Магістри спеціальності Економіка

Спеціальність 051 «Економіка»
Освітня програма «Економічна кібернетика»

Випускові кафедри: 

Економічної кібернетики
Тел.: (044) 527-85-67
E-mail: ciber_chair@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Скрипник Андрій Васильович

Інформаційних систем
Тел.: (044) 527-86-07
E-mail: ystems_chair@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри – кандидат економічних наук, професор Швиденко Михайло Зіновійович


Спеціальності: 051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Вдовенко Н.М. - завідувач кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник сільського господарства України; Богач Л.В. - старший викладач кафедри глобальної економіки, кандидат економічних наук; Гераймович В.Л. - доцент кафедри глобальної економіки, кандидат економічних наук.

Рік останньої атестації: 2016к

Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Негрей Марина Володимирівна - доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: У курсі розглядаються питання управління бізнес-процесами, орієнтованих на застосування сучасних наукових методів, моделей та засобів інформаційних технологій; принципи створення, використання й адаптації моделей в управлінні бізнес-процесами.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Магістр.
Автор: Негрей Марина Володимирівна - доцент кафедри економічної кібернетики.

Рік останньої атестації: 2015

Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор:
Анотація: У курсі розглядаються питання вивчення основних принципів роботи в середовищі R, орієнтованих на застосування сучасних наукових методів, моделей та засобів інформаційних технологій. Передбачається набуття вмінь створення, використання й адаптації моделей в R.

Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Швиденко Михайло Зіновійович - завідувач кафедри інформаційних систем.
Анотація: В даному курсі наведено огляд сучасних Інтернет-систем електронноїкомерції, а саме: платіжних-систем в Інтернет, систем Інтернет-банкінгу та Інтернет-трейдінгу. Окрема увага приділяється проблемам безпеки та захисту інформації в Інтернет. Розглядаються питання створення та управління власним Інтернет-магазином.

Рік останньої атестації: 2017

Кафедра: інформаційних систем

ЕНК призначений для підготовки фахівців ОС "Магістр" спеціалізації "Економічна кібернетика"

Рік останньої атестації: 2016

ОС: Магістр. 1-2 року навчання.

Викладач: Жерліцин Дмитро Михайлович, д.е.н., доцент

Представлені завдання щодо практичної роботи студентів магістратури спеціальності Економіка, ОПП "Економічна кібернетика".


Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Бакалавр.
Автори: Харченко В.В., Ткаченко О.М.
Анотація: Курс присвячений вивченню теоретичних засад роботи великих ІС: архітектура, моделі (інформаційна, бізнес тощо), функціональні вимоги; крім того, вивчаються особливості різних типів КІС. Практичною частиною курсу є робота в середовищі однієї з корпоративних ІС з позиціонуванням ERP+CRM, виконання завдань та підготовка звітів.

Рік останньої атестації: 2015

Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS3.
Автор: Галаєва Людмила Валентинівна - доцент кафедри економічної кібернетики.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Негрей Марина Володимирівна, доцент кафедри економічної кібернетики.
Анотація: У курсі розглядаються питання управління ризиками, орієнтовані на застосування сучасних наукових методів, моделей та засобів інформаційних технологій; підходи до використання й адаптації моделей в ризик-менеджменті.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 051 Економічна кібернетика. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Форма контролю: іспит.  Робоча програма
Автор: Попрозман Наталія Василівна - д.е.н., професор кафедри економічної кібернетики.
Анотація: дисципліна присвячена вивченню особливостей моделюванню планових рішень бізнес-процесів з використанням функціональних характеристик: надійність, маневреність, еластичність, напруженість та ряду інших.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Скрипник Андрій  Васильович, завідувач кафедри економічної кібернетики, професор.
Анотація: Дисципліна формує компетентності з прикладного використання економетричних методів та моделей у наукових дослідженнях магістрів.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Швиденко Михайло Зіновійович - завідувач кафедри інформаційних систем і технологій; Рогоза Костянтин Геннадійович - доцент кафедри інформаційних систем і технологій.
Анотація: Дисципліна "Технологія блокчейн" належить до спеціальних дисциплін, які забезпечують формування знань та навиків магістрів економічних спеціальностей з впровадження комп’ютерних технології, зокрема, основ технології блокчейн у економічних та управлінських процесах. Мета курсу - сформувати систему знань у студентів в області основ технології блокчейн та оволодіти базовими знаннями про основні складові цифрової економіки: криптовалюту, технологію блокчейн, майнінг, розумні контракти, ICO.

Рік останньої атестації: 2019