Маркетингу та міжнародної торгівлі

Область Курси відмічена як "Маркетингу та міжнародної торгівлі"

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.
Автор: Бабічева Олена Іванівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Категорія: Тур

Екзаменаційна комісія 075 "Маркетинг"

Спеціальність:073 Менеджмент; •075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Рябчик Алла Володимирівна - к.е.н., доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Категорія: Бакалаври

Спеціальність: •073 Менеджмент; •075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Збарська Анна Василівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Категорія: Бакалаври

Спеціальність: 075 Маркетинг
(Маркетинг). ОС: Бакалавр.
Автор: Гераймович Віолета
Леонтіївна - к.е.н., доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: У курсі
"Поведінка споживача" розкривається зміст, історія виникнення науки
про поведінку споживачів, особливості сучасних моделей поведінки споживача.
Детально розглянуто фактори впливу на поведінку споживача. Описано процес
прийняття рішення споживачем, чинники, що впливають на його рішення на кожному
етапі. Наведено маркетингові інструменти впливу та описана поведінкова реакція
споживачів на стимули.
 




Категорія: Марк

Метою курсу є формування у студентів сукупності знань в області теорії і практики Інтернет-маркетингу: розробки стратегій Інтернет-маркетингу, обрання каналів та інструментів Інтернет-маркетингової комунікації, оволодіння необхідними навичками роботи з програмами, спеціалізованими інформаційними технологіями, системами, соціальними мережами в економічній сфері Інтернет-маркетингу.

Категорія: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Рябчик Алла Володимирівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Категорія: Марк

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Барилович Олена Михайлівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: Курс спрямований на вивчення основних аспектів та засад маркетингу, які необхідні при регулярному дослідженні і вивченні ринку, аналізу попиту на товар, плануванні асортименту, визначенні обсягу продукції і ціни на неї, відстеженні конкурентного середовища, розробленні стратегії для просування продукту, розробленні бізнес-планів і прийнятті обгрунтованих рішень.

Категорія: Марк
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ECTS: 5; 1 (навчальна практика).
Автор: Барилович Олена Михайлівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: У курсі розглядаються питання щодо сутності та завдань маркетингу на підприємстві, особливостей професії "маркетолог", його функціональних обов'язків, роботи маркетингових підрозділів, формування уявлень про маркетинг як про науку та прикладну бізнесову функцію.

Категорія: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Бабічева Олена Іванівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Категорія: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Луцій Олександр Павлович - професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі; Збарська Анна Василівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Категорія: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Розробники: Збарська Анна Василівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Анотація: У курсі розглядаються питання маркетингу послуг, як специфічного товару та умов, механізмів і інструментів використання його в діяльності організацій, для формування у студентів розуміння суттєвості маркетингу у сфері послуг та його особливостей.

Категорія: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4. Викладач: Четверик Олена Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: Навчальний курс "Маркетинг промислового підприємства" направлений на вивчення, розробку та впровадження маркетингу в діяльність промислового підприємства. У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти аналізувати маркетинг на промисловому підприємстві, методологію проведення маркетингових досліджень, управління маркетинговою діяльністю  на промисловому підприємстві, формування та управління ціновою політикою промислового підприємства, сегментація промислових ринків, аналіз промислових ринків.

blank20

Категорія: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС:Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автор: Збарський Василь Кузьмич - професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Категорія: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 5.
Автор: Луцій Олександр Павлович - професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

NN16~12lek

Категорія: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 5.
Автор: Барилович Олена Михайлівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: У курсі розглядається процес та особливості формування цінової політики підприємства, зокрема, передумови успішного формування цінової політики, моделі ціноутворення в ринковій економіці, різновиди цінової політики підприємства, чинники, що впливають на її формування, види цінових стратегій і методів, що використовуються при розробці цінової політики підприємства, причини і наслідки цінових змін.

Категорія: Марк
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Автор: Четверик Олена Вікторівна - асистент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Категорія: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Викладач: Головніна Олена Германівна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
Анотація: Метою дисципліни є формування у студента знань та вмінь щодо використання методів аналізу та оцінювання характеристик товарів і послуг, попиту, пропозиції, поведінки споживачів, ринкової кон'юнктури з метою прийняття управлінських рішень щодо ефективного просування товарів (послуг) на ринку. Маркетинговий аналіз є вихідним елементом системи управління маркетингом, спрямованої на досягнення оптимального балансу між цілями організації і задоволенням потреб споживачів її продукції.

П20`8res

Категорія: Марк

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 5.
Автор: Гальчинська Юлія Миколаївна - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.

Категорія: Марк