Генетики,розведення та біотехнології тварин

Область Курси відмічена як "Генетики,розведення та біотехнології тварин"

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (4-5). ЄКТС: 4 (8).
Автор: Бочков Василь Миколайович - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: Програмою передбачено вивчення походження та еволюції тварин; основних особливостей породи; закономірностей індивідуального розвитку тварин; конституції, екстер’єру, інтер’єру, продуктивності тварин та факторів, що її зумовлюють, добору тварин, оцінки та відбору тварин за фенотипом (індивідуальними якостями), потомством, походженням, організаційних аспектів добору тварин; методів та форм підбору тварин; методів розведення в т.ч. розведення за лініями та родинами, чистопородного розведення, схрещування, гібридизації, особливості розведення тварин в умовах великотоварного господарства.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (4-5). ЄКТС: 4 (8).
Автор: Бочков Василь Миколайович - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: Курс є другою частиною дисципліни "Розведення тварин". У курсі розглядаються методи оцінки племінної цінності тварин,теоретичні та практичні основи добору та підбору тварин, вивчаються методи розведення тварин: чистопородне, схрещування і гібридизація.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 204 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва (Збереження та використання племінних ресурсів тваринництва). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 3.
Автори: Себа Микола Васильович - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин; Хоменко Марина Олександрівна - асистент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: У курсі розглядаються  теоретичні і практичні питання з відтворення тварин, трансплантації ембріонів, клітинній та генній інженерії репродуктивних клітин самиць,  наукові основи розповсюдження генетично цінних тварин та отримання біологічно активних речовин від трансгенних тварин.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автори: Хоменко Марина Олександрівна – асистент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин; Себа Микола Васильович – доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: Дисципліна дає можливість здобувачам вищої освіти ознайомитись з закономірностями та правилами роботи зі сперматозоїдам, яйцеклітинами, ембріонами та стовбуровими клітинами. Оволодіти основними методами визначення та формування статті ембріонів, методами дослідження статевих клітин та мікроманіпуляції над ними. Студенти мають можливість освоїти основи сучасних технологій, що базуються на використанні біологічних процесів, отримати навики роботи в біотехнологічній лабораторії з метою розширення кругозору та набуття знань і вмінь для організації та проведення науково-дослідної роботи пов’язаної з використанням біотехнологічних методів.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (•Збереження та використання племінних ресурсів тваринництва; •Репродуктивна біоінженерія). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автор: Костенко Світлана Олексіївна - професор кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Мета дисципліни - надання студентам теоретичних та практичних знань для майбутньої ефективної виробничої та науково-дослідницької діяльності щодо покращення показників продуктивності стад тварин. Завдання: 1) надати фундаментальні знання щодо історії та використання сучасних та класичних методів генетичного аналізу; 2) навчити студентів за використання цитогенетичного аналізу тварин з метою виявляти тварин-носіїв цитогенетичних аномалій; 3) допомогти студентам підбирати за молекулярно-генетичного аналізу тварин для визначати їх генотипи за генами кількісних ознак; 4) надати належні дослідницькі уміння щодо виявлення тварин-носіїв господарсько-цінних генів та генних ансамблів для одержання нащадків з очікуваними параметрами продуктивності чи з новими якісними ознаками; 5) сприяти формуванню навичок у виявленні тварин-носіїв спадкових аномалій.
Протокол №2 від 28.09.2020.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Спеціальне тваринництво). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автори: Рубан Сергій Юрійович - завідувач кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин; Гетя Андрій Анатолійович - професор кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин; Литвиненко Тамара Валентинівна - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2023

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництві (Лабораторна справа у тваринництві). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Свириденко Наталія Петрівна - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.

НП19`9prez

Категорія: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Костенко Світлана Олексіївна - професор кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.

Категорія: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Збереження та використання племінних ресурсів тваринництва). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Бочков Василь Миколайович - доцент кафедри генетики, розведення та репродуктивної біотехнології тварин ім. М.А. Кравченка.
Анотація: Ефективність племінної роботи в значній мірі зумовлена Законодавчою базою та нормативно-правовими актами, які визначають правові, економічні та організаційні засади племінної справи у тваринництві, спрямовані на поліпшення племінних і продуктивних якостей тварин та підвищення конкурентоспроможності галузі.
Протокол №4 від 27.11.2020.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Костенко Світлана Олексіївна - професор кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.

NN10

Категорія: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва (Репродуктивна біоінженерія). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автори: Себа Микола Васильович - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин; Хоменко Марина Олександрівна - асистент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: У курсі розглядаються  теоретичні і практичні питання з регулювання та корекції відтворної здатності тварин, застосування та розробка біотехнологічних препаратів та схем їх уведення, наукові основи та обгрунтування методів стимуляції відтворної функції тварин.


Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Рубан Сергій Юрійович - завідувач кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин, професор; Гетя Андрій Анатолійович - професор кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин; Литвиненко Тамара Валентинівна - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Лабораторна справа у тваринництві). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 6.
Автор: Свириденко Наталія Петрівна - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Протокол №2 від 28.09.2020.

Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 204 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: PhD. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автори: Себа Микола Васильович - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин; Хоменко Марина Олександрівна - асистент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: У курсі розглядаються основні біотехнологічні методи в тваринництві, теоретичні і практичні основи трансплантації ембріонів, методи створення трансгенних тварин та химер, практичне застосування та методи клонування тварин.
Категорія: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2021

Рівень вищої освіти – третій освітньо-науковий

2. Галузь знань – 20 – «Аграрні науки та продовольство»

3. Спеціальність – 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

4. Освітньо-наукова програма «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

5. Гарант ОНП: д. с.–г. н., професор С. Ю. Рубан

6. Розробник: д. с.–г. н., професор С. Ю. Рубан

Категорія: ТВППТ

Спеціальність: 229 Громадське здоровя. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Костенко Світлана Олексіївна - професор кафедри генетики, розведення і біотехнології тварин
Анотація:
Предметом вивчення навчальної дисципліни є біологічні основи життєдіяльності
людини. Метою викладання навчальної дисципліни є формування знань та практичних навичок з біології людини та генетики для подальшого засвоєння студентами блоку дисциплін, що забезпечують їх природничо-наукову та професійно-практичну підготовку. Студенти мають знати закономірності проявів життєдіяльності людського організму на різних рівнях організації. Вміти визначати прояви дії загально-біологічних законів у ході онтогенезу людини, біологічну сутність і механізми розвитку хвороб, що виникають внаслідок
антропогенних змін у навколишньому середовищі, робити попередній висновок щодо наявності паразитарних інвазій людини та визначати заходи профілактики захворювань.

Категорія: ГЗ

Вибіркова дисципліна. 

ОС: Магістр. 

Семестр: 2. 

ECTS: 4.

Автор: Рубан Сергій Юрійович - доктор с.-г. наук, завідувач кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин;

Свириденко Наталія Петрівна - кандидат с.-г. наук, доцент генетики, розведення та біотехнології тварин.

Лектор: Рубан Сергій Юрійович - д-р с.-г. наук, завідувач кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Викладачі: Свириденко Наталія Петрівна - доцент генетики, розведення та біотехнології тварин

Анотація: Метою курсу є надати студентам сучасні знання та навички щодо планування програм розведення комерційних (транскордонних) та локальних порід різних видів тварин, здійснювати контроль їх виконання, корегуючи в залежності від змін критеріїв відбору або застосованих новацій в генетиці та біотехнології.

Категорія: Магістри