Будівництва

Courses tagged with "Будівництва"

Спеціальність:  ВСІ (вибіркова дисципліна). ОС: Бакалавр.

Семестр: 7. ЄКТС: 3.

Автор: Вергезов Олексій Григорович - доцент кафедри будівництва.

Анотація. На даний час зведення «Smart» будівель має великий попит у світовій практики сучасного домобудування. Інтелектуальні технології знайшли масштабне застосування в єдиних системах диспетчеризації, автоматизації, безпеки, рентабельність і зручність експлуатації. Завдяки впровадження інтелектуальних систем управління будівлями: експлуатаційні витрати знижуються на 30%; витрати електроенергії на 25%; водоспоживання та водовідведення на 41%; споживання теплової енергії до 50%; зменшення викидів СО 2 - 30%.
Завданням навчальної дисципліни є:

  • вивчення сучасних інтелектуальних систем управління будівлями;
  • вивчення систем датчиків контролю «Розумна» будівля;
  • вивчення систем управління по забезпеченню біопозитивних умов «Smart» будівля.

пеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОС: Бакалавр. Семестр: 5; . ЄКТС: 3.
Автор: Мартинов Вячеслав Леонідович  кафедра будівництва.
Анотація: 

Category: БЦІ

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОС: Бакалавр. Семестр: 5; . ЄКТС: 3.
Автор: Бойко Андрій Васильович кафедра будівництва.
Анотація: 

Category: БЦІ

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОС: Бакалавр. Семестр: 8;. ЄКТС: 3.
Автор: Ярмоленко Микола Григорович  кафедра будівництва.
Анотація: 

Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7;. ECTS: 3.
Автор: Дмитренко Євген Анатолійович

Аннотація:

Дисципліна "Основи автоматизованого проектування" займає важливе місце в формуванні спеціалістів в галузі будівництва. Основною метою викладання дисципліни є формування базових знань та навичок розрахунків та проектування просторових стержньових та пластинчасто-стержньових багаторазово статично невизначених розрахункових схем будівель та споруд у статичній постановці за допомогою сучасних розрахункових та графічних САПР у будівництві – ПК «ЛІРА САПР» та «Autodesk AutoCAD». Навчити проводити аналіз отриманих результатів із виконанням перевірочних розрахунків вручну із елементами конструювання несучих конструкцій. Наблизити навчальний процес до реальної діяльності проектних, конструкторських та експлуатаційних організацій. Забезпечити студентів необхідними знаннями для самостійної розробки проектної документації, практичного застосування методів розрахунків, проведення техніко-економічного аналізу.  


Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3ЄКТС: 4.
Автор: П'ятков Олександр Васильович - доцент кафедри будівництва.

Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво і цивільна інженерія. 

ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4
Автори:  Заверуха Роман Богданович


Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво і цивільна інженерія. 

ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4
Автори:  Фесенко Олег Анатолійович


Category: БЦІ

Спеціальність 192- Будівництво та цивільна інженерія.  ОС Бакалавр. 

Викладач: Бакуліна Валентина Михайлівна доцент кафедри будівництва

Анотація:.......

Category: БЦІ

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОС: Бакалавр. Семестр: 2ЄКТС: 2.
Автор:  Ярмоленко Микола Григорович - к.т.н., професор кафедри будівництва.

Анотація: Обстеження і випробування будівель і споруд є узаконений діючого нормативною базою процес нормальної експлуатації будинків та споруд , основний спосіб продовження терміну експлуатації . Правила проведення цього процесу і основні вимоги приведені в ДБН В.1.2-5-2007 Науково-технічний супровід будівельних об’єктів. (Мінрегіонбуд , 2007р.) 

    Під час експлуатації будинків і споруд змінюються фізико-механічні властивості як тримальних , так і окремих будівельних матеріалів ( покрівельних та гідроізоляційних в першу чергу). Саме при своєчасному (згідно нормативу) обстеженні конструкцій можуть бути виявлені ті , чи інші деформації і розроблені методи по їх ліквідації.


Category: БЦІ

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОС: Бакалавр. Семестр: 8ЄКТС: 5.
Автор: Дмитренко Євгеній Анатолійович - старший викладач кафедри будівництва.
Анотація: 

Дисципліна "Програмне забезпечення інженерних розрахунків" займає важливе місце в формуванні спеціалістів в галузі будівництва. Основною метою викладання дисципліни є формування базових знань та навичок розрахунків та проектування просторових пластинчасто-стержньових багаторазово статично невизначених розрахункових схем будівель та споруд за допомогою сучасних розрахункових та графічних САПР у будівництві – ПК «ЛІРА САПР» та «САПФІР-3D». Надати знання про розрахунки будівельних конструкцій методом скінченних елементів на
статичні та динамічні види навантаження, створення дискретних розрахункових
 моделей споруд та аналіз їх поведінки, а також методи автоматизованого розрахунку та конструювання елементів споруд.

Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4; 2-3 (Ск). ЄКТС: 8; 7 (Ск).
Автор: Бакулін Євгеній Анатолійович - доцент кафедри будівництва.

NP16`10lek

Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерів. ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8; 3-4 (Ск). ЄКТС: 7.
Автор: Ярмоленко Микола Григорович - професор кафедри будівництва.


Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6; 1-2 (Ск). ЄКТС: 6; 7 (Ск).
Автор: Костира Наталія Олександрівна.


Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автор: Бойко Андрій Васильович - професор кафедри будівництва.


Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8; 3-4 (Ск). ЄКТС: 6; 7 (Ск).
Автор: Бакуліна Валентина Михайлівна - асистент кафедри будівництва.

blank16`5res

Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. Семестр: 6-7; 2-3 (Ск). ЄКТС: 3; 6 (Ск).
Автор: Давиденко Олександр Іванович - завідувач кафедри будівництва.

NN`8lek`2zav

Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7; 2-3 (Ск). ЄКТС: 7; 8 (Ск).
Автор: П'ятков Олександр Васильович - доцент кафедри будівництва.

NP16`6res

Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Степанчук Олександр Васильович - доцент кафедри будівництва.

blank16~8lek

Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ЄКТС: 4; 6 (Ск).
Автор: Бакулін Євгеній Анатолійович - доцент кафедри будівництва.

blank16

Category: БЦІ