Магістри спеціальності Садівництво та виноградарство

Спеціальність 203 «Садівництво та виноградарство»

Освітня програма «Садівництво та виноградарство»

Випускові кафедри:

Садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка
Тел.: (044) 527-85-59
E-mail: hortdep@gmail.com
В.о. завідувача кафедри – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Мазур Борис Миколайович

Овочівництва і закритого ґрунту
Тел.: (044) 527-81-69
E-mail: ovochi.z@i.ua
Завідувач кафедри – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Федосій Іван Олексійович

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство (Садівництво та виноградарство). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Викладач: Слєпцов Юрій Віталійович - доцент кафедри овочівництва відкритого і закритого ґрунту.
Анотація: 

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство (Садівництво та виноградарство). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Викладач: Хареба Володимир Васильович - професор кафедри овочівництва відкритого і закритого ґрунту.
Анотація:
П20

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство (Садівництво та виноградарство). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Шевчук Наталія Василівна - доцент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симимренка.

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство (Садівництво та виноградарство). ОС: Магістр. Семестр: 3. ESTS: 4.
Автор: Шевчук Наталія Василівна - доцент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство (Садівництво та виноградарство). ОС: Магістр. Семестр: 3. ESTS: 4.
Автор: Мазур Борис Миколайович - доцент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство (Садівництво та виноградарство). ОС: Магістр. Семестр: 1. ESTS: 4.
Автори: Бобось Ірина Макарівна - доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунту; Комар Олександр Олександрович - асистент кафедри овочівництва і закритого ґрунту.
Анотація: Дисципліна присвячена комерційній діяльності та маркетинговій стратегії на плодоовочевому ринку. Розглядаються  теоретичні та практичні аспекти комерційної діяльності на плодоовочевому ринку. Вивчаються методичні та практичні питання маркетингового забезпечення комерційної діяльності суб’єктів ринку плодоовочевої продукції; особливості споживання овочевої продукції в Україні та в світі, перспективи та тенденції на споживчому ринку; комерційна стратегія для суб’єктів господарювання для підвищення рівня ефективності виробництва продукції та конкурентоспроможності підприємства на ринку.

blank20

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство (Садівництво та виноградарство). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Гаврись Іванна Любомирівна - старший викладач кафедри овочівництва і закритого ґрунту.

Квітникарство відкритого і закритого ґрунту

NN20`

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство (Садівництво та виноградарство). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 10.
Викладачі: Кутовенко Віра Богданівна, Гаврись Іванна Любомирівна - доценти кафедри овочівництва відкритого і закритого ґрунту.
Анотація: У курсі студенти знайомляться із рідкісною для України плодоовочевою продукцією та методами її отримання. Вивчаються сучасні тенденції вирощування малопоширених овочевих та екзотичних рослин в умовах відкритого і закритого грунту. Розкривається видовий та сортовий склад, особливості вирощування та догляду за ними, способи розмноження, агротехнічні заходи і використання продукції.

blank20

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство (Садівництво та виноградарство: Садівництво). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 7.
Автор: Меженський Володимир Миколайович - професор кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.
Анотація: Особливості й значення нішевих плодових культур для сучасного садівництва. Систематика і номенклатура плодових рослин. Походження і значення нішевих плодових культур. Біологічні особливості і біохімічний склад плодів. Сортовий склад нішевих плодових культур. Особливості розмноження, агротехніки, збору та переробки плодів.

NP17`7lek

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Магістр. Семестр: 3. ESTS: 2 (4).
Автор: Слєпцов Юрій Віталійович - доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунту.

NN20`mod1

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Магістр. Семестр: 2. ESTS: 5.
Автор: Федосій Іван Олексійович - доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунту; Комар Олександр Олександрович – асистент кафедри овочівництва і закритого ґрунту.
Анотація: Українські системи маркетингу свіжої плодоовочевої продукції в сучасних умовах досягнули світового рівня і стали комплексними, структурованими і динамічними. Вимоги до її якості продовжують зростати. У схемах постачання плодоовочевої продукції від «поля до столу» велике значення займає післязбиральна доробка. У дисципліні висвітлюються питання з біологічних основ плодових та овочевих культур, які впливають на показники якості, її критерії та компоненти. 
Доступ: Закритий.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 10.
Автор: Андрусик Юрій Юрійович - доцент кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка.
Анотація: Курс формує у студентів всебічні знання (компетентності) з технологій сталого ви­робництва фруктів, ягід і винограду, що є основою забезпечення населення високоякісними про­дуктами харчування, а переробної промисловості сировиною.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 203 Садівництво і виноградарство (Садівництво і виноградарство). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Завадська Оксана Володимирівна - доцент кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика.
Анотація: Дисципліна вивчає вплив факторів вирощування на якість плодів та овочів, придатність їх до зберігання та різних способів переробки, системи управління якістю плодів та овочів під час логістики запасів та переробки.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство (Садівництво та виноградарство). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 6 (10).
Автор: Кутовенко Віра Богданівна - доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунту.
Анотація: Світові наукові та виробничі досягнення у галузі овочівництва зумовлені удосконаленням конкретних елементів агротехнологій. «Прогресивні технології овочівництва відкритого  ґрунту» як наукова та навчальна дисципліна має важливе наукове і виробниче значення, тому що є розробником комплексного, системного підходу у вирощуванні овочевих культур. Підготовка магістрів з дисципліни орієнтована на сучасні і перспективні напрями розвитку в овочівництві. Магістри на заняттях набувають спеціальних умінь та знань інноваційного характеру з даної галузі та здатні забезпечити сучасні вимоги суспільства щодо розширення асортименту та виробництва необхідної кількості високоякісної овочевої продукції для внутрішнього споживання і експорту, організовувати і забезпечувати застосування найпрогресивніших сучасних технологій, як в наукових дослідженнях, так і на виробництві.
Дисципліна ведеться викладачами кафедри овочівництва і закритого ґрунту:
Овочівництво відкитого ґрунту - Кутовенко Ю.Б.
• Овочівництво закритого ґрунту - Слєпцов Ю.В.

Рік останньої атестації: 2020