Бакалаври спеціальності Облік і оподаткування

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Освітньо-професійна програма «Облік і аудит», «Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу»

Випускові кафедри:

Обліку та оподаткування
Тел.: (044) 527-80-06
E-mail: book-keep_chair@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Гуцаленко Любов Василівна

Статистики та економічного аналізу
Тел.: (044) 527-82-36
E-mail: statistics_chair@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Лазаришина Інна Дмитрівна