Анатомії,гістології і патоморфології тварин

Courses tagged with "Анатомії,гістології і патоморфології тварин"

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1-2. ЄКТС: 5.
Лектор: Мельник Олег Петрович, д-р вет. наук, професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Автори: Друзь Наталія Віталіївна, канд. вет. наук, доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Стегней Микола Михайлович, канд. вет. наук, доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Анотація: Дисципліна займає провідне місце в системі підготовки фахівців ветеринарної медицини, формуючи у студентів уяву про організм, як єдине ціле.


Category: ВМ 3

Курс призначено для студентів скороченого терміну навчання ОС Бакалавр спеціальності "Ветеринарна медицина". 

Робоча програма.pdfРобоча програма.pdf
Category: ВМ 3

Cпеціальність: 211 Ветеринарна медицина; 211 Ветеринарне забезпечення військових сил; 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр (Бакалавр). Семестр: 1 (1-3). ECTS: 3 (9).
Автор: Друзь Наталія Віталіївна - старший викладач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненко.
Анотація: Дисципліна займає провідне місце в системі підготовки фахівців ветеринарної медицини, а також для студентів за спеціальністю «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)», формуючи у студентів уяву про організм, як єдине ціле.

Category: ВГ 6
Рік останньої атестації: 2018

Cпеціальність: 211 Ветеринарна медицина, 211 Ветеринарне забезпечення військ, сил, 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр (Бакалавр). Семестр: 2 (1-3). ECTS: 3 (9).
Автор: Друзь Наталія Віталіївна, старший викладач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Анотація: Дисципліна займає провідне місце в системі підготовки фахівців ветеринарної медицини, формуючи у студентів уяву про організм, як єдине ціле.

Category: ВГ 6
Рік останньої атестації: 2019

Cпеціальність: 211 Ветеринарна медицина, 211 Ветеринарне забезпечення військ, сил, 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр (Бакалавр). Семестр: 3 (1-3). ECTS: 3 (9).
Автор: Друзь Наталія Віталіївна, старший викладач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Анотація: Дисципліна займає провідне місце в системі підготовки фахівців ветеринарної медицини, формуючи у студентів уяву про організм, як єдине ціле.

Category: ВГ 6
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр (6р.). Семестр: 7-8. ЄКТС: 8.
Автор: Гаркуша Станіслав Євгенійович - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касяненка.
Анотація: Основи патологічних процесів (розлади кровообігу та лімфовідтоку, порушення обміну тканинної рідини, дистрофії, некроз, атрофія, гіпертрофія, гіперплазія, запалення, пухлини, імунопатологічні процеси), патології різних органів, нозологію, патоморфологічні зміни та диференційні ознаки основних інфекційних та неінфекційних хвороб тварин, визначення і опис характеру патологічних процесів в органах і тканинах на основі макро- та мікроскопічних змін, складання патолого-анатомічного діагнозу, виготовлення гістологічних зрізів та їх інтерпретація.

Category: ВГ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр3. ECTS: 4.
Лектор: Мельник Олег Петрович, д-р вет. наук, професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.
Автор: Друзь Наталія Віталіївна, канд. вет. наук, старший викладач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.
Анотація: Анатомія та фізіологія займають важливе місце серед біологічних наук, що вивчають тваринний світ, зокрема диких і мисливських тварин. В процесі вивчення анатомії диких і мисливських тварин формуються фундаментальні та професіональні знання про будову організму і окремих його органів.

Category: ВМ 5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS4.
Лектор: Мельник Олег Петрович, д-р вет. наук, професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Викладач: Друзь Наталія Віталіївна, к. вет. наук, старший викладач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Анотація: Дисципліна “Анатомія і фізіологія риб” займає провідне місце в системі підготовки фахівців лікаря ветеринарної медицини, формуючи у студентів уяву про особливості будови організму риб. Знання анатомії і фізіології риб, розуміння взаємозв’язку їх органів, апаратів і систем, дозволить лікарю ветеринарної медицини спеціалізуватися і в особливостях ветеринарії в рибогосподарській сфері.

НН20

Category: ВМ 5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 6-8. ЄКТС: 9.
Автор: Гаркуша Станіслав Євгенійович - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касяненка.
Анотація: Основи патологічних процесів, патології різних органів, нозологію, патоморфологічні зміни та диференційні ознаки основних інфекційних та неінфекційних хвороб тварин, визначення і опис характеру патологічних процесів в органах і тканинах на основі макро- та мікроскопічних змін, складання патолого-анатомічного діагнозу, виготовлення гістологічних зрізів та їх інтерпретація.

Category: ВМ 5

Спеціальності: 211 Ветеринарна медицина; 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 2, 3. ECTS: 7.
Автор:
Дишлюк Надія Володимирівна - д.вет.н., професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.
Анотація: Дисципліна "Цитологія, гістологія, ембріологія" є однією із фундаментальних дисциплін підготовки лікаря ветеринарної медицини. До її складу входять чотири розділи: цитологія, ембріологія, загальна гістологія і спеціальна гістологія. Кожний із них має свій предмет вивчення. Цитологія вивчає будову і функції клітин, ембріологія - розвиток і будову статевих клітин та розвиток зародка, загальна гістологія - розвиток, будову і функції тканин, спеціальна гістологія - будову органів їх систем і апаратів.
Навчальна практика з дисципліни "Цитологія, гістологія, ембріологія" для студентів спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза  (ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS:
1).
Анотація: На цих заняттях, майбутні фахівці поглиблюють свої теоретичні знання з дисципліни і набувають вмінь щодо їх використання у виробництві. Перед початком навчальної практики студенти проходять інструктаж з правил безпеки праці у гістологічній лабораторії.

Category: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (5 р.). Семестр: 2 (2-3). ECTS: 3 (6).
Автор: Мазуркевич Тетяна Анатоліївна - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.
Анотація: Дисципліна є однією із фундаментальних дисциплін підготовки лікаря ветеринарної медицини. До її складу входять чотири розділи: цитологія, ембріологія, загальна гістологія і спеціальна гістологія. Кожний із них має свій предмет вивчення. Цитологія вивчає будову і функції клітин, ембріологія - розвиток і будову статевих клітин та розвиток зародка, загальна гістологія - розвиток, будову і функції тканин, спеціальна гістологія - будову органів їх систем і апаратів.
Category: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (5 р.). Семестр: 3 (2-3). ECTS: 3 (6).
Автор: Мазуркевич Тетяна Анатоліївна - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.
Анотація: Дисципліна є однією із фундаментальних дисциплін підготовки лікаря ветеринарної медицини. До її складу входять чотири розділи: цитологія, ембріологія, загальна гістологія і спеціальна гістологія. Кожний із них має свій предмет вивчення. Цитологія вивчає будову і функції клітин, ембріологія - розвиток і будову статевих клітин та розвиток зародка, загальна гістологія - розвиток, будову і функції тканин, спеціальна гістологія - будову органів їх систем і апаратів.

Category: ВМ 5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Фізіологія вищої нервової діяльності). ОС: Магістр. Семестр: 12. ЄКТС: 8.
Автор: Мазуркевич Тетяна Анатоліївна - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касяненка.

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Мазуркевич Тетяна Анатоліївна - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Лектор: Костюк Володимир Кіндратович, д-р вет. наук, професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Викладач: Омеляненко Микола Миколайович, к. вет. наук, доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Друзь Наталія Віталіївна
, к. вет. наук, старший викладач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Анотація: Метою навчальної дисципліни «Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ветеринарія» є набуття теоретичних і практичних знань щодо юридичних засад судової ветеринарної медицини, а також щодо методології й методики проведення судово-ветеринарної експертизи трупів і живих тварин та продуктів рослинного й тваринного походження

НН20


Category: ВМ 1,5

Cпеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 1 (2). ECTS: 2.
Автори: Друзь Наталія Віталіївна - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Стегней Микола Михайлович - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Анотація: Історія ветеринарної медицини як наука і предмет викладання відіграють важливу роль у системі підготовки фахівців ветеринарної медицини, формуванні наукового світогляду і соціально-політичної позиції, підвищення загального і професійно-культурного рівня.

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: PhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Лектори: Мазуркевич Анатолій Йосипович – док. вет. наук, професор кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка; Борисевич Борис Володимирович – док. вет. наук, професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка; Мельник Олег Петрович – док. вет. наук, професор, зав. кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка; Хомич Володимир Тимофійович – док. вет. наук, професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.
Анотація: Мета викладання дисципліни -  поглиблене вивчення будови організму тварин на макро- і мікроструктурному рівнях,  його життєдіяльності за хвороби, основних закономірностей виникнення, розвитку та завершення патологічних явищ в організмі тварин, які супроводжують хворобу від її виникнення і до закінчення, характеру структурних змін в окремих органах і тканинах. Завдання:  закріпити у здобувачів клінічне мислення з поглибленими знаннями  структури і функції органів та систем організму та характеру їх зміни за різних видів патології для усвідомленого встановлення діагнозу і обґрунтованого лікування хворої тварини.

П21

Category: ВМ

Cпеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 1, 3. ECTS: 3.
Автор: Друзь Наталія Віталіївна - старший викладач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненко.
Анотація: Дисципліна “Анатомія риб” займає провідне місце в системі підготовки фахівців іхтіологів рибоводів, формуючи у студентів уяву про організм, як єдине ціле. Його будова визначається у взаємозв’язку органів, їх апаратів і систем, а також взаємо обумовленістю будови і функції на фоні розвитку в онто- та філогенезі.

Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-2). ECTS: 3 (7).
Автор: Стегней Жанна Георгіївна - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Анотація: Вивчення морфології сільськогосподарських тварин у вищому навчальному закладі має за мету набуття студентами знань з будови і закономірностей розвитку тіла сільськогосподарських тварин в світлі причинної обумовленості та видової специфічності.

Category: ТВППТ

Cпеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-2). ECTS: 4 (7).
Автор: Друзь Наталія Віталіївна - старший викладач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненко.
Анотація: Вивчення морфології сільськогосподарських тварин у вищому навчальному закладі має за мету набуття студентами знань з будови і закономірностей розвитку тіла сільськогосподарських тварин в світлі причинної обумовленості та видової специфічності.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2020