Хірургії і патофізіології

Courses tagged with "Хірургії і патофізіології"


Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (5 р.). Семестр: 4. ECTS: 4.
Лектор: Солонін Павло Костянтинович, канд. вет. наук, доцент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.
Викладач: Дорощук Віктор Олександрович, канд. вет. наук, доцент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка; Клімчук Вадим Васильович, асистент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.
Анотація: Основною метою вибіркової дисципліни «Анестезіологія» – є удосконалення та поглиблення сучасних теоретичних знань і практичних навичок в цій сфері, вивчення різних засобів, видів, методів проведення загального та місцевого знеболення, можливі ускладнення, що виникають під час анестезіологічного супроводу тварин, засоби та методи корекції термінальних станів що виникають при хірургічній патології тварин. Завдання дисципліни «Анестезіологія»: •поглибити теоретичну підготовку з анатомії, фармакології, фізіології і біохімії тварин; •освоїти методики анестезіологічного забезпечення оперативних втручань та можливих реанімаційних заходів у свійських тварин; •поглибити теоретичну підготовку з етіопатогенезу і терапії термінальних станів, що виникають за умов хірургічної патології; •отримати навики аналізу, узагальнення матеріалу з вибраної проблеми при написанні магістерської роботи.
Курс закінчується заліком.

ПП21

Category: ВМ 5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Харкевич Юрій Олександрович - доцент кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка; Бокотько Роман Романович - старший викладач кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка; Малюк Микола Олексійович - завідувач кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка, професор.

Category: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8; 5-6 (Ск). ECTS: 6; 4 (Ск).
Автор: Климчук Вадим Васильович; Куліда Марія Анатоліївна; Ткаченко Сергій Михайлович.
Анотація: У курсі розглянуто хірургічні хвороби тварин, їх діаностику та оперативні і консервативні методи їх лікування.

Category: ВМ 5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 5-6. ЄКТС: 7.
Автори: Харкевич Юрій Олександрович, доцент кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка; Бокотько Роман Романович, старший викладач кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка; Данілов Василь Бенедиктович, доцент кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка; Савчук Тарас Любомирович, старший викладач кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка.

Category: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (1,5 р.). Семестр: 2. ECTS: 1 (15).
Автори: Малюк Микола Олексійович, д-р. вет. наук, завідувач кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка. Бокотько Роман Романович, старший викладач кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка; Савчук Тарас Любомирович, старший викладач кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка.
Анотація: Основною метою дисципліни «Клінічна лабораторна діагностика» є удосконалення та поглиблення сучасних теоретичних знань і практичних навичок щодо порядку проведення імуногематологічних досліджень крові тварин-донорів і тварин-реципієнтів у клініках ветеринарної медицини, визначає організаційні, методичні та технічні умови проведення імуногематологічних досліджень крові тварин-реципієнтів і тварин-донорів, при виконанні  проб на сумісність перед проведенням гемотрансфузійної терапії, а також скеровує дії персоналу ветеринарних фахівців при підозрі на пострансфузійні реакції та ускладнення.
Комплексна дисципліна викладається кафедрами:
• біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого;
• терапії і клінічної діагностики;
• хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.


Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 5-6. ECTS: 4 (7).
Автор: Асистенти кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка - Тарнавський Дмитро Володимирович; Климчук Вадим Васильович.
Анотація: У курсі розглянуто хірургічні операції, які застосовують при лікуванні тварин та підвищення їх продуктивності.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (1,5 р.). Семестр: 2-3. ECTS: 4 (10).
Лектор: Солонін Павло Костянтинович, канд. вет. наук, доцент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.
Викладач: Климчук Вадим Васильович, асистент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.
Анотація: Основною метою дисципліни «Превентивні ветеринарні технології незаразних хвороб жуйних» – удосконалення та поглиблення теоретичних знань і практичних навичок із розпізнавання незаразних хвороб жуйних, вивчення етіології, патогенезу, симптомів, перебігу, прогнозу, організації профілактичних і лікувальних заходів залежно від конкретних умов утримання, годівлі та продуктивності тварин.

П21

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (1,5 р.). Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Климчук Вадим Васильович - асистент кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка.

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 2-3. ЄКТС: 3 (16).
Автори: НПП кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка.
доц. Дорощук Віктор Олександрович;
асист. 
Климчук Вадим Васильович 

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (1,5 р.). Семестр: 2. ЄКТС: 1.
Розробник: Куліда Марія Анатоліївна, канд. вет. наук, доцент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.
Анотація: Дисципліна займає провідне місце в системі підготовки фахівців ветеринарної медицини. У результаті вивчення курсу магістр удосконалює та поглиблює теоретичні знання і практичні навички із розпізнавання хірургічних захворювань дрібних та екзотичних тварин, вивчення етіології, патогенезу, симптомів, перебігу, прогнозу, організації профілактичних і лікувальних заходів залежно від конкретних умов утримання і годівлі тварин.
П21

Category: ВМ 1,5
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (1,5 р.). Семестр: 10. ECTS: 3.
Викладач: Ткаченко Володимир Васильович, канд. вет. наук, доцент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.
Анотація: Мета дисципліни «Превентивні технології забезпечення здоров'я продуктивних тварин» – удосконалення та поглиблення теоретичних знань і практичних навичок із розпізнавання внутрішніх хвороб продуктивних тварин, вивчення їх етіології, патогенезу, симптомів, перебігу, прогнозу; організації профілактичних і лікувальних заходів залежно від конкретних умов утримання, годівлі та продуктивності тварин.
П21
Category: ВМ 1,5


Авторидоц. Солонін П.К.;
асист. Климчук В.В.
Спеціальність:
211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (1,5 р.). Семестр: 5. ECTS: 1.
Лектор: Солонін Павло Костянтинович, канд. вет. наук, доцент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.
Викладач: Климчук Вадим Васильович, асистент кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.
Анотація: Основною метою дисципліни «Хірургічні хвороби з анестезіологією» – є удосконалення та поглиблення теоретичних знань і практичних навичок в проведені різноманітних хірургічних втручань у собак і котів, вивчення різних засобів, видів, методів проведення загального та місцевого знеболення, можливі ускладнення, що виникають під час анестезіологічного супроводу тварин, засоби та методи корекції термінальних станів що виникають при хірургічних захворюваннях.

П21

Category: ВМ 1,5