Генетики,розведення та біотехнології тварин

Courses tagged with "Генетики,розведення та біотехнології тварин"

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (4-5). ЄКТС: 4 (8).
Автор: Бочков Василь Миколайович - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: Програмою передбачено вивчення походження та еволюції тварин; основних особливостей породи; закономірностей індивідуального розвитку тварин; конституції, екстер’єру, інтер’єру, продуктивності тварин та факторів, що її зумовлюють, добору тварин, оцінки та відбору тварин за фенотипом (індивідуальними якостями), потомством, походженням, організаційних аспектів добору тварин; методів та форм підбору тварин; методів розведення в т.ч. розведення за лініями та родинами, чистопородного розведення, схрещування, гібридизації, особливості розведення тварин в умовах великотоварного господарства.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (4-5). ЄКТС: 4 (8).
Автор: Бочков Василь Миколайович - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: Курс є другою частиною дисципліни "Розведення тварин". У курсі розглядаються методи оцінки племінної цінності тварин,теоретичні та практичні основи добору та підбору тварин, вивчаються методи розведення тварин: чистопородне, схрещування і гібридизація.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 204 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва (Репродуктивна біоінженерія). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автори: Себа Микола Васильович - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин; Хоменко Марина Олександрівна - асистент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: У курсі розглядаються основні біотехнологічні методи в тваринництві, теоретичні і практичні основи трансплантації ембріонів, методи створення трансгенних тварин та химер, практичне застосування та методи клонування тварин.

Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва (Збереження та використання племінних ресурсів тваринництва). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 3.
Автори: Себа Микола Васильович - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин; Хоменко Марина Олександрівна - асистент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: У курсі розглядаються  теоретичні і практичні питання з відтворення тварин, трансплантації ембріонів, клітинній та генній інженерії репродуктивних клітин самиць,  наукові основи розповсюдження генетично цінних тварин та отримання біологічно активних речовин від трансгенних тварин.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (•Збереження та використання племінних ресурсів тваринництва; •Репродуктивна біоінженерія). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автор: Костенко Світлана Олексіївна - професор кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Мета дисципліни - надання студентам теоретичних та практичних знань для майбутньої ефективної виробничої та науково-дослідницької діяльності щодо покращення показників продуктивності стад тварин. Завдання: 1) надати фундаментальні знання щодо історії та використання сучасних та класичних методів генетичного аналізу; 2) навчити студентів за використання цитогенетичного аналізу тварин з метою виявляти тварин-носіїв цитогенетичних аномалій; 3) допомогти студентам підбирати за молекулярно-генетичного аналізу тварин для визначати їх генотипи за генами кількісних ознак; 4) надати належні дослідницькі уміння щодо виявлення тварин-носіїв господарсько-цінних генів та генних ансамблів для одержання нащадків з очікуваними параметрами продуктивності чи з новими якісними ознаками; 5) сприяти формуванню навичок у виявленні тварин-носіїв спадкових аномалій.
Протокол №2 від 28.09.2020.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництві (Лабораторна справа у тваринництві). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 9.
Автор: Свириденко Наталія Петрівна - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.

НП19`9prez

Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництв (•Збереження та використання племінних ресурсів тваринництва; •Репродуктивна біоінженерія). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5; 3.
Автор: Рубан Сергій Юрійович - завідувач кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин; Гетя Андрій Анатолійович - професор кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин; Литвиненко Тамара Валентинівна - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.

Blank16

Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Лабораторна справа у тваринництві). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Свириденко Наталія Петрівна - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.

Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Збереження та використання племінних ресурсів тваринництва). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Бочков Василь Миколайович - доцент кафедри генетики, розведення та репродуктивної біотехнології тварин ім. М.А. Кравченка.
Анотація: Ефективність племінної роботи в значній мірі зумовлена Законодавчою базою та нормативно-правовими актами, які визначають правові, економічні та організаційні засади племінної справи у тваринництві, спрямовані на поліпшення племінних і продуктивних якостей тварин та підвищення конкурентоспроможності галузі.
Протокол №4 від 27.11.2020.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Костенко Світлана Олексіївна - професор кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.

NN10

Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Костенко Світлана Олексіївна - професор кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.

Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва (Репродуктивна біоінженерія). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 6.
Автори: Себа Микола Васильович - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин; Хоменко Марина Олександрівна - асистент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: У курсі розглядаються  теоретичні і практичні питання з регулювання та корекції відтворної здатності тварин, застосування та розробка біотехнологічних препаратів та схем їх уведення, наукові основи та обгрунтування методів стимуляції відтворної функції тварин.

П20

Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Рубан Сергій Юрійович - завідувач кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин, професор; Гетя Андрій Анатолійович - професор кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин; Литвиненко Тамара Валентинівна - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Лабораторна справа у тваринництві). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 6.
Автор: Свириденко Наталія Петрівна - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Протокол №2 від 28.09.2020.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (Збереження та використання племінних ресурсів). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Литвиненко Тамара Валентинівна - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.

Blank18

Category: ТВППТ

Спеціальність: 229 Громадське здоровя. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Костенко Світлана Олексіївна - професор кафедри генетики, розведення і біотехнології тварин
Анотація:
Предметом вивчення навчальної дисципліни є біологічні основи життєдіяльності
людини. Метою викладання навчальної дисципліни є формування знань та практичних навичок з біології людини та генетики для подальшого засвоєння студентами блоку дисциплін, що забезпечують їх природничо-наукову та професійно-практичну підготовку. Студенти мають знати закономірності проявів життєдіяльності людського організму на різних рівнях організації. Вміти визначати прояви дії загально-біологічних законів у ході онтогенезу людини, біологічну сутність і механізми розвитку хвороб, що виникають внаслідок
антропогенних змін у навколишньому середовищі, робити попередній висновок щодо наявності паразитарних інвазій людини та визначати заходи профілактики захворювань.

Category: ГЗ