Маркетингу та міжнародної торгівлі

Courses tagged with "Маркетингу та міжнародної торгівлі"

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.
Автор: Бабічева Олена Іванівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Category: Тур

Спеціальність:073 Менеджмент; •075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Рябчик Алла Володимирівна - к.е.н., доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Спеціальність: •073 Менеджмент; •075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Збарська Анна Василівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Метою курсу є формування у студентів сукупності знань в області теорії і практики Інтернет-маркетингу: розробки стратегій Інтернет-маркетингу, обрання каналів та інструментів Інтернет-маркетингової комунікації, оволодіння необхідними навичками роботи з програмами, спеціалізованими інформаційними технологіями, системами, соціальними мережами в економічній сфері Інтернет-маркетингу.

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 5.
Автор: Рябчик Алла Володимирівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Барилович Олена Михайлівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Blank18

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Бабічева Олена Іванівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Луцій Олександр Павлович - професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі; Збарська Анна Василівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Розробники: Збарська Анна Василівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4. Викладач: Четверик Олена Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: Навчальний курс "Маркетинг промислового підприємства" направлений на вивчення, розробку та впровадження маркетингу в діяльність промислового підприємства. У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти аналізувати маркетинг на промисловому підприємстві, методологію проведення маркетингових досліджень, управління маркетинговою діяльністю  на промисловому підприємстві, формування та управління ціновою політикою промислового підприємства, сегментація промислових ринків, аналіз промислових ринків.

blank20

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС:Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автор: Збарський Василь Кузьмич - професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 5.
Автор: Луцій Олександр Павлович - професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

NN16~12lek

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 5.
Автор: Барилович Олена Михайлівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: У курсі розглядається процес та особливості формування цінової політики підприємства, зокрема, передумови успішного формування цінової політики, моделі ціноутворення в ринковій економіці, різновиди цінової політики підприємства, чинники, що впливають на її формування, види цінових стратегій і методів, що використовуються при розробці цінової політики підприємства, причини і наслідки цінових змін.

Category: Марк
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Автор: Четверик Олена Вікторівна - асистент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Автор: Рябчик Алла Володимирівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

blank20`8res

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автор: Гальчинська Юлія Миколаївна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Рябчик Алла Володимирівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Category: Марк
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Збарський Василь Кузьмич - професор кафедри маркетингу і міжнародної торгівлі.

NN17~5lek~1prez

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 3.
Автор: Буряк Руслан Іванович - завідувач кафедри, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

NN~5prez~3zav~konslek

Category: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Ларіна Ярослава Степанівна - професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: У курсі "Поведінка споживача" розкривається зміст, історія виникнення науки про поведінку споживачів, особливості сучасних моделей поведінки споживача. Детально розглянуто фактори впливу на поведінку споживача. Описано процес прийняття рішення споживачем, чинники, що впливають на його рішення на кожному етапі. Наведено маркетингові інструменти впливу та описана поведінкова реакція споживачів на стимули. Визначено методи кількісних і якісних досліджень поведінки споживачів.

blank10~7lek~2prez

Category: Марк