Будівництва

Courses tagged with "Будівництва"

пеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОС: Бакалавр. Семестр: 5; . ЄКТС: 3.
Автор: Мартинов Вячеслав Леонідович  кафедра будівництва.
Анотація: 

Category: БЦІ

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОС: Бакалавр. Семестр: 5; . ЄКТС: 3.
Автор: Бойко Андрій Васильович кафедра будівництва.
Анотація: 

Category: БЦІ

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОС: Бакалавр. Семестр: 8;. ЄКТС: 3.
Автор: Ярмоленко Микола Григорович  кафедра будівництва.
Анотація: 

Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7. ECTS: 3.

Автор: Дмитренко Євген Анатолійович - старший викладач кафедри будівництва.
Аннотація:
Основною метою викладання дисципліни є формування базових знань та навичок розрахунків та проектування просторових стержньових та пластинчасто-стержньових багаторазово статично невизначених розрахункових схем будівель та споруд у статичній постановці за допомогою сучасних розрахункових та графічних САПР у будівництві – ПК «ЛІРА САПР» та «Autodesk AutoCAD». Курс спрямований на проведення аналізу отриманих результатів із виконанням перевірочних розрахунків вручну із елементами конструювання несучих конструкцій і наближення навчального процесу до реальної діяльності проєктних, конструкторських та експлуатаційних організацій. Забезпечує студентів необхідними знаннями для самостійної розробки проектної документації, практичному застосуванню методів розрахунків, проведення техніко-економічного аналізу.


Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3ЄКТС: 4.
Автор: П'ятков Олександр Васильович - доцент кафедри будівництва.

Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво і цивільна інженерія. 

ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4
Автори:  Заверуха Роман Богданович


Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво і цивільна інженерія. 

ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4
Автори:  Фесенко Олег Анатолійович

Анотація:

Дисципліна «Будівельні конструкції» займає важливе місце в формуванні спеціалістів в галузі будівництва.

Основною метою викладання дисципліни є формування знань та навичок з розрахунків та проектування будівельних конструкцій залежно від функціонального призначення будівель та споруд. Наблизити навчальний процес до реальної діяльності проектно-конструкторських та експлуатаційних організацій. Забезпечити студентів необхідними знаннями для самостійної розробки проектної документації, практичного застосування методів розрахунків, проведення техніко-економічного аналізу. Навчити працювати з нормативними актами і нормативними документами: Державними будівельними нормами України; Державними стандартами України; Технічними умовами України; користуватися довідковою та технічною літературою, каталогами типових рішень.

Category: БЦІ

Спеціальність 192- Будівництво та цивільна інженерія.  ОС Бакалавр. 

Викладач: Бакуліна Валентина Михайлівна доцент кафедри будівництва

Анотація:.......

Category: БЦІ

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія». ОС: Бакалавр. Семестр: 2ЄКТС: 2.
Автор:  Ярмоленко Микола Григорович - к.т.н., професор кафедри будівництва.

Анотація: Обстеження і випробування будівель і споруд є узаконений діючого нормативною базою процес нормальної експлуатації будинків та споруд , основний спосіб продовження терміну експлуатації . Правила проведення цього процесу і основні вимоги приведені в ДБН В.1.2-5-2007 Науково-технічний супровід будівельних об’єктів. (Мінрегіонбуд , 2007р.) 

    Під час експлуатації будинків і споруд змінюються фізико-механічні властивості як тримальних , так і окремих будівельних матеріалів ( покрівельних та гідроізоляційних в першу чергу). Саме при своєчасному (згідно нормативу) обстеженні конструкцій можуть бути виявлені ті , чи інші деформації і розроблені методи по їх ліквідації.


Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Дмитренко Євгеній Анатолійович - старший викладач кафедри будівництва.
Анотація: Основною метою викладання дисципліни є формування базових знань та навичок розрахунків та проектування просторових пластинчасто-стержньових багаторазово статично невизначених розрахункових схем будівель та споруд за допомогою сучасних розрахункових та графічних САПР у будівництві – ПК "ЛІРА САПР" та "САПФІР-3D". Надати знан ня про розрахунки будівельних конструкцій методом скінченних елементів на статичні та динамічні види навантаження, створення дискретних розрахункових моделей споруд та аналіз їх поведінки, а також методи автоматизованого розрахунку та конструювання елементів споруд.

NN20'14lek

Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4; 2-3 (Ск). ЄКТС: 8; 7 (Ск).
Автор: Бакулін Євгеній Анатолійович - доцент кафедри будівництва.

NP16`10lek

Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерів. ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8; 3-4 (Ск). ЄКТС: 7.
Автор: Ярмоленко Микола Григорович - професор кафедри будівництва.


Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6; 1-2 (Ск). ЄКТС: 6; 7 (Ск).
Автор: Костира Наталія Олександрівна.


Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автор: Бойко Андрій Васильович - професор кафедри будівництва.


Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8; 3-4 (Ск). ЄКТС: 6; 7 (Ск).
Автор: Бакуліна Валентина Михайлівна - асистент кафедри будівництва.

blank16`5res

Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7; 2-3 (Ск). ЄКТС: 7; 8 (Ск).
Автор: П'ятков Олександр Васильович - доцент кафедри будівництва.

NP16`6res

Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Степанчук Олександр Васильович - доцент кафедри будівництва.

blank16~8lek

Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ЄКТС: 4; 6 (Ск).
Автор: Бакулін Євгеній Анатолійович - доцент кафедри будівництва.

blank16

Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6;. ЄКТС: 4.
Автор: Бакуліна Валентина Михайлівна - доцент кафедри  будівництва.


Category: БЦІ

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5; 2-3 (Ск). ЄКТС: 6.
Автор: Ярмоленко Микола Григорович - професор кафедри будівництва.

NP16`9res

Category: БЦІ