Обліку та оподаткування

Courses tagged with "Обліку та оподаткування"

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Германчук Галина Олександрівна -  старший викладач кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: В  курсі подано теоретичний матеріал та рекомендації для виконання лабораторних робіт тем дисципліни, наведено зміст та завдання для самостійної роботи.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 5-6. ЄКТС: 8.
Автори: Кузик Наталія Петрівна - доценти кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння знань з теорії і практики ведення фінансового обліку на підприємствах різних форм власності.

Category: ОіА

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6; 1-2 (Ск). ЄКТС: 8; 7 (Ск).
Автори: Шевчук Катерина Віталіївна, Кузик Наталія Петрівна - доценти кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння знань з теорії і практики ведення фінансового обліку на підприємствах різних форм власності.

Category: ОіА

Спеціальність: Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6; 1-2 (Ск). ЄКТС: 8; 7 (Ск).
Автор: Тивончук Світлана Веніамінівна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Викладачі: Шевчук Катерина Віталіївна, Кузик Наталія Петрівна - доценти кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння знань з теорії і практики ведення фінансового обліку на підприємствах різних форм власності.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2013

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6. ЄКТС: 8.
Автори: Шевчук Катерина Віталіївна, Кузик Наталія Петрівна - доценти кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння знань з теорії і практики ведення фінансового обліку на підприємствах різних форм власності.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 4. ЄКТС: 2.
Автори: Боярова Олена Анатоліївна – доцент кафедри обліку та оподаткування; Мельянкова Людмила Василівна – доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Мета дисципліни – формування системи знань з підготовки облікової інформації як основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством. Завдання дисципліни полягає у вивченні концептуальних засад використання бухгалтерського обліку як інформаційного джерела для управління підприємством; набуття вмінь побудови та трансформації бухгалтерського обліку в системі управління підприємством.

Category: ФіК

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства), 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 6. ЄКТС: 5.
Автор: Колеснікова Олена Миколаївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: У курсі розглядається питання тенденцій економічного розвитку; використання бухгалтерського обліку та аналітичних інструментів для оцінки сучасних економічних явищ; аналіз фінансової звітності; використання бухгалтерської та відповідної інформації для обґрунтування, прийняття професійних рішень у сферах економіки; фінансів, банківської справи та страхування.

Category: ФіК

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 6 (Ск). ЄКТС: 4; 6 (Ск).
Автор: Кузик Наталія Петрівна - доцент кафедри обліку та оподаткування.

Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства); 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6. ЄКТС: 5.
Автори: Олійник Світлана Олександрівна - к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування; Литвиненко Володимир Сергійович - к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: •051 Економіка; •071 Облік і оподаткування; •072 Фінанси, банківська справа та страхування (Ск). ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 1 (ск). ЄКТС: 4; 6 (Ск).
Автор: Данілочкіна Оксана Валеріївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Курс «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях» належить до спеціальних дисциплін, які забезпечують формування знань та навиків студентів відповідної спеціальності з вирішення облікових питань з застосуванням комп’ютерної техніки, використання сучасних інформаційних систем у бухгалтерському обліку.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємництва). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Данілочкіна Оксана Валеріївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: Курс «Комп'ютерні технології в обліку, оподаткуванні і аудиті» належить до обов'язкових дисциплін, які забезпечують формування знань та навиків студентів з вирішення облікових питань з застосуванням комп’ютерної техніки, використання сучасних інформаційних систем у бухгалтерському обліку. Визначення методів, способів та прийомів ведення обліку господарських операцій в комп’ютерній програмі «1С:Підприємство 8.3» (основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, заробітної плати, розрахунків з контрагентами, фінансового результату тощо), що необхідно кожному керівнику будь-якого структурного підрозділу підприємства. Узагальнення інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства для складання фінансової звітності та прийняття управлінських рішень.

Category: ЕП
Рік останньої атестації: 2020к

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автори: Гуренко Тамара Олексіївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація. Дана дисципліна містить інформацію про забезпеченість управлінського персоналу ефективною та оперативною інформацією для прийняття управлінських рішень.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автори: Калюга Євгенія Василівна - завідувач кафедри обліку та оподаткування, професор; Гуренко Тамара Олексіївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Ганяйло Оксана Миколаївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.

Анотація:  у курсі розкриваються питання організації електронного документообігу на підприємствах та подання їх електронної звітності до контролючих органів

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2017
Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Гуцаленко Любов Василівна - професор кафедри обліку та оподаткування.
Category: ОіА

Cпеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 1.

Викладачі:

Литвиненко Володимир Сергійович - доцент кафедри обліку та оподаткування.

Данілочкіна Оксана Валеріївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.

Ганяйло Оксана Миколаївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.

Category: ОіА

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Тивончук Світлана Веніамінівна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Викладач: Боярова Олена Анатоліївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2018к

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Тивончук Світлана Веніамінівна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Викладач: Боярова Олена Анатоліївна - доцент кафедри обліку та оподаткування; Колеснікова Олена Миколаївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 1.
Автори: Мельянкова Людмила Василівна - доцент кафедри обліку та оподаткування; Миськів Любов Петрівна - старший викладач кафедри обліку та оподаткування.

Category: ОіА

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Магістр. Семестр: 2; 5. ECTS: 4.
Автори: Германчук Галина Олександрівна - ст. викладач кафедри обліку та оподаткування; Боярова Олена Анатоліївна - доцент кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: В курсі подано теоретичний матеріал та рекомендації для виконання практичних завдань тем дисципліни, наведено зміст та завдання для самостійної роботи.

Category: ОіА
Рік останньої атестації: 2015