Електронний навчальний курс «ДИЗАЙН ОБ’ЄКТІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ» призначений для підтримки денної форми навчання.

Термін вивчення заплановано на 15 тижнів, по 9-11 годин кожного тижня.

Ці години потрібно розподіляти таким чином:

1.       відвідування лекційного заняття – 2 год.;

2.       відвідування практичного заняття – 2 год.;

3.       самостійна робота студента – 5-7 год.

Відвідування студентами лекційних і практичних занять – є обов’язковим.

Примітка: Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком повинні самостійно вивчити та виконати навчальний матеріал дотримуючись часових вимог.

Вивчення теоретичного та практичного матеріалу передбачає перегляд презентацій та відео, які наглядно показують оформлення дизайну інтер"єрів закладів ГРБ. Практичні завдання місять методичні рекомендації з прикладами роботи. Тому, Ваш робочий комп’ютер повинен бути обладнаний звуковим пристроєм. На практичні заняття необхідно мати власні навушники для можливості отримання аудіо матеріалу. А також на комп’ютер повинен бути встановлений застосунок Power Point, або будь який інший, який відкриває файли «ppt/pptx».

Розподіл навчального матеріалу зроблено на 2 великі частини (Модулі):

1.         Модуль – Становлення дизайну архітектурного середовища. Стилі в архітектурі та інтер’єрі;

2.         Модуль – Прийоми організації інтер’єрів приміщень закладів готельно-ресторанного бізнесу.

Теми та порядок вивчення матеріалу визначається затвердженою Робочою програмою дисципліни.

Модульний контроль передбачено в кінці кожного модуля у вигляді тестування та додаткової співбесіди за потребою.

Примітка: Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком повинні з’явитись на заняття, яке буде призначено як модульний контроль.

Оскільки вивчення дизайну інтр'єрів об'єктів ГРБ є набуття студентами необхідних знань і навичок щодо вибору, розміщення устаткування, меблів, декору для готелів, а також навичок, пов'язаних з вибором, експлуатацією, розміщенням устаткування, меблів та декору для закладів ресторанного господарства; підготовка спеціалістів, спроможних знати й вирішувати питання використання нових дизайнерських рішень інтер'єрі готелів та ресторанів. Слухачі дисципліни повинні навчитися активно використовувати знання при декоруванні житлової, адміністративної, обслуговуючої та підсобної груп приміщень закладів розміщення.

На заняттях ми встигатимемо розглянути основні стилі, технології і принципи, які використовуються при облаштуванні дизайну інтер'єру готелів та ресторанів, ефективне використання простору в готельно-ресторанному господарстві. Для результативного навчання необхідно читати ресурси подані як додаткові.

Підсумкова атестація передбачає в кінці 5 семестру екзамен. Підсумкова атестація відбуватиметься вигляді тестування та обов’язкової співбесіди на одне з питань за темами дисципліни.

До підсумкової атестації допускаються студенти, які повністю виконали навчальний план з курсу.

У разі пропущених студентом лекційних або практичних занять, він повинен його відпрацювати. Якщо пропущене лекційне заняття, то студент - самостійно опрацювує матеріал в Elearn і захищає отримані знання під час співбесіди із лектором, яка проходить під час консультації (графік консультацій поданий в розділі «Силабус»). 

Матеріал пропущеного практичного заняття студент також опрацьовує самостійно, за необхідності на консультації задає необхідні питання і отримує роз’яснення. Виконує практичне заняття і завантажує його в Elearn. Якщо студент хоче отримати вищий бал – він повинен захисти виконане завдання на консультації.

Остання зміна: пʼятниця, 4 листопада 2022, 20:48