Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення Збройних сил України).  ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Свириденко Наталія Петрівна - доцент генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: У курсі розглядаються питання цитогенетичних та молекулярних основ спадковості, закономірностей успадкування ознак у с.-г. тварин та ветеринарної патогенетики.


Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення Збройних сил України). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Свириденко Наталія Петрівна, доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: У курсі розглядаються питання розведення сільськогосподарських тварин.
Протокол №3 від 23.11.2020.
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 211  Ветеринарна медицина (Ветеринарна військова медицина). ОС: Магістр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автор: Сиротіна Олена Олексіївна - асистент кафедри романо-германських мов та перекладу.

П20

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення Збройних сил України). ОС: Магістр. Семестр: 8-9. ECTS: 6.
Автор: Кучерук Марія Дмитрівна - завідувач кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька; Юстинюк Валерія Євгеніївна - канд. вет. наук, асистент кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К.Скороходька.

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення Збройних сил України). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Викладач: Відьмаченко Анатолій Петрович, проф. кафедри фізики.
Анотація: ​Фізика з основами біофізики.