Будівництва

Область Курси відмічена як "Будівництва"

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3‑4; 2‑3 (Ск). ЄКТС: 7; 6 (Ск); 1 (навч. практика).
Автор: Бакулін Євгеній Анатолійович - доцент кафедри будівництва.

NP16`9lek

Категорія: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво і цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автори: Фесенко Олег Анатолійович, к.т.н., старший викладач кафедри будівництва.
Анотація: Дисципліна «Будівельні конструкції» посідає важливе місце в формуванні спеціалістів в галузі будівництва. Основною метою викладання дисципліни є формування знань та навичок з розрахунків та проектування будівельних конструкцій залежно від функціонального призначення будівель та споруд. Наблизити навчальний процес до реальної діяльності проектно-конструкторських та експлуатаційних організацій. Забезпечити студентів необхідними знаннями для самостійної розробки проектної документації, практичного застосування методів розрахунків, проведення техніко-економічного аналізу. Навчити працювати з нормативними актами і нормативними документами: Державними будівельними нормами України; Державними стандартами України; Технічними умовами України; користуватися довідковою та технічною літературою, каталогами типових рішень.

Категорія: БЦІ
Спеціальність: 192 Будівництво і цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Автори: Фесенко Олег Анатолійович.
Категорія: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерів. ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8; 3-4 (Ск). ЄКТС: 6.
Автор: Ярмоленко Микола Григорович - професор кафедри будівництва.


Категорія: БЦІ
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: П'ятков Олександр Васильович - доцент кафедри будівництва.
Анотація: Інженерна геологія і основи механіки ґрунту викладається на базі знань з фундаментальних та професійно-орієнтованих освітніх компонент. У результаті вивчення дисципліни студент знайомиться з основними розділами інженерної геології та механіки грунту і отримує знання: геоморфологічні характеристики рельєфу (елементи, типи, форми); екзогенні та ендогенні процеси (продукти утворення); класифікацію підземних вод за умовами залягання; інженерно-геологічні процеси (обвали, осипи, зсуви, селі, карсти та ін.); основні положення і вимоги до проведення інженерно-геологічних вишукувань; основні завдання, назву інженерно-геологічних виробок для відбору зразків для досліджень; категорії складності інженерно-геологічних умов; класифікацію і властивості ґрунтів; визначення фізико-механічних властивостей ґрунтів.

П24

Категорія: БЦІ
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Бакуліна Валентина Михайлівна - старший викладач кафедри будівництва.

Анотація: Історія та філософія будівництва є невід’ємною часткою при проектуванні будівельних об’єктів. В даному курсі передбачається вивчення історії архітектури та будівництва  різних будівель і споруд в різні періоди часу з урахуванням розвитку конструктивної основи зодчества та будівельних прийомів. У зв’язку з розвитком різних культур з’являлась потреба людства в сучасних методах виробництва, а з часом і конструкцій при будівництві історично необхідних будівель та споруд. Метою філософії будівництва є організація просторового середовища для проживання і діяльності людини, яка здійснюється за допомогою матеріальних структур – будівельних конструкцій.

Категорія: БЦІ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Автор: Фесенко Олег Анатолійович, кафедра будівництва.
Анотація: Дисципліна "Конструкції з дерева і пластмас" розглядає основні нормативні вимоги до дерев'яних конструкцій, механічні властивості деревини як конструкційного матеріалу, умови міцності деревини, особливості розрахунку дерев'яних конструкцій для різних видів напружено-деформованого стану, розрахунок на вогнестійкість, основи конструювання. Окрема увага приділена конструкціям із пластмас.

Категорія: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6; 1-2 (Ск). ЄКТС: 6; 7 (Ск).
Автор: Костира Наталія Олександрівна - канд. техн. наук, доцент кафедри будівництва.
НН16

Категорія: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автор: Бойко Андрій Васильович - професор кафедри будівництва.

НП16`6res

Категорія: БЦІ
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (3-4). ECTS: 3 (6).
Викладачі: Пилипенко Андрій Петрович, Бондар Марія Миколаївна - доценти кафедри механіки.
Анотація: Розглянуто розрахунки на міцність і жорсткість таких елементів конструкцій, як стержень, вал і балка.
П23
Категорія: БЦІ
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (3-4). ECTS: 3 (6).
Викладачі: Пилипенко Андрій Петрович, Бондар Марія Миколаївна - доценти кафедри механіки.
Анотація: Розглянуто розрахунки на міцність і жорсткість таких елементів конструкцій, як стержень, вал і балка.
П23
Категорія: БЦІ
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Викладачі: Мар’єнков Микола Григорович, д-р техн. наук, с.н.с., професор кафедри будівництва; Бакуліна Валентина Михайлівна - старший викладач кафедри будівництва.
Анотація: Під час експлуатації будівлі і споруди отримують нерівномірні осідання основи, пошкодження фундаментів, колон, пілонів, стін, плит перекриття та покриття, що вимагає необхідність оцінки категорії технічного стану будівлі та окремих конструкцій в залежності від зниження жорсткості та несучої здатності конструкцій при статичних і динамічних навантаженнях. В курсі розглядаються основні способи врахування впливу дефектів, пошкоджень та навантажень; зниження жорсткості перерізів конструкції та основи будівлі; зміна геометричних параметрів; додаткові навантаження. Отримані знання, здобуті студентами при вивченні дисципліни, дозволять їм проводити візуальні та інструментальні обстеження конструкцій, розробляти Паспорт будівлі, обгрунтовувати необхідність виконання випробувань як у лабораторних умовах, так і на натурних будівлях.

П24

Категорія: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7‑8; 3‑4 (Ск). ЄКТС: 4; 6 (Ск).
Автор: Бакуліна Валентина Михайлівна - асистент кафедри будівництва.

НП16`lek

Категорія: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7. ECTS: 4.
Автор: Дмитренко Євген Анатолійович - старший викладач кафедри будівництва.
Анотація: Основною метою викладання дисципліни є формування базових знань та навичок розрахунків та проектування просторових стержньових та пластинчасто-стержньових багаторазово статично невизначених розрахункових схем будівель та споруд у статичній постановці за допомогою сучасних розрахункових та графічних САПР у будівництві – ПК «ЛІРА САПР» та «Autodesk AutoCAD». Курс спрямований на проведення аналізу отриманих результатів із виконанням перевірочних розрахунків вручну із елементами конструювання несучих конструкцій і наближення навчального процесу до реальної діяльності проєктних, конструкторських та експлуатаційних організацій. Забезпечує студентів необхідними знаннями для самостійної розробки проектної документації, практичному застосуванню методів розрахунків, проведення техніко-економічного аналізу.


Категорія: БЦІ
Рік останньої атестації: 2023
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6‑7; 2‑3 (Ск). ЄКТС: 6; 7 (Ск).
Автор: П'ятков Олександр Васильович - доцент кафедри будівництва.
NP16'11res
Категорія: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Викладач: Бакулін Євгеній Анатолійович - кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри будівництва.

НП16~8lek

Категорія: БЦІ
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладачі: Мартинов В.Л.; Бакуліна Валентина Михайлівна - ст. викладач кафедри будівництва.
Анотація: Міські поселення можна досліджувати на різних системних рівнях та в різних аспектах. Виходячи з цього, планування міст можна визначити як науку про утворення, функціонування та розвиток міських поселень та їх систем, про управління містами та їх системами в економічному, соціально-демографічному, екологічному, політико- адміністративному, інженерно-технічному аспектах. Особливість містобудування, що відрізняє його від інших сфер виробництва, зв'язана з характером споживання продукту цього виробництва, що представляє середовище громадської життєдіяльності . Мета навчального курсу – сприяти формуванню у студентів містобудівного світогляду.
П23
Категорія: БЦІ
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Дмитренко Євгеній Анатолійович - старший викладач кафедри будівництва.
Анотація: Основною метою викладання дисципліни є формування базових знань та навичок розрахунків та проектування просторових пластинчасто-стержньових багаторазово статично невизначених розрахункових схем будівель та споруд за допомогою сучасних розрахункових та графічних САПР у будівництві – ПК "ЛІРА САПР" та "САПФІР-3D". Надати знання про розрахунки будівельних конструкцій методом скінченних елементів на статичні та динамічні види навантаження, створення дискретних розрахункових моделей споруд та аналіз їх поведінки, а також методи автоматизованого розрахунку та конструювання елементів споруд.
NN20'14lek
Категорія: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ЄКТС: 4; 6 (Ск).
Автор: Бакулін Євгеній Анатолійович - доцент кафедри будівництва.

blank16

Категорія: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Бакуліна Валентина Михайлівна - доцент кафедри будівництва.
П16

Категорія: БЦІ