Будівництва

Область Курси відмічена як "Будівництва"

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3‑4; 2‑3 (Ск). ЄКТС: 7; 6 (Ск); 1 (навч. практика).
Автор: Бакулін Євгеній Анатолійович - доцент кафедри будівництва.

NP16`9lek

Категорія: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво і цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автори: Фесенко Олег Анатолійович, к.т.н., старший викладач кафедри будівництва.
Анотація: Дисципліна «Будівельні конструкції» посідає важливе місце в формуванні спеціалістів в галузі будівництва. Основною метою викладання дисципліни є формування знань та навичок з розрахунків та проектування будівельних конструкцій залежно від функціонального призначення будівель та споруд. Наблизити навчальний процес до реальної діяльності проектно-конструкторських та експлуатаційних організацій. Забезпечити студентів необхідними знаннями для самостійної розробки проектної документації, практичного застосування методів розрахунків, проведення техніко-економічного аналізу. Навчити працювати з нормативними актами і нормативними документами: Державними будівельними нормами України; Державними стандартами України; Технічними умовами України; користуватися довідковою та технічною літературою, каталогами типових рішень.

Категорія: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво і цивільна інженерія. 

ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4
Автори:  Фесенко Олег Анатолійович


Категорія: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерів. ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8; 3-4 (Ск). ЄКТС: 6.
Автор: Ярмоленко Микола Григорович - професор кафедри будівництва.


Категорія: БЦІ
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: П'ятков Олександр Васильович - доцент кафедри будівництва.

Категорія: БЦІ
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Викладач: Бакуліна Валентина Михайлівна - старший викладач кафедри будівництва.

Анотація: Історія та філософія будівництва є невід’ємною часткою при проектуванні будівельних об’єктів. В даному курсі передбачається вивчення історії архітектури та будівництва  різних будівель і споруд в різні періоди часу з урахуванням розвитку конструктивної основи зодчества та будівельних прийомів. У зв’язку з розвитком різних культур з’являлась потреба людства в сучасних методах виробництва, а з часом і конструкцій при будівництві історично необхідних будівель та споруд.

Метою філософії будівництва є організація просторового середовища для проживання і діяльності людини, яка здійснюється за допомогою матеріальних структур – будівельних конструкцій.

Категорія: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Автор: Фесенко Олег Анатолійович, кафедра будівництва.
Анотація: Дисципліна "Конструкції з дерева і пластмас" розглядає основні нормативні вимоги до дерев'яних конструкцій, механічні властивості деревини як конструкційного матеріалу, умови міцності деревини, особливості розрахунку дерев'яних конструкцій для різних видів напружено-деформованого стану, розрахунок на вогнестійкість, основи конструювання. Окрема увага приділена конструкціям із пластмас.

Категорія: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6; 1-2 (Ск). ЄКТС: 6; 7 (Ск).
Автор: Костира Наталія Олександрівна - канд. техн. наук, доцент кафедри будівництва.
П16

Категорія: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автор: Бойко Андрій Васильович - професор кафедри будівництва.

НП16`6res

Категорія: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7‑8; 3‑4 (Ск). ЄКТС: 4; 6 (Ск).
Автор: Бакуліна Валентина Михайлівна - асистент кафедри будівництва.

blank16`5res

Категорія: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7. ECTS: 4.
Автор: Дмитренко Євген Анатолійович - старший викладач кафедри будівництва.
Анотація: Основною метою викладання дисципліни є формування базових знань та навичок розрахунків та проектування просторових стержньових та пластинчасто-стержньових багаторазово статично невизначених розрахункових схем будівель та споруд у статичній постановці за допомогою сучасних розрахункових та графічних САПР у будівництві – ПК «ЛІРА САПР» та «Autodesk AutoCAD». Курс спрямований на проведення аналізу отриманих результатів із виконанням перевірочних розрахунків вручну із елементами конструювання несучих конструкцій і наближення навчального процесу до реальної діяльності проєктних, конструкторських та експлуатаційних організацій. Забезпечує студентів необхідними знаннями для самостійної розробки проектної документації, практичному застосуванню методів розрахунків, проведення техніко-економічного аналізу.


Категорія: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6‑7; 2‑3 (Ск). ЄКТС: 6; 7 (Ск).
Автор: П'ятков Олександр Васильович - доцент кафедри будівництва.

NP16'11res

Категорія: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Степанчук Олександр Васильович - доцент кафедри будівництва.
Викладач: Бакулін Євгеній Анатолійович - кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри будівництва.

НП16~8lek

Категорія: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Дмитренко Євгеній Анатолійович - старший викладач кафедри будівництва.
Анотація: Основною метою викладання дисципліни є формування базових знань та навичок розрахунків та проектування просторових пластинчасто-стержньових багаторазово статично невизначених розрахункових схем будівель та споруд за допомогою сучасних розрахункових та графічних САПР у будівництві – ПК "ЛІРА САПР" та "САПФІР-3D". Надати знан ня про розрахунки будівельних конструкцій методом скінченних елементів на статичні та динамічні види навантаження, створення дискретних розрахункових моделей споруд та аналіз їх поведінки, а також методи автоматизованого розрахунку та конструювання елементів споруд.

NN20'14lek

Категорія: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ЄКТС: 4; 6 (Ск).
Автор: Бакулін Євгеній Анатолійович - доцент кафедри будівництва.

blank16

Категорія: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Бакуліна Валентина Михайлівна - доцент кафедри будівництва.
П16

Категорія: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Всього годин: 120; з них лекцій - 15; лабораторних робіт - 30; самостійної роботи - 75.
Викладач: Фесенко Олег Анатолійович - канд. техн. наук, ст. викладач кафедри будівництва.
НП`20

Категорія: БЦІ

Викладач: Фесенко Олег АнатолійовичСпеціальність: 192 - будівництво та цивільна інженерія. Кількість годин - 120Кількість кредитів ECTS - 4.

Анотація

Дисципліна «Динаміка і стійкість будівель і споруд» є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, на базі яких майбутній фахівець буде вирішувати професіональні задачі проектування, будівництва, експлуатації будівель та споруд, з метою їх захисту від динамічних впливів, у т.ч. сейсмічних навантажень, та забезпечення загальної стійкості.Категорія: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Автор: Фесенко Олег Анатолійович - старший викладач кафедри будівництва.

Аннотація:  

Дисципліна «Діагностика технічного стану будівель і споруд» є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, на базі яких майбутній фахівець буде вирішувати професіональні задачі обстеження будівель та споруд для діагностування їх технічного стану під час використання за призначенням, а також (за потреби) в періоди нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення тощо.

Дисципліна «Діагностика технічного стану будівель і споруд» займає важливе місце в формуванні фахівців у сфері будівництва та цивільної інженерії.

Основною метою викладання дисципліни є формування знань та навичок щодо необхідної сукупності процедур з обстеження, розрахунків та аналізу їх результатів для діагностування технічного стану конструкцій будівель і споруд. Наблизити навчальний процес до реальної діяльності щодо обстеження технічного стану будівельних конструкцій. Забезпечити студентів необхідними знаннями для самостійного виконання робіт з оцінення технічного стану будівельних конструкцій, у т.ч. розроблення проектної документації для елементів підсилення будівельних конструкцій, проведення техніко-економічного аналізу.
Категорія: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладачі: Дмитренко Євген Анатолійович - канд. техн. наук, ст. викладач кафедри будівництва; Фесенко Олег Анатолійович - канд. техн. наук, ст. викладач кафедри будівництва.
Анотація Дисципліна "Енергоефективність будівель і споруд" є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, на базі яких майбутній фахівець буде вирішувати професійні задачі розрахунку, проектування, будівництва, експлуатації, техніко-економічного аналізу існуючих несучих та огороджуючих конструкцій будівель та споруд цивільного, промислового та сільськогосподарського призначення за допомогою використання знань про сучасні вимоги нормативних документів щодо енергоефективності будівель та споруд і методики її оцінки, а також засоби покращення і фактори, які на неї впливають.
НП`20

Категорія: БЦІ