Надійності техніки

Courses tagged with "Надійності техніки"

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Обладнання лісового комплексу). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Автор: Новицький Андрій Валентинович - завідувач кафедри надійності техніки.

Category: ОЛК

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Обладнання лісового комплексу). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Новицький Андрій Валентинович - завідувач кафедри надійності техніки; Банний Олександр Олександрович - старший викладач кафедри надійності техніки.

Category: ОЛК
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Ревенко Юлій Іванович - доцент кафедри надійності техніки.

Курс закладає теоретичну основу обґрунтування структури та вибору методів визначення показників якості виготовлення, монтажу і високоефективного використання машин та обладнання, а також практичні  рекомендації  по  визначенню  сутності  поняття якості  і  його  кількісної  оцінки,  забезпечуючи  вміння  аналізувати  стан  і динаміку об’єкта з використанням необхідних методів та засобів аналізу.

Category: ТСМ

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування. Освітня програма «Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва» ОС: Магістр. 

Семестр: 1. ЄКТС: 6.

АвторТроханяк Олександра Миколаївна - доцент кафедри надійності техніки.

Анотація: Курс надає студентам необхідний обсяг знань у галузі наукових досліджень, підготовці їх до самостійного виконання наукової роботи, ознайомлення з формами звітів, методикою підготовки повідомлень, доповідей, наукових статей, курсових та дипломних робіт.


Category: ТСМ

Спеціальності: 133 Галузеве машинобудування •(Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва); •(Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Мельник Валентина Іванівна – доцент кафедри надійності техніки.

Category: ТСМ

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання АПК). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Автор: Попик Павло Сергійович - старший викладач кафедри надійності техніки.

Category: ТСМ

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Банний Олександр Олександрович - к.т.н., старший викладач кафедри надійності техніки.
Анотація: Здобувач освітнього ступеня "Магістр
" отримує глибокі знання з конструювання, інжинірингу та випробування обладнання сільськогосподарської техніки та її сервісного обслуговування, що базуються на теорії технічних систем, чітке розуміння етапів системної оцінки та методів випробування техніки згідно галузевих, національних та міжнародних стандартів. Передбачається чітке розуміння технічного сервісу машин та обладнання АПК. Проводиться оцінка якості ремонтованих і не ремонтованих систем, та забезпечення їх надійності.

Category: ТСМ

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 1-2. ЄКТС: 8.
Автор: Попик Павло Сергійович - старший викладач кафедри надійності техніки.

Category: ТСМ

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 7.
Автор: Попик Павло Сергійович - старший викладач кафедри надійності техніки.

Category: ТСМ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС:  Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.

Автори:  Сиволапов Володимир Анатолійович – старший викладач кафедри надійності

техніки;

Троханяк Олександра Миколаївна - доцент кафедри надійності техніки.

Дисципліна передбачає розгляднаступних питань: як забезпечувати експлуатаційні показники машин протягом встановленого часу при оптимальних витратах матеріальних і трудових ресурсів на їх проектування, виробництво, експлуатацію, технічне обслуговування і ремонт.

Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3, 4; 2 (Ск). ЄКТС: 3; 4 (Ск).
Автор: Ревенко Юлій Іванович – доцент кафедри надійності техніки.

Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Мельник Валентина Іванівна – доцент кафедри надійності техніки.

blank16

Category: АІ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8. ЄКТС: 6.
Автор: Мельник Валентина Іванівна - доцент кафедри надійності техніки.

Category: ТТ

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт

Семестр: 1. ОС: Магістр

Кредити 4

Викладач:

Мельник Валентина Іванівна 

Хмельовська Світлана Зиновіївна 

Формування у студентів транспортного світогляду і знань, що забезпечують комплексне уявлення про економіку автомобільного транспорту, системності, значення і роль його в сучасному суспільстві, для економіки країни загалом та аграрного виробництва зокрема, задоволення споживачів у перевезеннях.

Category: АТ

Спеціальність: 275 Транспортні технології (Транспортні технології на автомобільному транспортні). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Мельник Валентина Іванівна – доцент кафедри надійності техніки.

Category: ТТ