оформлення рекламацій; порядок та методи діагностування складних машин, дефектування деталей.
Category: АІ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автори: Надточій Олександр Васильович - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка; Титова Людмила Леонидовна - асистент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.


Category: ТТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Баклавр. Семестр: 6; 4 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автор: Опалко Вікторія Григорівна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка.
Анотація: Дисципліна передбачає теоретичну і практичну підготовку студентів для ефективного використання транспорту для забезпечення технологічних процесів вирощування та збирання сільськогосподарських культур.

0bank

Category: ТТ

Спеціальність: 208 – «Агроінженерія» 

ОС: «Магістр», магістерська програма «Оптимізація процесів, параметрів і режимів роботи техніки АПК»

Семестр 2, ECTS:3

Лектор: Роговський Іван Леонідович, канд. тех. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка; Тітова Людмила Леонідівна, канд. тех. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка

Анотація: Мета дисципліни полягає в тому, щоб виробити у студента здатність системного розгляду задач технічних систем сільськогосподарських машин і подати конструктивні методи їх розв’язання, зокрема задач динаміки машин та оптимального керування режимами їхньої роботи при випробуванні. Завдання дисципліни полягає у наступному: засвоїти основні положення системного підходу при розв’язанні задач випробування обладнання і конструкцій машин та режимів їхньої роботи; освоїти методи моделювання динаміки руху сільськогосподарських машин.

Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія (Агроінженерія). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Дев'ятко Олена Сергіївна - cтарший викладач кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.

N19`0bank

Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія (Агроінженерія). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4; 6 (ОНП).
Автор: Шимко Любов Сергіївна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка. Опалко Вікторія Григорівна - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка. 


NN16`15lek`2zav

Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Шатров Руслан Володимирович - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.

Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОСМагістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Шатров Руслан Володимирович - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.

Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОП: Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Бондар Сергій Миронович - доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П.Момотенка.

Blank16

Category: АІ

ВізиткаСпеціальність: 274 – «Автомобільний транспорт» ОС: «Магістр»

Семестр 1, ECTS:4


Лектор: Роговський Іван Леонідович канд. тех. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка, Тітова Людмила Леонідівна, канд. тех. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка

Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування фахових знань та вчень, що дозволяють вільно володіти складним комплексом системного підходу при розв’язанні задач випробування обладнання і конструкцій машин та режимів їхньої роботи; ознайомитись з методами фізичного та математичного моделювання технічних систем таких як двигун; освоїти методи моделювання динаміки руху автотранспортних засобів; ознайомитись з методами аналізу та синтезу технічних систем; загальні принципи підтримування справного стану транспортних засобів їх діагностуванням і технічним обслуговуванням, з використанням технологій і сучасних засобів технічної діагностики для оперативного виявлення локалізації і усунення неполадки або відмови.

Category: АТ

Спеціальність: 274 – «Автомобільний транспорт» 

ОС: «Магістр»

Семестр 1, ECTS:4

Лектор: Войтюк Валерій Дмитрович д-р. тех. наук, професор кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка,

Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування фахових знань та вчень, що дозволяють вільно володіти в області теоретичних основ технічної експлуатації автомобілів, управління їх здатністю і технологічними процесами ТО і ПР на автотранспортних підприємствах; надання студентам знань по методам і засобам підтримки технічного стану автомобіля, його агрегатів, систем і механізмів, організації обслуговування і поточного ремонту.

Category: АТ

Спеціальність: 274 – «Автомобільний транспорт» 

ОС: «Магістр»

Семестр 2, ECTS:4

Лектор: Войтюк Валерій Дмитрович докт. тех. наук, професор, завідувач кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка, 

Тітова Людмила Леонідівна, канд. тех. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка

Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування фахових знань та вчень, що дозволяють вільно володіти складним комплексом принципів підтримування справного стану транспортних засобів їх діагностуванням і технічним обслуговуванням, з використанням технологій і сучасних засобів технічної діагностики для оперативного виявлення локалізації і усунення неполадки або відмови, відповідно до нормативної методичної документації технологічного і інструментального забезпечення виконання регламентних робіт з ремонту і технічного обслуговування, а також економічної доцільності їх застосування.

Category: АТ

Спеціальність: 274– «Автомобільний транспорт». 
ОС: МагістрСеместр:  1. ECTS: 4.
Лектор:  Надточій Олександр Васильович, канд. техн. наук, доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування фахових знань та вмінь стосовно інформаційного забезпечення і оптимізації виробничих процесів на автотранспорті, на підставі побудови і розрахунку моделей, інтелектуальних систем, логіки і архітектури обчислювальних середовищ, паралельного і розподіленого програмування, комп'ютерного та імітаційного моделювання процесів і систем.

Category: АТ