Анатомії,гістології і патоморфології тварин

Courses tagged with "Анатомії,гістології і патоморфології тварин"

Курс призначено для студентів скороченого терміну навчання ОС Бакалавр спеціальності "Ветеринарна медицина". 

Робоча програма.pdfРобоча програма.pdf
Category: ВМ 3

Cпеціальність: 211 Ветеринарна медицина; 211 Ветеринарне забезпечення військ сил; 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр (Бакалавр). Семестр: 1; 2. ECTS: 3.
Автори: Друзь Наталія Віталіївна - старший викладач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Стегней Микола Михайлович - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Анотація: Історія ветеринарної медицини як наука і предмет викладання відіграють важливу роль у системі підготовки фахівців ветеринарної медицини, формуванні наукового світогляду і соціально-політичної позиції, підвищення загального і професійно-культурного рівня.

Cпеціальність: 211 Ветеринарна медицина; 211 Ветеринарне забезпечення військових сил; 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр (Бакалавр). Семестр: 1 (1-3). ECTS: 3 (9).
Автор: Друзь Наталія Віталіївна - старший викладач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненко.
Анотація: Дисципліна займає провідне місце в системі підготовки фахівців ветеринарної медицини, а також для студентів за спеціальністю «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)», формуючи у студентів уяву про організм, як єдине ціле.

Category: ВГ 6
Рік останньої атестації: 2018

Cпеціальність: 211 Ветеринарна медицина, 211 Ветеринарне забезпечення військ, сил, 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр (Бакалавр). Семестр: 2 (1-3). ECTS: 3 (9).
Автор: Друзь Наталія Віталіївна, старший викладач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Анотація: Дисципліна займає провідне місце в системі підготовки фахівців ветеринарної медицини, формуючи у студентів уяву про організм, як єдине ціле.

Category: ВГ 6
Рік останньої атестації: 2019

Cпеціальність: 211 Ветеринарна медицина, 211 Ветеринарне забезпечення військ, сил, 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр (Бакалавр). Семестр: 3 (1-3). ECTS: 3 (9).
Автор: Друзь Наталія Віталіївна, старший викладач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.
Анотація: Дисципліна займає провідне місце в системі підготовки фахівців ветеринарної медицини, формуючи у студентів уяву про організм, як єдине ціле.

Category: ВГ 6

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр (6р.). Семестр: 7-8. ЄКТС: 8.
Автор: Гаркуша Станіслав Євгенійович - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касяненка.
Анотація: Основи патологічних процесів (розлади кровообігу та лімфовідтоку, порушення обміну тканинної рідини, дистрофії, некроз, атрофія, гіпертрофія, гіперплазія, запалення, пухлини, імунопатологічні процеси), патології різних органів, нозологію, патоморфологічні зміни та диференційні ознаки основних інфекційних та неінфекційних хвороб тварин, визначення і опис характеру патологічних процесів в органах і тканинах на основі макро- та мікроскопічних змін, складання патолого-анатомічного діагнозу, виготовлення гістологічних зрізів та їх інтерпретація.

Category: ВГ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 6-8. ЄКТС: 9.
Автор: Борисевич Борис Володимирович - професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касяненка; Гаркуша Станіслав Євгенійович - доцент кафедри патологічної анатомії.

Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ветеринарна медицина

Category: ВГ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр3. ECTS: 4.
Лектор: Мельник Олег Петрович, д-р вет. наук, професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.
Автор: Друзь Наталія Віталіївна, канд. вет. наук, старший викладач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.
Анотація: Анатомія та фізіологія займають важливе місце серед біологічних наук, що вивчають тваринний світ, зокрема диких і мисливських тварин. В процесі вивчення анатомії диких і мисливських тварин формуються фундаментальні та професіональні знання про будову організму і окремих його органів.

П20

Category: ВМ 5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Фізіологія вищої нервової діяльності). ОС: Магістр. Семестр: 12. ЄКТС: 8.
Автор: Мазуркевич Тетяна Анатоліївна - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касяненка.

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Мазуркевич Тетяна Анатоліївна - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 2, 3. ECTS: 7.
Автор: Дишлюк Надія Володимирівна - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.
Анотація: Дисципліна "Цитологія, гістологія, ембріологія" є однією із фундаментальних дисциплін підготовки лікаря ветеринарної медицини. До її складу входять чотири розділи: цитологія, ембріологія, загальна гістологія і спеціальна гістологія. Кожний із них має свій предмет вивчення. Цитологія вивчає будову і функції клітин, ембріологія - розвиток і будову статевих клітин та розвиток зародка, загальна гістологія - розвиток, будову і функції тканин, спеціальна гістологія - будову органів їх систем і апаратів.

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Мазуркевич Тетяна Анатоліївна - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.
Анотація: Дисципліна є однією із фундаментальних дисциплін підготовки лікаря ветеринарної медицини. До її складу входять чотири розділи: цитологія, ембріологія, загальна гістологія і спеціальна гістологія. Кожний із них має свій предмет вивчення. Цитологія вивчає будову і функції клітин, ембріологія - розвиток і будову статевих клітин та розвиток зародка, загальна гістологія - розвиток, будову і функції тканин, спеціальна гістологія - будову органів їх систем і апаратів.
Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор: Мазуркевич Тетяна Анатоліївна - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.
Анотація: Дисципліна є однією із фундаментальних дисциплін підготовки лікаря ветеринарної медицини. До її складу входять чотири розділи: цитологія, ембріологія, загальна гістологія і спеціальна гістологія. Кожний із них має свій предмет вивчення. Цитологія вивчає будову і функції клітин, ембріологія - розвиток і будову статевих клітин та розвиток зародка, загальна гістологія - розвиток, будову і функції тканин, спеціальна гістологія - будову органів їх систем і апаратів.

Category: ВМ 1,5

Cпеціальність: 211 Ветеринарна медицина, 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4. Курс: 3.
Cпеціальність:
207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 3; 5 (Ск).
Автор: Друзь Наталія Віталіївна - старший викладач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненко.
Анотація: Дисципліна “Анатомія риб” займає провідне місце в системі підготовки фахівців іхтіологів рибоводів, формуючи у студентів уяву про організм, як єдине ціле. Його будова визначається у взаємозв’язку органів, їх апаратів і систем, а також взаємо обумовленістю будови і функції на фоні розвитку в онто- та філогенезі.

blank16

Category: ВБР

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-2). ECTS: 4 (8).
Автор: Стегней Жанна Георгіївна - доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.

Blank19

Category: ТВППТ

Cпеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-2). ECTS: 4 (8).
Автор: Друзь Наталія Віталіївна - старший викладач кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненко.
Анотація: Вивчення морфології сільськогосподарських тварин у вищому навчальному закладі має за мету набуття студентами знань з будови і закономірностей розвитку тіла сільськогосподарських тварин в світлі причинної обумовленості та видової специфічності.

Category: ТВППТ

Спеціальність: 181 Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м'яса). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладачі: Хомич Володимир Тимофійович, д.вет.н., професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка; Дишлюк Надія Володимирівна, д.вет.н., доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.
Анотація: Дисципліна «Мікроструктурний аналіз м’яса та м’ясних продуктів» є вибірковою для підготовки магістрів з освітньої програми 805170104 «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса». Вона вивчає етапи виготовлення гістопрепаратів з м’яса і м’ясних продуктів,  мікроскопічні ознаки свіжого і зіпсованого м’яса, особливості мікроскопічної будови м’яса і м’ясних продуктів за різних технологій їх зберігання (заморожування, соління, копчення, висушування, виготовлення консервів), мікроскопічні ознаки харчових і смакових добавок та найбільш поширених фальсифікатів тощо.

Category: ТПМ