Управління та освітніх технологій

Courses tagged with "Управління та освітніх технологій"

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор: Журавська Ніна Станіславівна - професор кафедри управління та освітніх технологій.

Методика навчання сільськогосподарських дисциплін

Category: ПВШ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Журавська Ніна Станіславівна - професор кафедри методики навчання та управління навчальними закладами.

Методика навчання сільськогосподарських дисциплін

Category: ПВШ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічна науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автор: Журавська Ніна Станіславівна - професор кафедри управління та освітніх технологій.

Методика навчання сільськогосподарських дисциплін

Category: ПВШ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Кубіцький Сергій Олегович - зав.кафедри управління та освітніх технологій.

Category: ПВШ

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Білан Людмила Леонідівна - доцент кафедри управління та освітніх технологій.

blank16~ZagInf

Category: ПВШ

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Викладач: Рудик Ярослав Михайлович - доцент кафедри управління та освітніх технологій.

Category: ПВШ

Спеціальність: 011 Освітні педагогічні науки (Педагогіка вищої школи). 

ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Викладач: Білан Людмила Леонідівна, доцент кафедри управління та освітніх технологій
Анотація: Висвітлення та здійснення аналізу змістових та організаційно-наукових підходів до професійної підготовки магістрів у галузі вищої освіти в України в контексті сучасних запитів держави, суспільства і всесвітньої освітянської спільноти.
 

Blank17

Category: ПВШ

Спеціадьність: 231 Соціальна робота (Соціальна робота). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 8.
Викладач: Кубіцький Сергій Олегович - завідувач кафедри управління та освітніх технологій, професор.

Управління соціальними інститутами

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціальна робота). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Викладач: Кубіцький Сергій Олегович - завідувач кафедри управління та освітніх технологій, професор.

Category: СР

Спеціальність: 231 Соціальна робота (Соціальна робота). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Автор: Кубіцький Сергій Олегович - завідувач кафедри управління та освітніх технологій, професор.

Викладач: Варава Олена Борисівна - старший викладач кафедри соціальної роботи та реабілітації

Category: СР
Рік останньої атестації: 2008

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Викладач: Рудик Ярослав Михайлович - доцент кафедри управління та освітніх технологій.

bank0

Category: УНЗ

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Викладачі: Михайліченко Микола Васильович - доцент кафедри управління та освітніх технологій; Рудик Ярослав Михайлович - доцент кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Система контролю і оцінювання ефективності методів та результатів управлінської діяльності організацій (підприємств, установ) різних форм власності.

Category: УНЗ

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальними закладами). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Журавська Ніна Станіславівна - професор кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Характеристика основних нормативноправових документів з інтелектуальної власності, теоретичні та практичні проблеми правового організації наукових досліджень.

Category: УНЗ

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Базелюк Василь Григорович - доцент кафедри управління та освітніх технологій..

blank20

Category: УНЗ

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 10.
Автор: Рудик Ярослав Михайлович - доцент кафедри управління та освітніх технологій.

Педагогіка та освітні технології

Category: УНЗ

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Викладач: Рудик Ярослав Михайлович - доцент кафедри управління та освітніх технологій.

Blank16~KonsLek

Category: УНЗ

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Викладач: Білан Людмила Леонідівна - доцент кафедри управління та освітніх технологій.

blank16'ZagInf

Category: УНЗ

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Кубіцький Сергій Олегович - професор кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Курс спрямований на здобуття студентами базових знань про психологічну сутність адміністративної роботи, управління, визначення ролі менеджерів різних рівнів у створенні сприятливого психологічного клімату, забезпечення внутрішніх та зовнішніх комунікацій, господарсько-управлінських процесів.

Category: УНЗ

Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Білан Людмила Леонідівна - доцент кафедри управління та освітніх технологій.
Анотація: Формування контингенту осіб, відрахування та поновлення на навчання, організація навчально-виховного процесу в НЗ, плани навчальновиховної діяльності НЗ, методики прийняття рішень і критерії оцінки якості та ефективності навчально-виховного процесу в закладі.

Category: УНЗ

Курс призначено для підготовки фахівців ОС «Магістр» (6 курс, 3 семестр, 4 кредити) за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом» зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Опанування теорії та практики соціального управління; закономірностей, принципів, методів, форм та механізмів управління різноманітними явищами та процесами сучасного суспільства, як на мікрорівнях, так і на макрорівнях.

Автор курсу: Білан Людмила Леонідівна, доцент кафедри управління та освітніх технологій


Category: УП