Генетики,розведення та біотехнології тварин

Область Курси відмічена як "Генетики,розведення та біотехнології тварин"

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Гончаренко Ігор Володимирович - професор кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин; Литвиненко Тамара Валентинівна - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: 

Категорія: ВГ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарна медицина). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЕCTS: 4.
Автор: Супрун Ірина Олександрівна - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: У курсі розглядаються питання  існування, зберігання і передачі спадкової інформації, види  спадковості та мінливості, закономірності успадкування ознак при статевому розмноженні, закони Г.Менделя, закономірності успадкування ознак при взаємодії алельних та неалельних генів, основні положення хромосомної теорії, закономірності визначення статі, основні закони популяційної генетики, положення імуногенетики, патогенетики тварин.

Категорія: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Костенко Світлана Олексіївна - професор кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин; Свириденко Наталія Петрівна - доцент генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: Мета курсу Генетика -  надання студентам теоретичних та практичних знань для майбутньої ефективної виробничої та науково-дослідницької діяльності щодо покращення здоров‘я тварин. „Генетика” - теоретична основа такої дисципліни як розведення та селекція тварин.
Протокол №3 від 23.11.2020.


Категорія: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (5 р.). Семестр: 4. ЄКТС: 1.
Викладач: Супрун Ірина Олександрівна - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
П20
Категорія: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (термін навчання – 6 років). Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Бочков Василь Миколайович - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: Завдання дисципліни полягає в тому, щоб підготовити майбутніх ветеринарних лікарів до проведення профілактичних і лікувальних заходів з врахуванням видових особливостей тварин і технології ведення різних галузей тваринництва.
Протокол №4 від 27.11.2020.

Категорія: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (5 р.). Семестр: 3; 4 (навчальна практика). ЄКТС: 5; 1 (навчальна практика).
Автор: Супрун Ірина Олександрівна - доцент кафедри кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: У курсі розглядаються основні поняття про походження, породу тварин та структуру порід; система ідентифікації в тваринництві, особливості оцінки екстер’єру та типів конституції тварин, принципи оцінки індивідуального розвитку, продуктивності, племінних якостей тварин; правила прочитання та побудови індивідуальних та групових родоводів, принципи запису та визначення тісноти інбридингу, основи відбору, підбору та різні методи розведення в тваринництві; біологічні особливості та породи великої рогатої худоби, коней, свиней, овець, птиці.

Категорія: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2021

Specialty: 211 Veterinary medicine. Educational degree: Master. Semester: 2. ECTS: 4.
Author: Kostenko Svitlana Oleksiivna - Professor of the Department of Animal Genetics, Breeding and Biotechnology.

Annotation: Explore basis of heredity and variation of organisms, reveals principles of storage, transmission and realization of genetic information, including cytological and molecular basis of heredity, inheritance patterns of sex characteristics (defects, diseases), linked inheritance, foundations genetic engineering, population and clean lines, the foundations of immunogenetics.

Категорія: ВМ 6
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (Ск). Семестр: 2. ЕCTS: 4.
Автор: Супрун Ірина Олександрівна - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: У курсі розглядаються питання існування, зберігання і передачі спадкової інформації, види спадковості та мінливості, закономірності успадкування ознак при статевому розмноженні, закони Г.Менделя, закономірності успадкування ознак при взаємодії алельних та неалельних генів, основні положення хромосомної теорії, закономірності визначення статі, основні закони популяційної генетики, положення імуногенетики, патогенетики тварин.
Категорія: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2023
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Литвиненко Тамара Валентинівна - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: Дисципліна спрямована на формування зоотехнічної та технологічної компетенції студентів в сучасних умовах виробництва і переробки продукції тваринництва. Метою вивчення дисципліни є надання студентам системи знань з походження та еволюції с.-г. тварин у процесі їх одомашнення, закономірностей росту і розвитку, екстер'єрно-конституційних особливостей, залежності рівня продуктивності і відтворних якостей від спадковості, методів добору, підбору та розведення, що дає вміння самостійно знаходити оптимальні рішення наукових і практичних задач у майбутній професійній діяльності.
Категорія: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 2. ЄКТС: 2.
Автори: Гетя Андрій Анатолійович - професор кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин; Супрун Ірина Олександрівна - доцент кафедри кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: У курсі розглядаються основні поняття про походження, породу тварин та структуру порід; система ідентифікації в тваринництві, особливості оцінки екстер’єру та типів конституції тварин, принципи оцінки індивідуального розвитку, продуктивності, племінних якостей тварин; правила прочитання та побудови індивідуальних та групових родоводів, принципи запису та визначення тісноти інбридингу, основи відбору, підбору та різні методи розведення в тваринництві; біологічні особливості та породи великої рогатої худоби, коней, свиней, овець, птиці.

Категорія: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення скотарства, вівчарства та козівництва). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Автори: Костенко Світлана Олексіївна - професор кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин; Бочков Василь Миколайович - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин; Яценко Олександр Віталійович - доцент кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного.
Категорія: ВМ 1,5
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення здоров'я собак і котів). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автори: Костенко Світлана Олексіївна - професор кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин; Бочков Василь Миколайович - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Категорія: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення Збройних сил України). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Свириденко Наталія Петрівна - доцент генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: У курсі розглядаються питання цитогенетичних та молекулярних основ спадковості, закономірностей успадкування ознак у с.-г. тварин та ветеринарної патогенетики.

Категорія: ВВМ
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення Збройних сил України). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Свириденко Наталія Петрівна, доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: У курсі розглядаються питання розведення сільськогосподарських тварин.
Протокол №3 від 23.11.2020.
Категорія: ВВМ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Свириденко Наталія Петрівна - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.

Категорія: ВБР
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 204 Технології виробництва і перероробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (5-6); 2 (Ск). ECTS: 3,5 (7).
Автори: Себа Микола Васильович - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин; Хоменко Марина Олександрівна - асистент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: У курсі розглядається організація технології відтворення с.-г. тварин; технологія використання племінних плідників в умовах племоб’єднань, племпідприємств, елеверів, племінних заводів і інших форм господарств; раціональна організація роботи пунктів штучного осіменіння, лабораторій з племінної роботи та відтворення стад, пологових відділень, цеху відтворення на фермах різних видів тварин; основи кріобіології та інші засоби забезпечення анабіозу генеративних клітин; техніка осіменіння самок різних видів тварин існуючими способами; оперативний контроль і облік відтворення стад с.-г. тварин.

Біотехнологія відтворення

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 204 Технології виробництва і перероробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (5-6); 2 (Ск). ECTS: 3.5 (7).
Автори: Себа Микола Васильович - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин; Хоменко Марина Олександрівна - асистент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: У курсі розглядається організація технології відтворення с.-г. тварин; технологія використання племінних плідників, основи кріобіології та інші засоби забезпечення анабіозу генеративних клітин; техніка осіменіння самок різних видів тварин існуючими способами; оперативний контроль і облік відтворення стад с.-г. тварин.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1. ЄКТС: 7.
Автор: Супрун Ірина Олександрівна - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: У курсі розглядаються питання існування, зберігання і передачі спадкової інформації, види спадковості та мінливості, закономірності успадкування ознак при статевому розмноженні, закони Г.Менделя, закономірності успадкування ознак при взаємодії алельних та неалельних генів, основні положення хромосомної теорії, закономірності визначення статі, основні закони популяційної генетики, положення імуногенетики, патогенетики, спеціальної генетики сільськогосподарських тварин, генетичні основи селекції тварин.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Костенко Світлана Олексіївна - професор кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2018
Спеціальність: 204 Технології виробництва та переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 2,3. ECTS: 8.
Автор: Литвиненко Тамара Валентинівна - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: У курсі розглядаються питання з еволюції сільськогосподарських тварин, теорії породоутворення і використання порід, закономірностей індивідуального розвитку та прийомів і методів керування онтогенезом, теорія і практика відбору і підбору, методи розведення сільськогосподарських тварин.
Категорія: ТВППТ