Глобальної економіки

Courses tagged with "Глобальної економіки"

Спеціальність: Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автори: Вдовенко Н.М. - завідувач кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник сільського господарства України; Павленко М.М. - асистент кафедри глобальної економіки.

Category: ВБР
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автори: Вдовенко Н.М., завідувач кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник сільського господарства України; Павленко М.М., асистент кафедри глобальної економіки.
Анотація: у курсі розглядаються питання економіки різних галузей тваринництва; проблеми економічної ефективності галузей тваринництва, розв`язок задач на прикладі тваринницьких підприємств, матеріальні та нематеріальні активи у тваринництві, трудові ресурси та види капіталу.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальності: Всі. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Викладачі: Кваша Сергій Миколайович - проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку, професор кафедри глобальної економіки; Макарчук Оксана Григорівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Метою вивчення дисципліни «Аналіз ринку» є набуття студентами теоретичних знань та отримання практичних аналітичних навичок для аналізу ринків, зокрема ринків агропродовольчої продукції, з їх класифікацією за ознака ми кон’юнктури попиту і пропозиції та вивчення інструментів впливу на ринкову рівновагу.