1. Рівень вищої освіти – третій освітньо-науковий

2. Галузь знань – 20 – «Аграрні науки та продовольство»

3. Спеціальність – 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

4. Освітньо-наукова програма «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

5. Гарант ОНП: д. с.–г. н., професор С. Ю. Рубан

Випускові кафедри:

Генетики, розведення та біотехнології тварин
Тел.: (044) 527-82-30
E-mail: krozgen@ukr.net
Завідувач кафедри – доктор сільськогосподарських наук, член кореспондент Національної академії аграрних наук, професор Рубан Сергій Юрійович

Технологій виробництва молока та м’яса
Тел.: (044) 527-83-93, (044) 527-82-32
E-mail: ugnivenko@i.ua
Завідувач кафедри – доктор сільськогосподарських наук, професор Угнівенко Анатолій Миколайович

Годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного
Тел.: (044) 527-85-55
E-mail: feeding_animals@ukr.net
Завідувач кафедри − доктор сільськогосподарських наук, професор Сичов Михайло Юрійович

Конярства 
Тел.: (044) 527-82-68
E-mail: horse_chair@twin.nauu.kiev.ua
Завідувач кафедри − доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України Повозніков Микола Гаврилович

Кафедра технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві
Тел.: (044) 527-87-60, 527-84-78, 527-88-49
E-mail: vylykhach80@nubip.edu.ua
Завідувач кафедри − доктор сільськогосподарських наук, професор Лихач Вадим Ярославович
Спеціальність: 204 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: PhD. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автори: Себа Микола Васильович - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин; Хоменко Марина Олександрівна - асистент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: У курсі розглядаються основні біотехнологічні методи в тваринництві, теоретичні і практичні основи трансплантації ембріонів, методи створення трансгенних тварин та химер, практичне застосування та методи клонування тварин.
Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОС: PhD. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Яценко Олександр Віталійович - доцент кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного.
Анотація: У курсі висвітлено основні аспекти годівлі жуйних тварин, систематизації і аналізу наукової інформації та результатів досліджень.
Рік останньої атестації: 2018
Автори курсу: Яценко Олександр Віталійович
Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва). ОС: PhD. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Уманець Дмитро Петрович - доцент кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного.
Анотація: У курсі висвітленні питання нормованого живлення моногастричних тварин (свині, коні, хутрові звірі, кролі, нутрії).
Рік останньої атестації: 2017
Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: PhD. Семестр: 3. ЄКТС: 6.
Викладач: Сичов Михайло Юрійович - професор кафедри годівлі тварин та технології кормів імені П. Д. Пшеничного.
Анотація: Головне завдання вивчення дисципліни – надати майбутнім фахівцям необхідний комплекс знань з планування дослідів, узагальнення та аналізу їх результатів, формулювання відповідних висновків, впровадження результатів досліджень у виробництво та оформлення наукової роботи, порядку присудження наукових ступенів та вимог до дисертаційної роботи, а також пізнавальної зацікавленості до наукових досліджень та розвиток здібностей і творчої активності.

П23

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Доктор філософії. Семестр: 2. ECTS: 5.
Викладачі: Прокопенко Наталія Павлівна - професор кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві, Туринський Василь Михайлович – професор кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.
Анотація: У курсі розглядаються питання оптимізації технологій у різних підгалузях тваринницької галузі (скотарстві, свинарстві, птахівництві, вівчарстві, козівництві, конярстві, кролівництві, звірівництві, бджільництві та шовківництві); їх розвиток, впровадження, поширення.
П22


Рівень вищої освіти – третій освітньо-науковий

2. Галузь знань – 20 – «Аграрні науки та продовольство»

3. Спеціальність – 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

4. Освітньо-наукова програма «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

5. Гарант ОНП: д. с.–г. н., професор С. Ю. Рубан

6. Розробник: д. с.–г. н., професор С. Ю. Рубан

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Доктор філософії. Семестр: 2ECTS: 3.
Автор: Прокопенко Наталія Павлівна - професор кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві.
Анотація: У курсі розглядаються питання сучасних тенденцій розвитку технологій у різних підгалузях тваринницької галузі (скотарстві, свинарстві, птахівництві, вівчарстві, козівництві, конярстві, кролівництві, звірівництві, бджільництві та шовківництві) як в нашій країні, так і за кордоном; аналіз і оцінювання ведення тваринництва у різних країнах, вивчення світового досвіду тваринництва.


Cпеціальність: 204 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Доктор філософії. Семестр: 3. ECTS: 5.
Викладач: Лихач Вадим Ярославович, доктор с.-г. наук, професор кафедри технологій виробництва молока та м’яса.
Анотація: предметом дисципліни «Сучасні технології виробництва продукції свинарства» є вивчення питання сучасних промислових технологій виробництва різних видів продукції свинарства, їх розвиток, впровадження та поширення.